• Wprowadza ucznia w świat systemów operacyjnych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dzięki treściom teoretycznym opowiedzianym w formie przejrzystego wykładu oraz ćwiczeniom umożliwiającym zastosowanie wiedzy w praktyce.
 • Daje podstawy do rozwijania wiedzy praktycznej nie tylko w zakresie użytkowania najbardziej popularnych programów (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych), ale również podjęcia samodzielnych prób programowania (język Logo, C++).
 • Umożliwia opanowanie treści kształcenia przy skromnych środkach finansowych na zakup oprogramowania bądź wręcz przy ich braku dzięki przedstawienie zagadnień z wykorzystaniem wolnego oprogramowania OpenOffice dla różnych systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux). 

Dla ucznia

Informatyka dla Ciebie

Podręcznik do informatyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 181/2009
Autorzy: Piotr J. Durka
Seria: Informatyka dla Ciebie

Podręcznik „Informatyka dla Ciebie” dla gimnazjum wyjaśnia przystępnie nawet najtrudniejsze zagadnienia teoretyczne. Ważne miejsce zajmują w nim kwestie bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania i zasobów internetowych.

 •  Jest atrakcyjny dla ucznia poprzez zastosowanie schematów, użycie dużej ilości zdjęć i ilustracji oraz przedstawienie wielu interesujących ciekawostek.
 •  Ułatwia powtórzenie najważniejszych informacji i sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy poprzez podsumowania, pytania i ćwiczenia po każdym rozdziale.
 •  Pozwala zapoznać się z funkcjonalnościami m.in. edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i bazy danych.
 •  Uczy myślenia komputacyjnego, m.in. poprzez wprowadzenie pojęcia algorytmu oraz omówienie podstawowych mechanizmów programowania.
przejdź do sklepu
Informatyka dla Ciebie. Klasy 1-3

Informatyka dla Ciebie. Klasy 1-3

Zeszyt ćwiczeń z informatyki dla gimnazjum, część 1

Autorzy: Andrzej Dyrek, Piotr Kowalski, Jacek Ropelewski

„Informatyka dla Ciebie”, zeszyt ćwiczeń dla klas 1–3 gimnazjum, pozwala na prowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych zajęć opartych na samodzielnej pracy z komputerem.

 • Umożliwia dostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości poprzez propozycje zróżnicowanych ćwiczeń o różnym stopniu trudności.
 • Ułatwia odnalezienie treści teoretycznych dzięki odsyłaczom do płyty i podręcznika zamieszczonym przy ćwiczeniach.
 • Pomaga w opanowaniu umiejętności praktycznych dzięki licznym zrzutom ekranowym i opisom funkcjonalności.
 • Zeszyt ćwiczeń część 1 przybliża m.in. zagadnienia dotyczące sprzętu, systemu operacyjnego, bezpiecznego korzystania z sieci i nauki edytora tekstu.
przejdź do sklepu
Informatyka dla Ciebie. Klasy 1-3

Informatyka dla Ciebie. Klasy 1-3

Zeszyt ćwiczeń z informatyki, część 2

Autorzy: Andrzej Dyrek, Piotr Kowalski, Jacek Ropelewski

„Informatyka dla Ciebie. Zeszyt ćwiczeń. Część II" pozwala na prowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych zajęć opartych na samodzielnej pracy z komputerem. Pozwala doskonalić umiejętności z zakresu m.in. arkusza kalkulacyjnego, grafiki i baz danych.

 • Umożliwia dostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości poprzez propozycje zróżnicowanych ćwiczeń o różnym stopniu trudności.
 • Ułatwia odnalezienie treści teoretycznych dzięki odsyłaczom do płyty i podręcznika zamieszczonym przy ćwiczeniach.
 • Pomaga w opanowaniu umiejętności praktycznych dzięki licznym zrzutom ekranowym i opisom funkcjonalności.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Zobacz także