• Umożliwia zapoznanie uczniów z dziejami ludzkości i najważniejszymi treściami z wiedzy o społeczeństwie dzięki przejrzystemu, chronologicznemu układowi materiału i zrozumiałemu językowi.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji za pomocą kompleksowej obudowy dydaktycznej.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez wyjątkowe rozwiązania, takie jak Tajemnice sprzed wieków, multibooki czy infografiki.
 • Daje możliwość sprawdzania wiedzy i kształcenia umiejętności historycznych m.in. za pomocą nowych zeszytów ćwiczeń.
 • Wspomaga nauczanie treści przedmiotowych dzięki uwzględnieniu możliwości poznawczych uczniów szkoły podstawowej.

Dla ucznia

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 443/1/2012/2015
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Seria: Wczoraj i dziś

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii i społeczeństwa dla 4 klasy szkoły podstawowej przystępnie wprowadza w zagadnienia przedmiotowe. Prezentuje w porządku chronologicznym treści od najdawniejszych dziejów człowieka do końca starożytności.

 • Pomaga rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą licznych zdjęć, map i tekstów oraz dołączonego do nich materiału ćwiczeniowego.
 • Pobudza wyobraźnię i ułatwia przyswojenie treści omawianych na lekcjach dzięki atrakcyjnej szacie graficznej i ciekawym infografikom.
 • Ułatwia dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością poprzez liczne nawiązania do czasów obecnych w module Współcześnie.
 • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą Tajemnic sprzed wieków i Galerii postaci historycznych.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.
przejdź do sklepu

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Autorzy: Tomasz Maćkowski
Seria: Wczoraj i dziś

Zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś” do historii i społeczeństwa dla 4 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne.

 • Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi materiałami (m.in. nagraniami, filmami i grami historycznymi) dzięki kodom QR znajdującym się w publikacji.
 • Zachęca do wykonywania kolejnych zadań za pomocą ćwiczeń Na dobry początek w formie krzyżówek, wykreślanek i łamigłówek.
 • Pomaga rozwiązywać zadania poprzez zamieszczone obok wybranych poleceń Dobre rady ze wskazówkami.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań przedmiotem za pomocą komiksów, ćwiczeń Dla dociekliwych oraz elementów Tajemnice sprzed wieków i Galeria postaci historycznych.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy z poszczególnych rozdziałów i pomaga w przygotowaniu do prac klasowych dzięki podsumowaniom Przed sprawdzianem.
przejdź do sklepu
Wczoraj i dziś. Klasa 4

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Dwustronna gra planszowa „Kto pierwszy na Olimpie?” i „Cesarskie wyzwanie” do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Dwustronna gra planszowa „Kto pierwszy na Olimpie” i „Cesarskie wyzwanie” została przygotowana na podstawie gry fabularnej zamieszczonej w zeszycie ćwiczeń „Wczoraj i dziś” do historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Ponadto:

 • Pozwala na powtórzenie wiadomości z rozdziałów „W starożytnej Grecji” i „W starożytnym Rzymie” z wykorzystaniem atrakcyjnej formuły.
 • Ułatwia zapamiętywanie informacji za pomocą zajmującej gry.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez zastosowanie na lekcji ciekawej metody pracy.
przejdź do sklepu
Wczoraj i dziś. Klasa 4

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Dwustronna gra planszowa Poznaję swój kraj i Misja Muzeum do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Dwustronna gra planszowa Poznaję swój kraj i  Misja Muzeum  została przygotowana na podstawie gry fabularnej zamieszczonej w zeszycie ćwiczeń Wczoraj i dziś do historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Ponadto:

 • Pozwala na powtórzenie wiadomości z rozdziałów  Ja i moje otoczenie i Z historią na ty dzięki formule atrakcyjnej dla uczniów.
 • Ułatwia zapamiętywanie informacji za pomocą zajmującej gry.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez zastosowanie na lekcji ciekawej metody pracy.
przejdź do sklepu
Od starożytności do współczesności

Od starożytności do współczesności

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” to publikacja przeznaczona dla szkoły podstawowej. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności.

Ponadto:

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć omawiane treści za pomocą opracowanych na wysokim poziomie map.
 • Umożliwia zrozumienie przedstawianych na mapach treści dzięki dostosowaniu ich do percepcji uczniów szkoły podstawowej.
 • Pozwala na realizację programu nauczania bez względu na wybrany podręcznik dzięki bogactwu treści.
przejdź do sklepu
Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Część 1

Zestaw dwustronnych kart edukacyjnych to pomoc dydaktyczna do nauki historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Ponadto:

 • Pozwala na przeprowadzanie gier aktywizujących z zastosowaniem atrakcyjnej formuły.
 • Ułatwia zapamiętywanie informacji za pomocą zajmującej gry.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez zastosowanie na lekcji ciekawej metody pracy.
 • Stymuluje rozwój poprzez samodzielną i zespołową zabawę.
przejdź do sklepu

Wczoraj i dziś. Klasa 5

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 443/2/2013/2015
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Seria: Wczoraj i dziś

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii i społeczeństwa dla 5 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od średniowiecza do końca XVIII w.

 • Pomaga rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą licznych zdjęć, map i tekstów oraz dołączonego do nich materiału ćwiczeniowego.
 • Pobudza wyobraźnię i ułatwia przyswojenie treści omawianych na lekcjach dzięki atrakcyjnej szacie graficznej i ciekawym infografikom.
 • Ułatwia dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością poprzez liczne nawiązania do czasów obecnych w module Współcześnie.
 • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą Tajemnic sprzed wieków i Galerii postaci historycznych.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.
przejdź do sklepu

Wczoraj i dziś. Klasa 5

Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Autorzy: Tomasz Maćkowski
Seria: Wczoraj i dziś

Zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś” do historii i społeczeństwa dla 5 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne. 

 • Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi materiałami (m.in. nagraniami, filmami i grami historycznymi) dzięki kodom QR znajdującym się w publikacji.
 • Zachęca do wykonywania kolejnych zadań za pomocą ćwiczeń Na dobry początek w formie krzyżówek, wykreślanek i łamigłówek.
 • Pomaga rozwiązywać zadania poprzez zamieszczone obok wybranych poleceń Dobre rady ze wskazówkami.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań przedmiotem za pomocą komiksów, ćwiczeń Dla dociekliwych oraz elementów Tajemnice sprzed wieków i Galeria postaci historycznych.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy z poszczególnych rozdziałów i pomaga w przygotowaniu do prac klasowych dzięki podsumowaniom Przed sprawdzianem.
przejdź do sklepu
Od starożytności do współczesności

Od starożytności do współczesności

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” to publikacja przeznaczona dla szkoły podstawowej. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności.

Ponadto:

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć omawiane treści za pomocą opracowanych na wysokim poziomie map.
 • Umożliwia zrozumienie przedstawianych na mapach treści dzięki dostosowaniu ich do percepcji uczniów szkoły podstawowej.
 • Pozwala na realizację programu nauczania bez względu na wybrany podręcznik dzięki bogactwu treści.
przejdź do sklepu
Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Część 1

Zestaw dwustronnych kart edukacyjnych to pomoc dydaktyczna do nauki historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Ponadto:

 • Pozwala na przeprowadzanie gier aktywizujących z zastosowaniem atrakcyjnej formuły.
 • Ułatwia zapamiętywanie informacji za pomocą zajmującej gry.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez zastosowanie na lekcji ciekawej metody pracy.
 • Stymuluje rozwój poprzez samodzielną i zespołową zabawę.
przejdź do sklepu
Wczoraj i dziś. Klasa 6

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 443/3/2014/2015
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Seria: Wczoraj i dziś

„Wczoraj i dziś”, podręcznik do 6 klasy do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej, w chronologicznym porządku prezentuje treści od XIX w. do początków XXI w.

Ponadto:

 • Pomaga rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą licznych zdjęć, map i tekstów źródłowych obudowanych materiałem ćwiczeniowym.
 • Pobudza wyobraźnię i ułatwia przyswojenie treści omawianych na lekcjach dzięki atrakcyjnej szacie graficznej i ciekawym infografikom.
 • Ułatwia dostrzeżenie związków łączących teraźniejszość z przeszłością za pomocą licznych nawiązań do współczesności, zamieszczonym w module Współcześnie.
 • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia treści z poszczególnych tematów i rozdziałów dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą Tajemnic sprzed wieków i Galerii postaci historycznych.
 • Ułatwia przygotowania do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.
przejdź do sklepu
Wczoraj i dziś. Klasa 6

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Autorzy: Tomasz Maćkowski
Seria: Wczoraj i dziś

Zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś” do historii i społeczeństwa dla 6 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne. Urozmaicona forma zadań zachęca do ich wykonywania.

 • Umożliwia dostęp do dodatkowych materiałów (m.in. filmów, nagrań i gier historycznych) za pomocą znajdujących się w zeszycie kodów QR.
 • Zachęca do rozwiązywania kolejnych zadań dzięki ćwiczeniom Na dobry początek, mającym formę krzyżówek, wykreślanek i łamigłówek.
 • Pomaga w rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem umieszczonych obok niektórych ćwiczeń dobrych rad, pełniących funkcję wskazówek.
 • Daje możliwość rozwijania zainteresowań historycznych za pomocą ćwiczeń Dla dociekliwych.
 • Ułatwia utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów i pomaga w przygotowaniu do prac klasowych dzięki podsumowaniom Przed sprawdzianem.
 • Wspomaga zainteresowanie przedmiotem dzięki modułom Tajemnice sprzed wieków i Galeria postaci historycznych.
przejdź do sklepu
Od starożytności do współczesności

Od starożytności do współczesności

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” to publikacja przeznaczona dla szkoły podstawowej. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności.

Ponadto:

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć omawiane treści za pomocą opracowanych na wysokim poziomie map.
 • Umożliwia zrozumienie przedstawianych na mapach treści dzięki dostosowaniu ich do percepcji uczniów szkoły podstawowej.
 • Pozwala na realizację programu nauczania bez względu na wybrany podręcznik dzięki bogactwu treści.
przejdź do sklepu
Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Część 1

Zestaw dwustronnych kart edukacyjnych to pomoc dydaktyczna do nauki historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Ponadto:

 • Pozwala na przeprowadzanie gier aktywizujących z zastosowaniem atrakcyjnej formuły.
 • Ułatwia zapamiętywanie informacji za pomocą zajmującej gry.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez zastosowanie na lekcji ciekawej metody pracy.
 • Stymuluje rozwój poprzez samodzielną i zespołową zabawę.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Wczoraj i dziś” przygotowaliśmy ponad 300 pomocy dydaktycznych:

 

 • 71 kart pracy,
 • testy w dwóch wersjach – standardowej i trudniejszej,
 • multibooki do wszystkich klas

oraz scenariusze lekcji, słuchowiska, plansze, foliogramy, filmy i wiele innych materiałów dydaktycznych.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe, takie jak: zdjęcia, filmy, nagrania, ciekawostki, animacje i ćwiczenia.

pobierz

Słuchowiska historyczne

Słuchowiska historyczne

Krótkie teksty w interpretacjach Agnieszki Kunikowskiej i Wojciecha Malajkata

Słuchowiska w ciekawy sposób przedstawiają wydarzenia historyczne oraz opisują życie ludzi w przeszłości. Zwiększają koncentrację uczniów i zainteresowanie osób mniej zaangażowanych w pracę na lekcjach przedmiotu.

pobierz

Filmy edukacyjne

Filmy edukacyjne

Filmy zapoznają uczniów z warunkami życia ludzi w przeszłości

Filmy edukacyjne angażują uwagę uczniów podczas lekcji. Przedstawiono w nich realia charakterystyczne dla poszczególnych epok historycznych. Udział w nagraniach wzięły grupy rekonstrukcyjne.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

E-booki

E-booki

Innowacyjne elektroniczne podręczniki przeznaczone na urządzenia mobilne oraz komputery stacjonarne.

Czytaj więcej

OcoolAR. Wczoraj i dziś 4

OcoolAR. Wczoraj i dziś 4

Darmowa aplikacja do podręcznika „Wczoraj i dziś 4”. Umożliwia oglądanie przestrzennych, interaktywnych modeli 3D.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Kraina historii

Kraina historii

Portal z atrakcyjnymi materiałami powiązanymi z zeszytami ucznia "Wczoraj i dziś". Zawiera gry, zabawy interaktywne i filmy historyczne.

Czytaj więcej

Rebel.to

Rebel.to

Innowacyjna aplikacja na urządzenia mobilne. Zawiera fiszki do powtórek, umożliwia zapisywanie rzeczy do zrobienia i kontakt ze znajomymi.

Czytaj więcej

Zobacz także