« cofnij do listy projektów

Projekt nr 00218
Zielona przystań

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Zielona przystań to zagospodarowanie terenu wokół naszej szkoły. Współpracując  ze  środowiskiem  lokalnym  stworzymy  bezpieczne  i  atrakcyjne  miejsce  wypoczynku  nie  tylko dla społeczności  szkolnej, ale również wszystkich  mieszkańców. Podejmując zaplanowane działania  uaktywnimy i  zintegrujemy  społeczność  lokalną, stworzymy  możliwość  uczestnictwa  w  ciekawych  formach  zajęć  ekologicznych  i  integracyjnych, uściślimy  współpracę  szkoły  z  instytucjami  działającymi  na  rzecz  ekologii. Wskażemy  dzieciom  i  młodzieży  alternatywne  formy spędzania  czasu  wolnego w  powstałym  ogrodzie (plenery, festyny, spotkania środowiskowe), uwrażliwimy  na  potrzebę  ochrony  przyrody.

Teren  szkoły  zostanie  zagospodarowany, będzie  estetycznym  i  zadbanym  miejscem  wypoczynku.

Cele projektu

  1. Zagospodarowanie  i  upiększenie  terenu  szkoły.
  2. Stworzenie  miejsca  bezpiecznego  wypoczynku, spędzania  czasu  wolnego w  bezpośrednim  kontakcie z  przyrodą dla  uczniów  i  mieszkańców  środowiska.
  3. Zintegrowanie  i  uaktywnienie  zbiorowości  lokalnej w działaniach  na  rzecz  ochrony  środowiska .
  4. Stworzenie  możliwości  uczestnictwa  w  atrakcyjnych  formach  działań  ekologicznych – festyny, spotkania środowiskowe  o  charakterze  edukacyjnym, plenery.

Miejsce i czas realizacji

Miejscem  realizacji  zaplanowanego  przedsięwzięcia  jest   Gimnazjum w  Liczu, w szczególności  cześć  przyszkolnego  terenu ( teren przy  głównym  wejściu  oraz cześć  terenu  od  strony boiska  sportowego).

W  obecnej  chwili  teren  wymaga  zagospodarowania, tym samym   poprawy   estetyki.

W  realizacji przedsięwzięcia   uczestniczyć  będzie  cała  społeczność  szkolna,  mieszkańcy  pobliskich  miejscowości, zaprzyjaźnione  ze  szkołą   instytucje  lokalne.

Czas realizacji  V - X  2011 roku.

Wykorzystanie grantu

Wszystkie  zaplanowane  działania  zostaną opisane  w  opracowanym  harmonogramie.

Sukcesem  realizacji   tego  zadania  jest  powstanie  ogródków   skalnych  wśród  alejek  roślin  ozdobnych, zakup krzewów, bylin i innych materiałów ogrodniczych (płotki, kamienie, obrzeża itp.). Zamontujemy  ławeczki  wypoczynkowe.

Realizację  przedsięwzięcia  wspierało  będzie  doświadczenie  szkoły w  realizacji  różnorodnych  projektów  przy współpracy  ze  środowiskiem.

Galeria załączników

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone