• Tworzy solidne podstawy wiedzy historycznej, które można rozwijać na dalszych etapach kształcenia, dzięki przejrzystemu, chronologicznemu układowi treści i zrozumiałemu językowi.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji za pomocą bogatej obudowy dydaktycznej.
 • Daje możliwość sprawdzania wiedzy i kształcenia umiejętności historycznych m.in. poprzez zeszyty ćwiczeń.
 • Wspomaga nauczanie treści przedmiotowych dzięki uwzględnieniu możliwości poznawczych uczniów szkoły podstawowej.

Dla ucznia

My i historia. Klasa 4

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 369/1/2011/2015
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Seria: My i historia

Podręcznik „My i historia” do historii i społeczeństwa dla 4 klasy szkoły podstawowej przystępnie wprowadza w zagadnienia przedmiotowe. Prezentuje w porządku chronologicznym treści od najdawniejszych dziejów człowieka do końca starożytności.

 • Pomaga rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą zdjęć, map i tekstów, do których dołączono materiał ćwiczeniowy.
 • Ułatwia przyswojenie omawianych treści poprzez zamieszczenie każdego tematu na dwóch sąsiadujących stronach i użycie do opisu zrozumiałego języka.
 • Zachęca do pracy dzięki postaciom Basi i Jacka, czyli przewodników po podręczniku.
 • Pomaga umiejscowić wydarzenia w czasie za pomocą osi czasu, będącej stałym elementem każdej jednostki lekcyjnej.
 • Pozwala określić miejsce omawianych wydarzeń oraz procesów historycznych dzięki czytelnym mapom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez barwne rysunki i fotografie wraz z opisami.
przejdź do sklepu

My i historia. Klasa 4

Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Seria: My i historia

Zeszyt ćwiczeń „My i historia” do historii i społeczeństwa dla 4 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne. 

 • Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi materiałami (m.in. nagraniami, filmami i grami historycznymi) dzięki kodom QR znajdującym się w publikacji.
 • Zachęca do wykonywania kolejnych zadań za pomocą ćwiczeń Na dobry początek w formie krzyżówek, wykreślanek i łamigłówek.
 • Pomaga rozwiązywać zadania poprzez zamieszczone obok wybranych poleceń Dobre rady ze wskazówkami.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań przedmiotem za pomocą ćwiczeń Dla dociekliwych.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy z poszczególnych rozdziałów i pomaga w przygotowaniu do prac klasowych dzięki podsumowaniom Przed sprawdzianem.
przejdź do sklepu
Od starożytności do współczesności

Od starożytności do współczesności

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” to publikacja przeznaczona dla szkoły podstawowej. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności.

Ponadto:

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć omawiane treści za pomocą opracowanych na wysokim poziomie map.
 • Umożliwia zrozumienie przedstawianych na mapach treści dzięki dostosowaniu ich do percepcji uczniów szkoły podstawowej.
 • Pozwala na realizację programu nauczania bez względu na wybrany podręcznik dzięki bogactwu treści.
przejdź do sklepu
Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Część 1

Zestaw dwustronnych kart edukacyjnych to pomoc dydaktyczna do nauki historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Ponadto:

 • Pozwala na przeprowadzanie gier aktywizujących z zastosowaniem atrakcyjnej formuły.
 • Ułatwia zapamiętywanie informacji za pomocą zajmującej gry.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez zastosowanie na lekcji ciekawej metody pracy.
 • Stymuluje rozwój poprzez samodzielną i zespołową zabawę.
przejdź do sklepu

My i historia. Klasa 5

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 369/2/2012/2015
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Seria: My i historia

Podręcznik „My i historia” do historii i społeczeństwa dla 5 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od średniowiecza do końca XVII w.

 • Pomaga rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą zdjęć, map i tekstów, do których dołączono materiał ćwiczeniowy.
 • Ułatwia przyswojenie omawianych treści poprzez zamieszczenie każdego tematu na dwóch sąsiadujących stronach i użycie do opisu zrozumiałego języka.
 • Zachęca do pracy dzięki postaciom Basi i Jacka, czyli przewodników po podręczniku.
 • Pomaga umiejscowić wydarzenia w czasie za pomocą osi czasu, będącej stałym elementem każdej jednostki lekcyjnej.
 • Pozwala określić miejsce omawianych wydarzeń oraz procesów historycznych dzięki czytelnym mapom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez barwne rysunki i fotografie wraz z opisami.
przejdź do sklepu

My i historia. Klasa 5

Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Seria: My i historia

Zeszyt ćwiczeń „My i historia” do historii i społeczeństwa dla 5 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne. 

 • Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi materiałami (m.in. nagraniami, filmami i grami historycznymi) dzięki kodom QR znajdującym się w publikacji.
 • Zachęca do wykonywania kolejnych zadań za pomocą ćwiczeń Na dobry początek w formie krzyżówek, wykreślanek i łamigłówek.
 • Pomaga rozwiązywać zadania poprzez zamieszczone obok wybranych poleceń Dobre rady ze wskazówkami.
 • Umożliwia rozwijania zainteresowań historycznych za pomocą ćwiczeń Dla dociekliwych.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy z poszczególnych rozdziałów i pomaga w przygotowaniu do prac klasowych dzięki podsumowaniom Przed sprawdzianem.
przejdź do sklepu
Od starożytności do współczesności

Od starożytności do współczesności

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” to publikacja przeznaczona dla szkoły podstawowej. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności.

Ponadto:

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć omawiane treści za pomocą opracowanych na wysokim poziomie map.
 • Umożliwia zrozumienie przedstawianych na mapach treści dzięki dostosowaniu ich do percepcji uczniów szkoły podstawowej.
 • Pozwala na realizację programu nauczania bez względu na wybrany podręcznik dzięki bogactwu treści.
przejdź do sklepu
Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Część 1

Zestaw dwustronnych kart edukacyjnych to pomoc dydaktyczna do nauki historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Ponadto:

 • Pozwala na przeprowadzanie gier aktywizujących z zastosowaniem atrakcyjnej formuły.
 • Ułatwia zapamiętywanie informacji za pomocą zajmującej gry.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez zastosowanie na lekcji ciekawej metody pracy.
 • Stymuluje rozwój poprzez samodzielną i zespołową zabawę.
przejdź do sklepu
My i historia. Klasa 6

My i historia. Klasa 6

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 369/3/2013/2016
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Seria: My i historia

„My i historia”, podręcznik do 6 klasy do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej, w chronologicznym porządku prezentuje treści od XVIII w. do początków XXI w.

Ponadto:

 • Pomaga rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą zdjęć, map i tekstów źródłowych obudowanych materiałem ćwiczeniowym.
 • Ułatwia przyswojenie omawianych treści dzięki zamieszczeniu poszczególnych tematów na dwóch sąsiadujących stronach oraz przyjaznemu językowi.
 • Zachęca do pracy dzięki postaciom Basi i Jacka, czyli przewodników po podręczniku.
 • Pomaga umiejscowić wydarzenia w czasie w wyniku zamieszczenia osi czasu, będącej stałym elementem każdej jednostki lekcyjnej.
 • Pozwala określić miejsce omawianych wydarzeń oraz procesów historycznych za pomocą czytelnych map.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem dzięki barwnym rysunkom i fotografiom wraz z opisami ilustrującymi zagadnienia historyczne.
przejdź do sklepu
My i historia. Klasa 6

My i historia. Klasa 6

Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Seria: My i historia

Zeszyt ćwiczeń „My i historia” do 6 klasy do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej ułatwia utrwalanie wiedzy i kształcenie umiejętności historycznych. 

Ponadto:

 • Umożliwia dostęp do dodatkowych materiałów (m.in. filmów, nagrań i gier historycznych) w wyniku zamieszczenia znajdujących się w zeszycie kodom QR.
 • Zachęca do rozwiązywania kolejnych zadań dzięki ćwiczeniom Na dobry początek, mającym formę krzyżówek, wykreślanek i łamigłówek.
 • Pomaga w rozwiązywaniu zadań dzięki umieszczonym obok niektórych ćwiczeń dobrym radom, pełniącym funkcję wskazówek.
 • Daje możliwość rozwijania zainteresowań historycznych za pomocą ćwiczeń Dla dociekliwych.
 • Ułatwia utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów i pomaga w przygotowaniu do prac klasowych dzięki podsumowaniom Przed sprawdzianem.
przejdź do sklepu
Od starożytności do współczesności

Od starożytności do współczesności

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” to publikacja przeznaczona dla szkoły podstawowej. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności.

Ponadto:

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć omawiane treści za pomocą opracowanych na wysokim poziomie map.
 • Umożliwia zrozumienie przedstawianych na mapach treści dzięki dostosowaniu ich do percepcji uczniów szkoły podstawowej.
 • Pozwala na realizację programu nauczania bez względu na wybrany podręcznik dzięki bogactwu treści.
przejdź do sklepu
Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Część 1

Zestaw dwustronnych kart edukacyjnych to pomoc dydaktyczna do nauki historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Ponadto:

 • Pozwala na przeprowadzanie gier aktywizujących z zastosowaniem atrakcyjnej formuły.
 • Ułatwia zapamiętywanie informacji za pomocą zajmującej gry.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez zastosowanie na lekcji ciekawej metody pracy.
 • Stymuluje rozwój poprzez samodzielną i zespołową zabawę.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „My i historia” znajdą ponad 400 pomocy dydaktycznych:

 • 127 scenariuszy lekcji,
 • 38 sprawdzianów,
 • multibooki do wszystkich klas

oraz projekty edukacyjne, scenariusze lekcji i wiele materiałów dodatkowych.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Zbiór scenariuszy z gotowymi pomysłami lekcji dla nauczyciela

Scenariusze stanowią źródło inspiracji i można je zrealizować podczas omawiania określonych tematów. Dzięki nim nauczyciel jest w stanie zaplanować każdą część lekcji i ma możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów za pomocą załączonych kart pracy.

pobierz

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Projekty w ciekawy sposób poszerzają wiedzę uczniów i rozwijają ich umiejętności

Projekty edukacyjne pozwalają uczniom na samodzielne szukanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dokonywanie wyborów i podejmowania decyzji. Ten rodzaj metody edukacyjnej wiąże się ze zdobywaniem wiedzy i z kształtowaniem umiejętności poprzez działanie.

pobierz

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe, takie jak: zdjęcia, filmy, nagrania, ciekawostki, animacje, ćwiczenia interaktywne.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Rebel.to

Rebel.to

Innowacyjna aplikacja na urządzenia mobilne. Zawiera fiszki do powtórek, umożliwia zapisywanie rzeczy do zrobienia i kontakt ze znajomymi.

Czytaj więcej

Zobacz także