KartografiaarrowMapy ściennearrowHistoriaarrowHistoria na mapach

Pierwsze cywilizacje/Pierwsze cywilizacje Dalekiego Wschodu, Ameryki Środkowej i Południowej
Mapa ścienna dwustronna w formacie 160 cm x 120 cm.
Na pierwszej stronie zatytułowanej Pierwsze cywilizacje przedstawiono 5 map. Mapa Świat pierwszych cywilizacji w skali 1:43 000 000 prezentuje rozmieszczenie pierwszych cywilizacji na ziemi i rodzaje oraz rozwój pism charakterystycznych dla poszczególnych społeczeństw. Mapa Mezopotamia Sumerów i Alkadów (IV-II tys. lat p.n.e.) w skali 1:3 500 000 pokazuje najstarsze cywilizacje na ziemi. Kreta i Mykeny (XX-XI w. p.n.e.) w skali 1:2 00 000 przedstawia dwie najstarsze kultury greckie. Na mapie Palestyna (XIII-X w. p.n.e.) w skali 1:2 000 000 pokazano rozwój Palestyny z okresu pierwszych hebrajskich królestw. Piąta mapa Starożytny Egipt, Asyria i Babilon (XVIII- IV w. p.n.e.) przedstawia rozwój starożytnych państw w dolinach rzek: Nilu, Eufratu i Tygrysa. Na mapach sygnaturami zaznaczono uprawy i hodowlę zwierząt pochodzących z prezentowanych rejonów na ziemi. Stronę uzupełniają ilustracje miejsc i obiektów charakterystycznych dla poszczególnych cywilizacji, które przetrwały do dziś.
Na drugiej stronie pt. Pierwsze cywilizacje Dalekiego Wschodu, Ameryki Środkowej i Południowej zamieszczono 3 mapy. Na mapie Indie i Chiny w starożytności (XXV w. p.n.e.-III w. n.e.) w skali 1:9 000 000 przedstawiono rozwój najstarszych cywilizacji i państw dynastycznych w rejonie Dalekiego Wschodu. Mapa Wczesne cywilizacje Ameryki Środkowej w skali 1:4 500 000 przedstawia trzy najstarsze cywilizacje tej części świata: Olmeków, Majów i Zapoteków. Poniżej zamieszczono mapę Wczesnych cywilizacji Ameryki Południowej (IX w. p.n.e.-V w. n.e.) w skali 1:4 500 000. Na wszystkich mapach pokazano również szlaki handlowe, hodowlę zwierząt i uprawy roślin pochodzących z tych rejonów świata oraz miejsca występowania obiektów charakterystycznych dla tychże cywilizacji. Stronę uzupełniają zdjęcia przedstawiające obiekty i miejsca związane z poszczególnymi cywilizacjami, które przetrwały do dziś.

Nazwa serii: „Historia na mapach”
ISBN: 978-83-7409-912-7
Format: 160x120 cm
wyprzedaż: nie


Historia na mapach
Pierwsze cywilizacje/Pierwsze cywilizacje Dalekiego Wschodu, Ameryki Środkowej i Południowej

Przeczytaj opis produktu

Kolonizacja fenicka i grecka/Grecja w okresie kolonizacji

Przeczytaj opis produktu

Wschód Starożytny/ Świat hellenistyczny

Przeczytaj opis produktu

Wielkie religie średniowiecza

Przeczytaj opis produktu

Europa Wczesnośredniowieczna/Europa Karola Wielkiego

Przeczytaj opis produktu

Początki państwa polskiego/Kryzys i odbudowa państwa piastowskiego

Przeczytaj opis produktu

Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka/Polska Kazimierza Wielkiego

Przeczytaj opis produktu

Unia Polski z Litwą/Państwa Jagiellonów

Przeczytaj opis produktu

Wielkie odkrycia geograficzne

Przeczytaj opis produktu

Rzeczpospolita Jana Kazimierza. Odsiecz Wiednia/Rzeczpospolita w czasach saskich

Przeczytaj opis produktu

Rzeczpospolita w okresie rozbiorów/Próby naprawy i rozbiory Rzeczypospolitej

Przeczytaj opis produktu

Europa w epoce absolutyzmu oświeceniowego/Europa w dobie rewolucji francuskiej

Przeczytaj opis produktu

Imperia kolonialne na świecie

Przeczytaj opis produktu

Europa napoleońska/Europa po kongresie wiedeńskim

Przeczytaj opis produktu

Księstwo Warszawskie/Powstanie listopadowe

Przeczytaj opis produktu

Powstanie styczniowe/Początek XX w. na ziemiach polskich

Przeczytaj opis produktu

Powstania narodowe

Przeczytaj opis produktu

Europa od wojny krymskiej do zjednoczenia Niemiec/Europa przed wybuchem I wojny światowej

Przeczytaj opis produktu

Narodziny Stanów Zjednoczonych/Powstanie Państw w Ameryce Północnej i Południowej

Przeczytaj opis produktu

Rewolucja w Rosji/I wojna światowa w Europie

Przeczytaj opis produktu

Wojna obronna Polski w 1939 roku/Wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej

Przeczytaj opis produktu

Świat podczas II wojny światowej

Przeczytaj opis produktu

Gospodarka Polski Ludowej/Wystąpienia społeczne w Polsce Ludowej

Przeczytaj opis produktu

XII wieków Polski w Europie/Drzewo genealogiczne władców Polski

Przeczytaj opis produktu

Inne mapy historyczne
Słowianie w IX wieku

Przeczytaj opis produktu

Mapa ścienna

Przeczytaj opis produktu

Rzeczpospolita Polska w latach 1505-1648

Przeczytaj opis produktu

Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939

Przeczytaj opis produktu

Polska podczas drugiej wojny światowej

Przeczytaj opis produktu

Europa w latach 1789-1814

Przeczytaj opis produktu

Europa w latach 1918-1939

Przeczytaj opis produktu

Mapa ścienna

Przeczytaj opis produktu

Świat podczas drugiej wojny światowej (płótno)

Przeczytaj opis produktu

Świat w latach 1945-2008 - konflikty i wojny/Bloki polityczno-wojskowe na świecie

Przeczytaj opis produktu

Świat na progu XXI wieku. Osiągnięcia/Zagrożenia

Przeczytaj opis produktu

Ziemia Święta

Przeczytaj opis produktu

Pontyfikat Jana Pawła II 1978-2005/Papież Jan Paweł II w Polsce

Przeczytaj opis produktu


Poznaj e-booki Nowej Ery
System diagnoz Nowej Ery
Multibooki Nowej Ery

Nowa Era wspiera ideę wolontariatu Nowa Era Dobroczyńcą Roku 2014

Nowa Era w roku szkolnym 2014/2015 jest oficjalnym i wyłącznym Patronem edukacyjnym Szkoły pod żaglami kapitana Krzysztofa Baranowskiego

Konkurs Projekt z klasą wygraj grant Nowej Ery

Campus
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies