Reforma 2012

Podstawa programowa kształcenia ogólnego ogłoszona w rozporządzeniu MEN z dnia 23.12.2008r. wprowadziła zmiany w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 roku.

Wykaz najważniejszych zmian:
  • Nauczanie przedmiotu odbywa się tylko w zakresie podstawowym
  • Treści nauczania zapisano w formie wymagań szczegółowych
  • Podstawa kładzie nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych
  • Naukę przedmiotu zaleca się w klasie 1 szkoły ponadgimnazjalnej
  • Na realizację treści przewidziano 60 godzin w cyklu kształcenia


Pobierz Podstawę programową do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości
 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies