Fizyka w medycynie

Od września 2012 r. w szkołach ponadgimnazjalnych obowiązuje nowa podstawa programowa. W związku z jej wprowadzeniem dla wielu uczniów naukafizyki zakończy się po ukończeniu klasy pierwszej. Ci zaś, którzy wybiorą ten przedmiot w zakresie rozszerzonym, będą kontynuować jego naukę w klasie drugiej i trzeciej.

Zgodnie z wytycznymi MEN pojawił się też nowy przedmiot – fizyka w medycynie. Będzie on realizowany w klasach o profilu biologiczno-chemicznym, w kl. 2 i 3 w szkole, w której złożony przez nauczyciela program nauczania tego przedmiotu zostanie przyjęty przez Dyrektora danej placówki.
  • Przedmiot ten nie jest objęty podstawą programową.
  • Sposób jego realizacji zależy wyłącznie od nauczyciela i decyzji Dyrektora.
  • Na realizację tego przedmiotu są przewidziane dwie godziny tygodniowo w ciągu dwóch lat.

Przykładowy plan zajęć ucznia klasy biologiczno-chemicznej (zobacz)

Przejdź do zakresu rozszerzonego

Wydawnictwo przygotowało propozycję realizacji przedmiotu Fizyka w medycynie
w postaci programu autorstwa Dariusza Kubackiego. (zobacz program)
  • Program ten jest przeznaczony do realizacji na IV etapie edukacyjnym w klasach z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii.
  • Program wyposaża uczniów w wiedzę umożliwiającą kontynuowanie kształcenia na kierunkach medycznych, technicznych i przyrodniczych.
  • Nauczanie przebiegające zgodnie z tym programem otwiera przed uczniami możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z fizyki.
  • Autor proponuję oprzeć nauczanie fizyki w medycynie na podręczniku naszego wydawnictwa Zrozumieć fizykę.
  • Treści nauczania nowego przedmiotu są spójne z treściami zawartymi w tym podręczniku, a program ma pomóc nauczycielowi w ich właściwej selekcji.
  • Tematy zawierające treści medyczne można zrealizować metodą projektu – propozycje będą dostępne na stronie www.nowaera.pl.

Dokumenty do pobrania

 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies