Reforma 2012

Podstawa programowa kształcenia ogólnego ogłoszona w rozporządzeniu MEN z dnia 23.12.2008 r. wprowadziła nowy przedmiot uzupełniający w szkołach ponadgimnazjalnych – przyrodę.


Warto wiedzieć!
  • Przedmiot uzupełniający, obowiązkowy dla uczniów, którzy nie wybrali żadnego z przedmiotów przyrodniczych w zakresie rozszerzonym.
  • Ocena roczna z przedmiotu będzie miała wpływ na średnią ocen i promocję ucznia do następnej klasy.
  • Obejmuje zagadnienia z 4 przedmiotów: biologii, chemii, fizyki oraz geografii.
  • 120 godzin na realizację programu, np. w klasach 2 i 3 (2 godziny tygodniowo).
  • Podstawa programowa zawiera 24 przykładowe wątki tematyczne zgrupowane w 4 przedmiotach.
  • Nie ma możliwości zdawania matury z przyrody.
  • Nauczanie przyrody nie wymaga od nauczyciela biologii, chemii, fizyki, geografii w szkołach ponadgimnazjalnych dodatkowych kwalifikacji.
  • Podstawa programowa przewiduje, że zajęcia powinny objąć: minimum 4 wątki tematyczne realizowane we wszystkich przedmiotach przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).
  • Dopuszcza się realizację wątku zaproponowanego przez nauczyciela. Istotne jest jednak zachowanie szerokiego wachlarza omawianych zagadnień, ich interdyscyplinarności oraz związku z życiem codziennym.
  • Zaleca się prowadzenie zajęć metodą projektów, umożliwiająca konsolidowanie wiedzy z różnych dziedzin.


Pobierz podstawę programową do przedmiotu Przyroda
 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies