Spis treści

1. Testy i klucze odpowiedzi
Testy podsumowujące
Dwudziestolecie międzywojenne
„Czasy pogardy”
Współczesność
Przez epoki
Testy humanistyczne
Wśród smaków i zapachów
Fenomen tańca
Świat zza murów
„Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”
Klucze odpowiedzi
Klucze do testów podsumowujących
Klucze do testów humanistycznych
Klucze do testów z podręczników

2. Ćwiczenia dodatkowe
Ćwiczenia dla uczniów słabszych i zdolniejszych zintegrowane z podręcznikiem do kształcenia literackiego i kulturowego „Słowa na czasie 3”
Ćwiczenia dla uczniów słabszych i zdolniejszych zintegrowane z podręcznikiem do kształcenia językowego „Słowa na czasie 3”