• Ułatwia nauczanie czytania i pisania dzięki przemyślanemu, uzasadnionemu metodycznie tempu wprowadzania liter i cyfr.
 • Pozwala na realizację podstawy programowej dzięki zintegrowanym, ciekawie zaprezentowanym edukacjom: polonistycznej, społecznej, przyrodniczej i matematycznej.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowane ćwiczenia.
 • Realizuje nauczanie czynnościowe w materiałach edukacyjnych i  zeszytach matematycznych.
 • Zaciekawia i pobudza wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
 • Ułatwia pracę na lekcji dzięki kompleksowej obudowie dydaktycznej.

Elementy serii

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Elementarz XXI wieku

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych na początku edukacji szkolnej.

 • Ułatwiają poznawanie liter dzięki interesującym materiałom do analizy i syntezy słuchowej wyrazów, np. ilustracjom z bogatym zestawem zdjęć i rysunków, których nazwy zawierają wprowadzane litery.
 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje i w ten sposób inspirują do opowiadania o nich i dzielenia się własnymi doświadczeniami, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom opatrzonym poleceniami zachęcającymi do wypowiadania się.
 • Usprawniają naukę czytania dzięki bogatemu zestawowi sfabularyzowanych tekstów z kolejno wprowadzanych liter, zapisanych większą czcionką, komponowanych zgodnie z  o rosnącym stopniem trudności, dostosowanych do indywidualnego tempa nabywania umiejętności czytania (trzy poziomy trudności).
 • Kształtują słuchanie ze zrozumieniem dzięki tekstom do słuchania opatrzonym pytaniami.
 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu.
 • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Elementarz XXI wieku

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych na początku edukacji szkolnej.

 • Ułatwiają poznawanie liter dzięki interesującym materiałom do analizy i syntezy słuchowej wyrazów, np. ilustracjom z bogatym zestawem zdjęć i rysunków, których nazwy zawierają wprowadzane litery.
 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje i w ten sposób inspirują do opowiadania o nich i dzielenia się własnymi doświadczeniami, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom opatrzonym poleceniami zachęcającymi do wypowiadania się.
 • Usprawniają naukę czytania dzięki bogatemu zestawowi sfabularyzowanych tekstów z kolejno wprowadzanych liter, zapisanych większą czcionką, komponowanych zgodnie z  o rosnącym stopniem trudności (w których wyrazy ze zmiękczeniami i dwuznakami zostały zastąpione rysunkami), dostosowanych do indywidualnego tempa nabywania umiejętności czytania (cztery poziomy trudności, na najwyższym – teksty z wszystkich liter, bez dwuznaków i zmiękczeń).
 • Kształtują słuchanie ze zrozumieniem dzięki tekstom do słuchania opatrzonym pytaniami.
 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu.
 • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 3

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 3

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Elementarz XXI wieku

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 3 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych na początku edukacji szkolnej.

 • Ułatwiają poznawanie liter dzięki odpowiednio przygotowanym rozkładówkom z bogatym słownictwem i ilustracjami zawierającymi rysunki i zdjęcia, w których nazwach są wprowadzane litery.
 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom zachęcającym do wypowiadania się.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na czterech poziomach trudności).
 • Kształtują słuchanie ze zrozumieniem dzięki tekstom do słuchania opatrzonym pytaniami.
 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu, oraz w ramach cyklu Przygody przyrody.
 • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 4

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 4

Materiały edukacyjne

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Elementarz XXI wieku

„Materiały edukacyjne” do klasy 1, część 4 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To propozycja ułatwiająca doskonalenie umiejętności potrzebnych w drugiej klasie.

 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzięki realistycznym ilustracjom, które przedstawiają bliskie dziecku sytuacje, wywołują pozytywne emocje, a także dzięki historyjkom obrazkowym, ilustracjom i zdjęciom zachęcającym do wypowiadania się.
 • Sprzyjają rozwijaniu umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na czterech poziomach trudności).
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem interesujących tekstów literackich i informacyjnych.
 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym w inspirujących tekstach literackich.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki rozkładówkom, na których zdjęcia dobrze widocznych obiektów przyrodniczych są umieszczone w formie kolażu, oraz w ramach cyklu Przygody przyrody.
 • Zwizualizowanie działań i pojęć matematycznych na rozkładówkach ułatwia ich zrozumienie.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.

Elementarz XXI wieku Klasa 1

Dzień odkrywców Ćwiczenia

Seria: Elementarz XXI wieku

Publikacja „Dzień odkrywców” do klasy 1 z serii „Elementarz XXI wieku” zawiera bogato ilustrowane ćwiczenia, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz rozwijaniu ich w ciekawy sposób.

 • Doskonali umiejętności językowe, oferując bogaty zestaw zabaw słownych i logicznych.
 • Utrwala i rozwija umiejętności i myślenie matematyczne dzięki zadaniom, w których dziecko musi twórczo wykorzystać wiedzę zdobywaną w klasie pierwszej.
 • Rozwija logiczne myślenie, spostrzegawczość, skłania do szukania niestandardowych rozwiązań dzięki różnorodnym ćwiczeniom, łamigłówkom, zagadkom i zadaniom, które budzą ciekawość dziecka. 
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia matematyczne do klasy 1, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku" rozwijają sprawność liczenia i logiczne myślenie, inspirując dziecko do zabaw matematycznych, proponując mu ciekawe ćwiczenia i zadania ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

 • Ułatwiają rozumienie pojęcia liczby, zapoznają z liczbami (0–10) i prostymi działaniami matematycznymi.
 • Przygotowują do rozwiązywania zadań tekstowych dzięki ilustrowanym ćwiczeniom, które ułatwiają rozumienie problemów matematycznych.
 • Wdrażają do utrwalania umiejętności matematycznych i  zachęcają do samodzielnej oceny wyników swojej pracy dzięki cyklicznym zadaniom z działów Rozwiązuję różne zadania i Sprawdzam siebie.
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 1

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia do klasy 1, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku"  wyróżniają się przemyślanym, uzasadnionym metodycznie tempem wprowadzania liter i zadaniami, które umożliwiają indywidualizację nauczania.

 • Wyróżniają się systematycznym kursem nauki czytania dostosowanym do indywidualnego tempa rozwoju każdego ucznia: oryginalne ćwiczenia do analizy i syntezy, teksty do doskonalenia słuchania ze zrozumieniem, teksty do czytania na różnych poziomach trudności, inspirujące miniopowieści z kolejno wprowadzanych liter do ćwiczeń w czytaniu i mówieniu.
 • Proponują sprawdzone techniki nauki pisania, zawierają wiele ćwiczeń doskonalących umiejętność pisania kolejno wprowadzanych liter, sylab, wyrazów i zdań, kładąc nacisk na pisanie po śladzie i odwzorowywanie tekstu.
 • Zawierają ciekawe ćwiczenia doskonalące logiczne myślenie i sprawność językową.
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia matematyczne do klasy 1, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" rozwijają sprawność liczenia i logiczne myślenie, inspirując dziecko do zabaw matematycznych, proponując mu ciekawe ćwiczenia i zadania ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

 • Doskonalą sprawność liczenia, proponując proste działania matematyczne w zakresie 20, bez przekraczania progu dziesiątkowego.
 • Przygotowują do rozwiązywania zadań tekstowych związanych z ważeniem (kg), mierzeniem (cm), obliczaniem czasu (godzina) i pieniędzy (zł).
 • Wdrażają do samodzielnego utrwalania umiejętności matematycznych i oceny wyników swojej pracy dzięki cyklicznym zadaniom z działów Rozwiązuję różne zadania i Sprawdzam siebie.
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 1, część 2

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia do klasy 1, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku"  wyróżniają się przemyślanym, uzasadnionym metodycznie tempem wprowadzania liter i zadaniami, które umożliwiają indywidualizację nauczania.

 • Wyróżniają się systematycznym kursem nauki czytania dostosowanym do indywidualnego tempa rozwoju każdego ucznia: oryginalne ćwiczenia do analizy i syntezy, teksty do doskonalenia słuchania ze zrozumieniem, teksty do czytania na różnych poziomach trudności, inspirujące miniopowieści z kolejno wprowadzanych liter do ćwiczeń w czytaniu i mówieniu.
 • Proponują sprawdzone techniki nauki pisania, zawierają wiele ćwiczeń doskonalących umiejętność pisania kolejno wprowadzanych liter, sylab, wyrazów i zdań, kładąc nacisk na pisanie po śladzie i odwzorowywanie tekstu.
 • Zawierają ciekawe ćwiczenia doskonalące logiczne myślenie i sprawność językową.
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 1

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica
Seria: Elementarz XXI wieku

Materiały edukacyjne do klasy 2, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Wprowadzają w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
 • Rozwijają zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 2

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica
Seria: Elementarz XXI wieku

Materiały edukacyjne do klasy 2, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Wprowadzają w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
 • Rozwijają zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 3

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica
Seria: Elementarz XXI wieku

Materiały edukacyjne do klasy 2, część 3 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Wprowadzają w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
 • Rozwijają zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 4

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica
Seria: Elementarz XXI wieku

Materiały edukacyjne do klasy 2, część 4 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Wprowadzają w świat ortografii z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Zaciekawiają i pobudzają wyobraźnię bogatą szatą graficzną.
 • Rozwijają zainteresowania dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 1

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia matematyczne do klasy 2, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku" nie są skorelowane z kręgami tematycznymi i dzięki temu dają nauczycielowi swobodę w prowadzeniu zajęć. Gwarantują jednocześnie pełną realizację założeń podstawy programowej. 

 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki zadaniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą podstawowe umiejętności matematyczne w myśl zasady "nauczanie przez działanie". 
 • Ułatwiają przyswajanie treści matematycznych dzięki propozycjom do nauczania czynnościowego.
 • Łączą treści bliskie dziecku z zadaniami podsumowującymi opanowanie niezbędnych umiejętności w elemencie Rozwiązuję różne zadania.
 • Umożliwiają ćwiczenie giętkości umysłowej i logicznego myślenia dzięki łamigłówkom i zadaniom nietypowym.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 1

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia do klasy 2, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku" realizują kluczowe zagadnienia z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej wskazane w podstawie programowej i poruszane w materiałach edukacyjnych. Ich cechą charakterystyczną jest bogactwo i różnorodność pomysłów na pracę z każdym dzieckiem.

 • Umożliwiają kompleksową i wszechstronną pracę z uczniami dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom utrwalającym i rozwijającym kreatywne myślenie. 
 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki ćwiczeniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą niezbędną umiejętność czytania ze zrozumieniem za pomocą tekstów dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów. 
 • Wprowadzają w świat ortografii na stronach Potyczki językowe.
 • Doskonalą sprawność językową i wzbogacają słownictwo.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 2

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia matematyczne do klasy 2, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" nie są skorelowane z kręgami tematycznymi i dzięki temu dają nauczycielowi swobodę w prowadzeniu zajęć. Gwarantują jednocześnie pełną realizację założeń podstawy programowej. 

 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki zadaniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą podstawowe umiejętności matematyczne w myśl zasady "nauczanie przez działanie". 
 • Ułatwiają przyswajanie treści matematycznych dzięki propozycjom do nauczania czynnościowego.
 • Łączą treści bliskie dziecku z zadaniami podsumowującymi opanowanie niezbędnych umiejętności w elemencie Rozwiązuję różne zadania.
 • Umożliwiają ćwiczenie giętkości umysłowej i logicznego myślenia dzięki łamigłówkom i zadaniom nietypowym.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 2, część 2

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Justyna Winiecka-Nowak
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia do klasy 2, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" realizują kluczowe zagadnienia z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej wskazane w podstawie programowej i poruszane w materiałach edukacyjnych. Ich cechą charakterystyczną jest bogactwo i różnorodność pomysłów na pracę z każdym dzieckiem.

 • Umożliwiają kompleksową i wszechstronną pracę z uczniami dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom utrwalającym i rozwijającym kreatywne myślenie. 
 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki ćwiczeniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą niezbędną umiejętność czytania ze zrozumieniem za pomocą tekstów dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów. 
 • Wprowadzają w świat ortografii na stronach Potyczki językowe.
 • Doskonalą sprawność językową i wzbogacają słownictwo.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 1

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica
Seria: Elementarz XXI wieku

Materiały edukacyjne do klasy 3, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To doskonałe podsumowanie nauczania wczesnoszkolnego i wprowadzenie do dalszej przedmiotowej edukacji.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Utrwalają podstawowe zasady ortograficzne z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Kształcą umiejętności przydatne w nauce z podziałem na przedmioty dzięki efektywnemu i usystematyzowanemu wprowadzaniu uczniów w świat każdej edukacji.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody
przejdź do sklepu
Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 2

Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 2

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica
Seria: Elementarz XXI wieku

Materiały edukacyjne do klasy 3, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To doskonałe podsumowanie nauczania wczesnoszkolnego i wprowadzenie do dalszej przedmiotowej edukacji.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Utrwalają podstawowe zasady ortograficzne z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Kształcą umiejętności przydatne w nauce z podziałem na przedmioty dzięki efektywnemu i usystematyzowanemu wprowadzaniu uczniów w świat każdej edukacji.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody
przejdź do sklepu
Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 3

Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 3

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica
Seria: Elementarz XXI wieku

Materiały edukacyjne do klasy 3, część 3 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To doskonałe podsumowanie nauczania wczesnoszkolnego i wprowadzenie do dalszej przedmiotowej edukacji.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Utrwalają podstawowe zasady ortograficzne z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Kształcą umiejętności przydatne w nauce z podziałem na przedmioty dzięki efektywnemu i usystematyzowanemu wprowadzaniu uczniów w świat każdej edukacji.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody
przejdź do sklepu
Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 4

Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 4

Materiały edukacyjne

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak, Małgorzata Kwil, Maria Bura, Krystyna Bielenica
Seria: Elementarz XXI wieku

Materiały edukacyjne do klasy 3, część 4 z serii „Elementarz XXI wieku” łączą cztery kluczowe, ciekawie podane edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą i matematyczną. To doskonałe podsumowanie nauczania wczesnoszkolnego i wprowadzenie do dalszej przedmiotowej edukacji.

 • Pomagają kształtować system wartości dzięki treściom wychowawczym zawartym w tekstach literackich.
 • Rozwijają naturalną ciekawość uczniów poprzez prezentowanie tematów bliskich dzieciom.
 • Kształtują i rozwijają słuchanie ze zrozumieniem oraz wzbogacają słownictwo uczniów za pośrednictwem bogatego zestawu tekstów literackich i informacyjnych.
 • Kształtują niezbędną umiejętność czytania dzięki tekstom dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów (większa czcionka, teksty na różnych poziomach trudności).
 • Utrwalają podstawowe zasady ortograficzne z pomocą stron Potyczki językowe.
 • Kształcą umiejętności przydatne w nauce z podziałem na przedmioty dzięki efektywnemu i usystematyzowanemu wprowadzaniu uczniów w świat każdej edukacji.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną w ramach cyklu Przygody przyrody
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 1

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia matematyczne do klasy 3, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku" umożliwiają elastyczną pracę z dziećmi (nie są skorelowane z kręgami tematycznymi) i gwarantują pełną realizację założeń podstawy programowej. 

 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki zadaniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą podstawowe umiejętności matematyczne w myśl zasady „nauczanie przez działanie". 
 • Ułatwiają przyswajanie treści matematycznych dzięki propozycjom do nauczania czynnościowego.
 • Łączą treści bliskie dziecku z zadaniami podsumowującymi opanowanie niezbędnych umiejętności w elemencie Rozwiązuję różne zadania.
 • Umożliwiają ćwiczenie logicznego myślenia dzięki zadaniom znajdującym się w dziale Potyczki matematyczne.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 
 • Doskonalą umiejętności niezbędne na kolejnym etapie edukacyjnym m.in. dzięki zadaniom do rozwiązania w zeszycie w kratkę, które są wyraźnie graficznie wyróżnione.
przejdź do sklepu

Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 1

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia do klasy 3, część 1 z serii „Elementarz XXI wieku" realizują kluczowe zagadnienia z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej wskazane w podstawie programowej i poruszane w materiałach edukacyjnych. Ich cechą charakterystyczną jest bogactwo i różnorodność pomysłów na pracę z każdym dzieckiem.

 • Umożliwiają kompleksową i wszechstronną pracę z uczniami dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom utrwalającym i rozwijającym kreatywne myślenie. 
 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki ćwiczeniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą niezbędną umiejętność czytania ze zrozumieniem za pomocą tekstów dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów. 
 • Utrwalają najważniejsze zasady ortograficzne na stronach Potyczki językowe.
 • Doskonalą umiejętność posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych, ze szczególnym uwzględnieniem opisu i opowiadania.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 
przejdź do sklepu
Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 2

Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 2

Edukacja matematyczna. Ćwiczenia

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia matematyczne do klasy 3, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" umożliwiają elastyczną pracę z dziećmi (nie są skorelowane z kręgami tematycznymi) i gwarantują pełną realizację założeń podstawy programowej. 

 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki zadaniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą podstawowe umiejętności matematyczne w myśl zasady „nauczanie przez działanie". 
 • Ułatwiają przyswajanie treści matematycznych dzięki propozycjom do nauczania czynnościowego.
 • Łączą treści bliskie dziecku z zadaniami podsumowującymi opanowanie niezbędnych umiejętności w elemencie Rozwiązuję różne zadania.
 • Umożliwiają ćwiczenie logicznego myślenia dzięki zadaniom znajdującym się w dziale Potyczki matematyczne.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 
 • Doskonalą umiejętności niezbędne na kolejnym etapie edukacyjnym m.in. dzięki zadaniom do rozwiązania w zeszycie w kratkę, które są wyraźnie graficznie wyróżnione.
przejdź do sklepu
Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 2

Elementarz XXI wieku. Klasa 3, część 2

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Ćwiczenia

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Seria: Elementarz XXI wieku

Ćwiczenia do klasy 3, część 2 z serii „Elementarz XXI wieku" realizują kluczowe zagadnienia z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej wskazane w podstawie programowej i poruszane w materiałach edukacyjnych. Ich cechą charakterystyczną jest bogactwo i różnorodność pomysłów na pracę z każdym dzieckiem.

 • Umożliwiają kompleksową i wszechstronną pracę z uczniami dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom utrwalającym i rozwijającym kreatywne myślenie. 
 • Pozwalają na skuteczną i prostą indywidualizację nauczania dzięki ćwiczeniom zróżnicowanym nie tylko pod względem formy, ale również stopnia trudności.
 • Kształcą niezbędną umiejętność czytania ze zrozumieniem za pomocą tekstów dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów. 
 • Utrwalają najważniejsze zasady ortograficzne na stronach Potyczki językowe.
 • Doskonalą umiejętność posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych, ze szczególnym uwzględnieniem opisu i opowiadania.
 • Poszerzają wiedzę przyrodniczą i zdrowotną dzięki realistycznym zdjęciom obrazującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów przy użyciu stron Sprawdzam siebie z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko. 
przejdź do sklepu

Edukacje pozadotacyjne

Elementarz XXI wieku. Klasa 1. Edukacja muzyczna

Elementarz XXI wieku. Klasa 1. Edukacja muzyczna

Zeszyt ćwiczeń z płytą CD

Nr dopuszczenia: 404/1/2011 (sem. 1), 404/2/2012 (sem. 2)
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Zeszyt muzyczny do klasy 1 z serii "Elementarz XXI wieku"  zawiera propozycje ćwiczeń i zadań zróżnicowanych tematycznie, proste melodie do gry na flecie, piosenki z tekstami i nutami oraz płytę CD, na której znajdują się wszystkie piosenki we wzorcowym brzmieniu i wykonaniu.

 • Rozwija wrażliwość muzyczną dzięki różnorodnym ćwiczeniom reprezentującym wszystkie aktywności muzyczne, takie jak śpiew, gra na instrumentach, świadome i aktywne słuchanie muzyki, ruch i taniec, inscenizacje, improwizacje.
 • Wspomaga rozwój psychoruchowy i intelektualny dziecka dzięki ćwiczeniom relaksującym i polisensorycznym opisanym w zeszycie ćwiczeń w dziale Muzyka i zdrowie.
 • Zachęca uczniów do doskonalenia umiejętności opanowanych na lekcjach także w domu, z rodzicami lub rodzeństwem, z wykorzystaniem piosenek znajdujących się na płycie.
 • Zeszyt jest niezbędny do realizacji wymagań podstawy programowej
przejdź do sklepu
Elementarz XXI wieku, klasa 1. Teczka artysty

Elementarz XXI wieku, klasa 1. Teczka artysty

Edukacja plastyczno-techniczna. Karty pracy

Nr dopuszczenia: 404/1/2011 (sem. 1) i 404/2/2012 (sem. 2)
Autorzy: Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas

Teczka artysty do klasy 1 z serii „Elementarz XX wieku”  to zbiór projektów plastyczno-technicznych, które rozwijają naturalną w dziecku skłonność do ekspresji plastycznej. 

 • Zachęca do aktywności dzięki nowatorskim projektom modeli plastyczno-technicznych w postaci wycinanek i kolorowanek.
 • Kształci przydatne umiejętności konstruowania, rysowania, wycinania i klejenia.
 • Pozwala skutecznie realizować projekty dzięki prostej formie graficznej, bogatej kolorystce i jasno sformułowanym poleceniom, które wyznaczają jednocześnie etapy pracy.
 • Rozwija zainteresowania uczniów dzięki różnorodności i atrakcyjności zastosowanych technik.
 • Poszerza wiedzę z dziedziny sztuki na stronach opisujących wybrane zagadnienia teoretyczne
przejdź do sklepu
Zajęcia komputerowe z płytą CD-ROM. Klasa 1

Zajęcia komputerowe z płytą CD-ROM. Klasa 1

Nr dopuszczenia: 228/1/2012/z1
Autorzy: Michał Kęska

„Zajęcia komputerowe z płytą CD-ROM” do klasy 1 łączą wiadomości z różnych dziedzin, pozwalając na ich naturalne utrwalenie z użyciem komputera. 

 • Kształcą i doskonalą umiejętności w zakresie korzystania z komputera i dostępnych w nim aplikacji, takich jak edytor grafiki czy edytor tekstu, posługiwania się myszką czy klawiaturą.
 • Doskonalą sprawności manualne, pamięciowe i matematyczne.
 • Uczą logicznego myślenia i kojarzenia faktów dzięki różnym urozmaiconym formom aktywności.
 • Zamieniają naukę czytania, pisania i liczenia w pasjonującą przygodę, wyrabiają umiejętności współpracy w grupie oraz radzenie sobie w zaskakujących sytuacjach.
 • Do książki dołączona jest płyta CD-ROM zawierająca gry i ćwiczenia, tj. układanie puzzli, przechodzenie przez labirynt, kolorowanie, rysowanie myszką, wyszukiwanie różnic między obrazkami, zbieranie grzybów, rozpoznawanie zwierząt.
przejdź do sklepu
Elementarz XXI wieku. Klasa 2. Edukacja muzyczna

Elementarz XXI wieku. Klasa 2. Edukacja muzyczna

Zeszyt ćwiczeń z płytą CD

Nr dopuszczenia: 404/3/2013 (sem. 1), 404/4/2013 (sem. 2)
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Zeszyt muzyczny do klasy 2 z serii "Elementarz XXI wieku"  zawiera propozycje ćwiczeń i zadań zróżnicowanych tematycznie, proste melodie do gry na flecie, piosenki z tekstami i nutami oraz płytę CD, na której znajdują się wszystkie piosenki we wzorcowym brzmieniu i wykonaniu.

 • Rozwija wrażliwość muzyczną dzięki różnorodnym ćwiczeniom reprezentującym wszystkie aktywności muzyczne, takie jak śpiew, gra na instrumentach, świadome i aktywne słuchanie muzyki, ruch i taniec, inscenizacje, improwizacje.
 • Wspomaga rozwój psychoruchowy i intelektualny dziecka dzięki ćwiczeniom relaksującym i polisensorycznym opisanym w zeszycie ćwiczeń w dziale Muzyka i zdrowie.
 • Zachęca uczniów do doskonalenia umiejętności opanowanych na lekcjach także w domu, z rodzicami lub rodzeństwem, z wykorzystaniem piosenek znajdujących się na płycie.
 • Zeszyt jest niezbędny do realizacji wymagań podstawy programowej
przejdź do sklepu
Elementarz XXI wieku, klasa 2. Teczka artysty

Elementarz XXI wieku, klasa 2. Teczka artysty

Edukacja plastyczno-techniczna. Karty pracy

Nr dopuszczenia: 404/3/2013 (sem. 1), 404/4/2013 (sem. 2)
Autorzy: Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas

Teczka artysty do klasy 2 z serii „Elementarz XX wieku”  to zbiór projektów plastyczno-technicznych, które rozwijają naturalną w dziecku skłonność do ekspresji plastycznej. 

 • Zachęca do aktywności dzięki nowatorskim projektom modeli plastyczno-technicznych w postaci wycinanek i kolorowanek.
 • Kształci przydatne umiejętności konstruowania, rysowania, wycinania i klejenia.
 • Pozwala skutecznie realizować projekty dzięki prostej formie graficznej, bogatej kolorystce i jasno sformułowanym poleceniom, które wyznaczają jednocześnie etapy pracy.
 • Rozwija zainteresowania uczniów dzięki różnorodności i atrakcyjności zastosowanych technik.
 • Poszerza wiedzę z dziedziny sztuki na stronach opisujących wybrane zagadnienia teoretyczne. 
przejdź do sklepu
Zajęcia komputerowe z płytą CD-ROM. Klasa 2

Zajęcia komputerowe z płytą CD-ROM. Klasa 2

Autorzy: Michał Kęska

„Zajęcia komputerowe z płytą CD-ROM” do klasy 2 łączą wiadomości z różnych dziedzin, pozwalając na ich naturalne utrwalenie z użyciem komputera. 

 • Uczą logicznego myślenia i kojarzenia faktów dzięki różnym urozmaiconym formom aktywności.
 • Zamieniają naukę czytania, pisania i liczenia w pasjonującą przygodę, wyrabiają umiejętności współpracy w grupie oraz radzenie sobie w zaskakujących sytuacjach.
 • Angażują uczniów do pracy dzięki pełnym humoru opowiadaniom Grzegorza Kasdepke z książki „Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu”.
 • Łączą teorię z praktyką, kładąc nacisk na wyłączną pracę z komputerem. 
przejdź do sklepu
Elementarz XXI wieku. Klasa 3. Edukacja muzyczna

Elementarz XXI wieku. Klasa 3. Edukacja muzyczna

Zeszyt ćwiczeń z płytą CD

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Zeszyt muzyczny do klasy 3 z serii "Elementarz XXI wieku"  zawiera propozycje ćwiczeń i zadań zróżnicowanych tematycznie, piosenki z tekstami i nutami oraz płytę CD, na której znajdują się wszystkie piosenki we wzorcowym brzmieniu i wykonaniu.

 • Rozwijają wrażliwość muzyczną dzięki różnym formom aktywności muzycznej, takim jak śpiew, mowa rytmiczna, gra na instrumentach, słuchanie muzyki, zajęcia muzyczno-ruchowe, inscenizacja, improwizacja.
 • Wspomagają rozwój psychoruchowy i intelektualny dziecka dzięki ćwiczeniom relaksującym i polisensorycznym opisanym w zeszycie ćwiczeń w dziale Muzyka i zdrowie.
 • Zachęcają uczniów do doskonalenia umiejętności opanowanych na lekcjach także w domu, z rodzicami lub rodzeństwem, z wykorzystaniem piosenek znajdujących się na płycie.
 • Rozwijają zainteresowania dzięki wprowadzeniu nauki gry na flecie.
 • Zeszyt jest niezbędny do realizacji wymagań podstawy programowej. 
przejdź do sklepu
Elementarz XXI wieku, klasa 3. Teczka artysty

Elementarz XXI wieku, klasa 3. Teczka artysty

Edukacja plastyczno-techniczna. Karty pracy

Autorzy: Nina Gryzoń, Monika Kosińska, Magda Król, Witold Vargas

Teczka artysty do klasy 3 z serii „Elementarz XX wieku”  to zbiór projektów plastyczno-technicznych, które rozwijają naturalną w dziecku skłonność do ekspresji plastycznej. 

 • Zachęca do aktywności dzięki nowatorskim projektom modeli plastyczno-technicznych w postaci wycinanek i kolorowanek.
 • Kształci przydatne umiejętności konstruowania, rysowania, wycinania i klejenia.
 • Pozwala skutecznie realizować projekty dzięki prostej formie graficznej, bogatej kolorystce i jasno sformułowanym poleceniom, które wyznaczają jednocześnie etapy pracy.
 • Rozwija zainteresowania uczniów dzięki różnorodności i atrakcyjności zastosowanych technik.
 • Poszerza wiedzę z dziedziny sztuki na stronach opisujących wybrane zagadnienia teoretyczne.
przejdź do sklepu
Zajęcia komputerowe z płytą CD-ROM. Klasa 3

Zajęcia komputerowe z płytą CD-ROM. Klasa 3

Nr dopuszczenia: 228/3/2011
Autorzy: Michał Kęska

„Zajęcia komputerowe z płytą CD-ROM” do klasy 3 łączą wiadomości z różnych dziedzin, pozwalając na ich naturalne utrwalenie z użyciem komputera. 

 • Uczą logicznego myślenia i kojarzenia faktów dzięki różnym urozmaiconym formom aktywności.
 • Zamieniają naukę czytania, pisania i liczenia w pasjonującą przygodę, wyrabiają umiejętności współpracy w grupie oraz radzenie sobie w zaskakujących sytuacjach.
 • Angażują uczniów do pracy dzięki pełnym humoru opowiadaniom Grzegorza Kasdepke z książki „Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu”.
 • Łączą teorię z praktyką, kładąc nacisk na wyłączną pracę z komputerem. 
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Do serii „Elementarz XXI wieku” przygotowaliśmy:

 

 • pełną dokumentację dla nauczyciela pozwalającą na planowanie i organizację pracy na każdym jej etapie, w tym rozkłady materiału, plany pracy, plany wynikowe, ocenę opisową śródroczną i roczną,
 • scenariusze zajęć gwarantujące ciekawe i rzetelne prowadzenie lekcji

oraz kartkówki, sprawdziany i arkusze ewaluacji umożliwiające sprawdzanie wiedzy uczniów w klasach 1–3.

Rekomendowane dla Ciebie

Sprawdziany

Sprawdziany

Propozycje kartkówek oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności z edukacji zintegrowanej oraz matematycznej

Zostały przygotowane w wersjach dla dwóch grup i opatrzone informacją o terminie ich przeprowadzenia. Dołączono do nich również arkusz ewaluacyjny, umożliwiający monitorowanie postępów uczniów, oraz teksty do pisania z pamięci lub ze słuchu.

pobierz

Rozkłady materiału nauczania

Rozkłady materiału nauczania

Precyzyjnie opracowany niezbędny materiał w pracy każdego nauczyciela

Zawiera propozycje tematów, treści kształcenia z poszczególnych edukacji wraz z liczbą godzin potrzebnych na ich realizację oraz przewidywane osiągnięcia ucznia i odniesienia do podstawy programowej.

pobierz

Scenariusze z muzyki

Scenariusze z muzyki

Dodatkowa pomoc przydatna każdemu nauczycielowi

Scenariusze zajęć muzycznych zawierają 33 scenariusze ciekawych zajęć oraz 2 CD z utworami do słuchania.

pobierz

Scenariusze z zajęć komputerowych

Scenariusze z zajęć komputerowych

Dodatkowa pomoc przydatna każdemu nauczycielowi

Scenariusze zajęć komputerowych zawierają plan pracy na cały rok oraz inspirujące scenariusze zajęć.

pobierz

Zobacz także