Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji zostały określone w przepisach zamieszczonych w 6 rozdziale ustawy z 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe i w całości stosuje się je podczas rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Zasady nie zmieniły się zbytnio w porównaniu z poprzednio obowiązującymi. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają w niej zagwarantowane miejsce i są przyjmowane z urzędu. Jeśli w danej szkole nadal pozostają wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem, na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący (organ ten podaje kryteria oraz terminy prze- prowadzenia dodatkowego naboru do 15 kwietnia br.). W związku z wygaszaniem gimnazjów od 2017 r. rekrutacji do nich się nie przeprowadza.

Najnowsze

Zarządzanie majątkiem wygaszanego gimnazjum

Wygaszane gimnazjum posiada swój majątek. W związku z tym dyrektor dotychczasowego gimnazjum powinien pamiętać o obowiązku inwentaryzacji, stosując przepisy ustawy o rachunkowości.

Sytuacja kadry kierowniczej przekształcanych szkół

Zgodnie z art. 237 ustawy wprowadzającej dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową staje się dyrektorem tej szkoły i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki mu je powierzono.

2.2.0