InnearrowKartografia 2arrowPodręcznik akademickiarrowPodręcznik akademicki

Wprowadzenie do kartografii i topografii
Wprowadzenie do kartografii i topografii - nowy podręcznik akademicki przygotowany przez pracowników Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczony dla studentów I roku studiów geograficznych i kierunków pokrewnych. Podręcznik odpowiada zaleceniom programowym przedmiotu Kartografia i topografia, może być także wykorzystywany przez studentów geodezji, geologii, biologii, historii, lub innych nauk, gdzie wykorzystywane są mapy. Zawiera informacje o kształcie Ziemi, pomiarach topograficznych, odwzorowaniach kartograficznych, formach i metodach prezentacji, mapach topograficznych i ogólnogeograficznych oraz tematycznych, zasadach redagowania map, a także o współczesnych bazach danych przestrzennych i systemach informacji geograficznej. Publikacja umożliwia zrozumienie roli mapy jako modelu otaczającej rzeczywistości i środka przekazu informacji, wskazuje na możliwości i sposoby wykorzystania map. Zawiera ponad trzysta barwnych ilustracji, m.in. wykresy, schematy, tabele, mapy w tym reprodukcje wielu map topograficznych i tematycznych. Korzystanie z publikacji ułatwia indeks osób i indeks rzeczowy.

W związku z intensywnym rozwojem systemów informacji geograficznej i kartografii elektronicznej oraz rosnącym zainteresowaniem tą tematyką, w drugim wydaniu podręcznika zostały rozszerzone dwa rozdziały
  • rozdział 12 – Kartografia a systemy informacji geograficznej
  • rozdział 13 – Mapy i atlasy elektroniczne.
Rozdział 12 został poszerzony o informacje z zakresu analiz przestrzennych, koncepcji Web GIS oraz historii rozwoju GIS. Ponadto omówiono zintegrowane bazy danych, w tym Bazę Danych Topograficznych i Bazę Danych Ogólnogeograficznych. Więcej miejsca poświęcono organizacji przestrzeni w GIS (geodezyjne układy odniesienia, odwzorowania kartograficzne).
W rozdziale 13 zaprezentowano zmodyfikowany i uszczegółowiony podział kartograficznych prezentacji elektronicznych – obok map elektronicznych i atlasów elektronicznych wyróżniono także elektroniczne wersje opracowań papierowych, internetowe serwisy mapowe oraz rozwiązania mobilne. Poruszono również zagadnienia interaktywności i animacji w kartografii elektronicznej, zwracając szczególnie uwagę na korzyści płynące z ich zastosowania. Ponadto omówiono zastosowanie kartografii elektronicznej w e-learningu, a także znaczenie Internetu jako głównego nośnika kartografii elektronicznej.

Autor: Redakcja naukowa: Jacek Pasławski
Nazwa serii: Kartografia
ISBN: 978-83-7409-229-6
Liczba stron: 400
Format: B5
kod handlowy: 000198


Podręcznik akademicki
Wprowadzenie do kartografii i topografii

Przeczytaj opis produktu


terazmatura.pl strefa nauczyciela
Poznaj e-booki Nowej Ery System diagnoz Nowej Ery
Multibooki Nowej Ery

Nowa Era wspiera ideę wolontariatu Nowa Era Dobroczyńcą Roku 2014

Nowa Era w roku szkolnym 2014/2015 jest oficjalnym i wyłącznym Patronem edukacyjnym Szkoły pod żaglami kapitana Krzysztofa Baranowskiego

Konkurs Projekt z klasą wygraj grant Nowej Ery

Campus
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies