baner

MATURA 2015 – najważniejsze zasady

  • Egzamin maturalny obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty dodatkowe i składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej.
  • Aby zdać egzamin maturalny, uczeń musi:
    - otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej,
    - przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.
  • Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których uczeń przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.
  • Wyniki egzaminów z części pisemnej ( z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych) podane będą w procentach oraz na skali centylowej.
 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies