Przedmiot Tytuł serii Program nauczania Opinia merytoryczna do programu nauczania
Wychowanie przedszkolne
» Program nauczania sześciolatków » Opinia merytoryczna do programu nauczania sześciolatków
» Program nauczania starszych przedszkolaków » Opinia merytoryczna do programu nauczania starszych przedszkolaków
Kształcenie zintegrowane
„Nowe Już w szkole” Szkoła na miarę » Program nauczania „Szkoła na miarę” » Opinia merytoryczna do programu nauczania „Szkoła na miarę”
- Pakiet „Nowe Już w szkole” Szkoła na miarę, klasa 1 semestr 1 - numer dopuszczenia 56/1/2009
- Pakiet „Nowe Już w szkole” Szkoła na miarę, klasa 1 semestr 2 - numer dopuszczenia 56/2/2009
- Pakiet „Nowe Już w szkole” Szkoła na miarę, klasa 2 semestr 1 - numer dopuszczenia 56/3/2010
- Pakiet „Nowe Już w szkole” Szkoła na miarę, klasa 2 semestr 2 - numer dopuszczenia 56/4/2010
- Pakiet „Nowe Już w szkole” Szkoła na miarę, klasa 3 semestr 1 - numer dopuszczenia 56/5/2011
- Pakiet „Nowe Już w szkole” Szkoła na miarę, klasa 3 semestr 2 - numer dopuszczenia 56/6/2011
„Raz dwa trzy teraz my!” Szkoła na miarę » Program nauczania „Szkoła na miarę”

» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Szkoła na miarę”
- Pakiet „Raz dwa trzy teraz my!” Szkoła na miarę, klasa 1 semestr 1 - numer dopuszczenia 122/1/2009
- Pakiet „Raz dwa trzy teraz my!” Szkoła na miarę, klasa 1 semestr 2 - numer dopuszczenia 122/2/2009
- Pakiet „Raz dwa trzy teraz my!” Szkoła na miarę, klasa 2 semestr 1 - numer dopuszczenia 122/3/2010
- Pakiet „Raz dwa trzy teraz my!” Szkoła na miarę, klasa 2 semestr 2 - numer dopuszczenia 122/4/2010
- Pakiet „Raz dwa trzy teraz my!” Szkoła na miarę, klasa 3 semestr 1 - numer dopuszczenia 122/5/2011
- Pakiet „Raz dwa trzy teraz my!” Szkoła na miarę, klasa 3 semestr 2 - numer dopuszczenia 122/6/2011
- „Zajęcia komputerowe” Szkoła na miarę. Podręcznik z ćwiczeniami, klasa 1 - numer dopuszczenia 228/1/2009
- „Zajęcia komputerowe” Szkoła na miarę. Podręcznik z ćwiczeniami, klasa 2 - numer dopuszczenia 228/2/2010
- „Zajęcia komputerowe” Szkoła na miarę. Podręcznik z ćwiczeniami, klasa 3 - numer dopuszczenia 228/3/2011
Język polski gimnazjum
„Słowa na czasie” » Program nauczania „Słowa na czasie”
» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Słowa na czasie”
- Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 1 - numer dopuszczenia 95/1/2009
- Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 1 - numer dopuszczenia 95/2/2009
- Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 2 - numer dopuszczenia 95/3/2009
- Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 2 - numer dopuszczenia 95/4/2009
- Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 3 - numer ewidencyjny MEN 95/5/2010
- Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 3 - numer ewidencyjny MEN 95/6/2010

„Swoimi słowami” » Program nauczania „Swoimi słowami”
» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Swoimi słowami”
- Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 1 - numer dopuszczenia 79/1/2009
- Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 2 - numer dopuszczenia 79/4/2010
- Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 3 - numer dopuszczenia 79/9/2011
- Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 1, część 1 - numer dopuszczenia 79/2/2009
- Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 1, część 2 - numer dopuszczenia 79/3/2009
- Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 2, część 1 - numer ewidencyjny MEN 79/5/2010
- Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 2, część 2 - numer ewidencyjny MEN 79/6/2010
- Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 3, część 1 - numer ewidencyjny MEN 79/7/2011
- Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 3, część 2 - numer ewidencyjny MEN 79/8/2011

Historia gimnazjum
„Śladami przeszłości” » Program nauczania „Śladami przeszłości” » Opinia merytoryczna do programu nauczania „Śladami przeszłości” (dr G. Wojciechowski)
» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Śladami przeszłości” (dr D. Konieczka-Śliwińska)
» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Śladami przeszłości” (Z. Heppner, U. Zblewska)
- Podręcznik do historii dla gimnazjum, klasa 1 - numer dopuszczenia 60/1/2009
- Podręcznik do historii dla gimnazjum, klasa 2 - numer ewidencyjny MEN 60/2/2010
- Podręcznik do historii dla gimnazjum, klasa 3 - numer ewidencyjny MEN 60/3/2011

Biologia gimnazjum
„Puls życia” » Program nauczania „Puls życia” » Opinia merytoryczna do programu nauczania „Puls życia”
- Podręcznik do biologii dla gimnazjum, część 1 - numer dopuszczenia 58/1/2009
- Podręcznik do biologii dla gimnazjum, część 2 - numer dopuszczenia 58/2/2009
- Podręcznik do biologii dla gimnazjum, część 3 - numer dopuszczenia 58/3/2010
„Świat biologii” » Program nauczania „Świat biologii”

» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Świat biologii”
- Podręcznik do biologii dla gimnazjum, część 1 - numer dopuszczenia 92/1/2009
- Podręcznik do biologii dla gimnazjum, część 2 - numer ewidencyjny MEN 92/2/2010
Chemia gimnazjum
„Chemia Nowej Ery” » Program nauczania „Chemia Nowej Ery”

» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Chemia Nowej Ery”
- „Chemia Nowej Ery”. Podręcznik cześć 1 – numer dopuszczenia 49/1/2009
- „Chemia Nowej Ery”. Podręcznik cześć 2 – numer dopuszczenia 49/2/2009
Geografia gimnazjum
„Puls Ziemi” » Program nauczania „Puls Ziemi” » Opinia merytoryczna do programu nauczania „Puls Ziemi”
- Podręcznik do geografii, klasa 1 - numer dopuszczenia 5/1/2009
- Podręcznik do geografii, klasa 2 - numer ewidencyjny MEN 5/2/2010
„Planeta Nowa” » Program nauczania „Planeta Nowa”
» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Planeta Nowa”
- Podręcznik do geografii, klasa 1 - numer dopuszczenia 7/1/2009
- Podręcznik do geografii, klasa 2 - numer ewidencyjny MEN 7/2/2009
- Podręcznik do geografii, klasa 3 - numer ewidencyjny MEN 7/3/2010

Fizyka gimnazjum
„To jest fizyka” » Program nauczania „To jest fizyka” » Opinia merytoryczna do programu nauczania „To jest fizyka”
- Podręcznik dla gimnazjum, część 1 - numer dopuszczenia 73/1/2009
- Podręcznik dla gimnazjum, część 2 - numer ewidencyjny MEN 73/2/2009
- Podręcznik dla gimnazjum, część 3 - numer ewidencyjny MEN 73/3/2010
- Podręcznik dla gimnazjum, część 4 - numer ewidencyjny MEN 73/4/2011
„Spotkania z fizyką” » Program nauczania „Spotkania z fizyką”
» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Spotkania z fizyką”
- Podręcznik dla gimnazjum, część 1 - numer dopuszczenia 93/1/2009
- Podręcznik dla gimnazjum, część 2 - numer ewidencyjny MEN 93/2/2010
- Podręcznik dla gimnazjum, część 3 - numer ewidencyjny MEN 93/3/2010
- Podręcznik dla gimnazjum, część 4 - numer ewidencyjny MEN 93/4/2011

Matematyka gimnazjum
„Policzmy to razem” » Program nauczania „Policzmy to razem”

» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Policzmy to razem”
- Podręcznik „Policzmy to razem”, klasa 1 - numer dopuszczenia 108/1/2010/z1
- Podręcznik „Policzmy to razem”, klasa 2 - numer dopuszczenia 108/2/2010
- Podręcznik „Policzmy to razem”, klasa 3 - numer dopuszczenia 108/3/2011
Muzyka gimnazjum
„Gra muzyka!” » Program nauczania „Gra muzyka!”
» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Gra muzyka!”
- Podręcznik do muzyki dla gimnazjum - numer dopuszczenia 20/2009

Wiedza o społeczeństwie gimnazjum
„Dzis i jutro” » Program nauczania „Dziś i jutro” » Opinia merytoryczna do programu nauczania „Dziś i jutro”
- Podręcznik z ćwiczeniami, część 1 - numer dopuszczenia 77/1/2009
- Podręcznik z ćwiczeniami, część 2 - numer ewidencyjny MEN 77/2/2010

Informatyka gimnazjum
„Informatyka dla Ciebie” » Program nauczania „Informatyka dla Ciebie” (pdf)
» Program nauczania „Informatyka dla Ciebie” (doc)

» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Informatyka dla Ciebie”
- „Informatyka dla Ciebie. Podręcznika dla klas 1-3 gimnazjum” - numer dopuszczenia 181/2009
Technika gimnazjum
„Technika w praktyce” » Program nauczania „Technika w praktyce”

» Opinia merytoryczna do programu nauczania „Technika w praktyce”
- Podręcznik „Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla gimnazjum. Zajęcia elektryczno-elektroniczne” - numer dopuszczenia 196/1/2009
- Podręcznik „Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla gimnazjum. Zajęcia żywieniowe” - numer ewidencyjny MEN 196/3/2009
- Podręcznik „Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla gimnazjum. Zajęcia krawieckie” - numer ewidencyjny MEN 196/4/2010
- Podręcznik „Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla gimnazjum. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne” - numer ewidencyjny MEN 196/2/2010
Edukacja dla bezpieczeństwa gimnazjum

„Edukacja dla bezpieczeństwa” » Program nauczania „Edukacja dla bezpieczeństwa” » Opinia merytoryczna do programu nauczania „Edukacja dla bezpieczeństwa”
- Podręcznik Edukacja dla bezpieczeństwa - numer dopuszczenia 17/2009