• Dostarcza wiedzy i umiejętności praktycznych na temat zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, czemu służą liczne zdjęcia, rysunki, tabele i schematy zamieszczone w podręczniku oraz prezentacje.
 • Umożliwia prowadzenie interesujących zajęć lekcyjnych dzięki scenariuszom lekcji oraz materiałom prezentacyjnych zamieszczonym w multibooku.
 • Pozwala na sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy z wykorzystaniem sprawdzianów i kartkówek do większości lekcji.

Dla ucznia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podręcznik dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 193/2009
Autorzy: Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała
Seria: Edukacja dla bezpieczeństwa

Podręcznik dla gimnazjum z serii „Edukacja dla bezpieczeństwa” zawiera wszystkie treści podstawy programowej z przedmiotu zawartego w jego tytule przeznaczone dla III etapu edukacyjnego.

 • Stopniowo oswaja z trudnymi zagadnieniami z dziedziny bezpieczeństwa dzięki układowi treści od najbliższych do najdalszych doświadczeniu nastolatka.
 • Uczy ograniczania skutków niebezpieczeństw dzięki licznym instrukcjom postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Przybliża zagadnienia z pierwszej pomocy poprzez liczne zdjęcia i algorytmy postępowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń zdrowia i życia.
 • Unaocznia przydatność zdobywanej wiedzy poprzez liczne przykłady i zadania odwołujące się do sytuacji kryzysowych, które mogą się zdarzyć w codziennym życiu. 
przejdź do sklepu
Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Anna Przybył, Jolanta Lauk
Seria: Edukacja dla bezpieczeństwa

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum z serii „Edukacja dla bezpieczeństwa” pozwala opanować wiedzę zdobywaną na lekcjach, a liczne odwołania do sytuacji z życia pomagają odnaleźć jej zastosowanie w sytuacjach krytycznych.

 • Pomaga porządkować i utrwalać zdobywaną wiedzę dzięki zadaniom odnoszącym się do najważniejszych zagadnień omawianych na lekcji.
 • Ułatwia przyswojenie treści odległych doświadczeniu nastolatka dzięki atrakcyjnej formule zadań (krzyżówki, wykresy do uzupełnienia, zadania z lukami).
 • Pozwala połączyć zeszyt ćwiczeń z zeszytem przedmiotowym dzięki miejscu na notatkę na początku każdego tematu.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii Edukacja dla bezpieczeństwa przygotowaliśmy:


 • scenariusze lekcji do wszystkich tematów z podręcznika,
 • kartkówki do poszczególnych tematów i sprawdziany dla dwóch grup,
 • multibook

oraz odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń i wiele ciekawych artykułów uzupełniających wiedzę na aktualne tematy z zakresu bezpieczeństwa.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Praktyczna pomoc do każdej lekcji

Zawierają opis przebiegu lekcji wraz ze wskazówkami dotyczącymi omawianych treści, zadawanych pytań, ćwiczeń praktycznych i prac domowych, a także różnych metod pracy.

pobierz

Multibook

Multibook

Nowoczesny i interaktywny podręcznik dla nauczyciela

Nowoczesny i interaktywny podręcznik dla nauczyciela pozwalający prowadzić lekcje z wykorzystaniem m.in. filmów i prezentacji multimedialnych.

pobierz

Kartkówki

Kartkówki

Szybkie sprawdzenie wiedzy z ostatniej lekcji

Zawierają 2-4 zadań otwartych, umożliwiających sprawdzenie znajomości najważniejszych zagadnień omawianych na ostatnich zajęciach.

pobierz

Zobacz także