Kompleksowe wsparcie dla dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły staje w obliczu ogromu wyzwań związanych z reformą. Aby w krótkim czasie mógł im sprostać, potrzebuje solidnego i sprawdzonego partnera. W odpowiedzi na potrzeby reformowanej szkoły Nowa Era przygotowała kompleksowe rozwiązania, które pomogą zadbać o najwyższą jakość nauczania.

Filary oferty

 

Komfort wyboru sprawdzonych publikacji 

W ramach zestawu dotacyjnego dla szkoły zapewniamy:


Solidne i kompleksowe wsparcie

 Rozliczenie dotacji w prosty sposób

Oferta dotacyjna

Dyrektor szkoły wspólnie z nauczycielami może skompletować zestaw dotacyjny z bogatej oferty sprawdzonych tytułów. Nasze propozycje gwarantują nauczycielom wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnych z wytycznymi MEN oraz dostosowanych do potrzeb uczniów. Dzięki takiemu rozwiązaniu dyrektor ma pewność, że dysponuje najwyższej jakości materiałami, a szkoła nie przekroczy kwoty dotacji.

Warto wiedzieć

Kwoty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2018 roku

Poznaj kwoty dotacji na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.

Harmonogram przekazywania dotacji na podręczniki w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe terminy przekazywania informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji i terminów udzielenia dotacji.

Wycofanie podręcznika z użytku szkolnego

Prawo oświatowe precyzuje, co zrobić ze starymi podręcznikami. Zgodnie z art. 104 podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gromadzi się i udostępnia w bibliotece szkolnej.

Akty normatywne, w których zapisano zmiany wprowadzone w związku z reformą edukacji

Najważniejsze dla dyrektorów szkół i nauczycieli akty prawne to te wprowadzające reformę (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe), regulujące system oświaty (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz jej finansowanie (Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) wraz z przepisami wykonawczymi.

Infolinie w kuratoriach oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło infolinie w kuratoriach oświaty w poszczególnych województwach.

Zarządzanie majątkiem wygaszanego gimnazjum

Wygaszane gimnazjum posiada swój majątek. W związku z tym dyrektor dotychczasowego gimnazjum powinien pamiętać o obowiązku inwentaryzacji, stosując przepisy ustawy o rachunkowości.

Magazyn dla dyrektorów

Na łamach magazynu opublikowaliśmy:

  • ciekawe artykuły,
  • konkretne porady dotyczące zagadnień formalno-prawnych,
  • kompleksową ofertę. 
zobacz magazyn dla dyrektorów

Zobacz także