„Biologia dla gimnazjum”
Część 2. Sprawdziany
Publikacja zawiera propozycje testów sprawdzających dla klasy 2, opracowanych do realizacji programu nauczania biologii w gimnazjum (numer dopuszczenia DKW-4014-96/99). Sprawdziany są skorelowane z treścią podręcznika, zeszytem ćwiczeń oraz planem wynikowym zamieszczonym na stronie internetowej www.nowaera.pl.
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia z poszczególnych rozdziałów podręcznika. Druga część to propozycja zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia z czterech lub sześciu rozdziałów podręcznika.
Wszystkie sprawdziany zostały opracowane w dwóch równoległych wersjach, zgodnie z kategoriami taksonomicznymi celów kształcenia.
Każdy sprawdzian zawiera dodatkowo:
 • kartę odpowiedzi i propozycję punktowania,
 • opis badanych osiągnięć ucznia,
 • standardy wymagań egzaminacyjnych określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 92, 2001 r., poz. 1020).

 • W sprawdzianach uwzględniono różne typy zadań – zarówno otwarte: krótkiej odpowiedzi, rozszerzonej odpowiedzi, z luką, jak i zamknięte: na dobieranie, wielo­krotnego wyboru lub typu prawda – fałsz.
  Zadania z poszczególnych zestawów można wykorzystywać do tworzenia własnych te­stów lub jako podsumowanie treści kolejnych rozdziałów. Mogą też stanowić bazę zadań dla uczniów klas 3, którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego.

  Autor: D. Kowalewska
  Nazwa serii: „Biologia dla gimnazjum”
  ISBN: 978-83-7409-443-6
  Liczba stron: 232
  Format: B5  Oferta dotacyjna Nowej Ery
  Poznaj e-booki Nowej Ery System diagnoz Nowej Ery
  Multibooki Nowej Ery

  Nowa Era wspiera ideę wolontariatu Nowa Era Dobroczyńcą Roku 2014

  Nowa Era w roku szkolnym 2014/2015 jest oficjalnym i wyłącznym Patronem edukacyjnym Szkoły pod żaglami kapitana Krzysztofa Baranowskiego

  Konkurs Projekt z klasą wygraj grant Nowej Ery

  Campus
  Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
  Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies