• Ułatwia organizację pracy dzięki podziałowi na dwa osobne podręczniki do kształcenia językowego i literacko-kulturowego oraz kalendarzowy układ treści w części I podręcznika.
 • Kształci umiejętności poprawnego porozumiewania się w mowie i w piśmie poprzez liczne ćwiczenia komunikacyjne, redakcyjne i wzory form wypowiedzi.
 • Rozwija wyobraźnię i wrażliwość artystyczną, zachęcając do obcowania z interesującymi, a zarazem bliskimi dzieciom tekstami kultury.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania dzięki odpowiedniemu doborowi różnorodnych ćwiczeń do każdego tekstu i zagadnienia.

Dla ucznia

Słowa na start! Klasa 4, część 1

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe

Nr dopuszczenia: 338/1/2011/2015
Autorzy: Marlena Derlukiewicz
Seria: Słowa na start!

Podręcznik „Słowa na start!” do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej (część 1) zawiera niezbędne treści z kształcenia literackiego i kulturowego. Układ zagadnień został skorelowany z kalendarzem – każdemu rozdziałowi odpowiadają dwa kolejne miesiące.

 

 • Rozwija wrażliwość ucznia i pobudza jego ciekawość dzięki różnorodnym tekstom kultury.
 • Zachęca do wyrażania własnych opinii oraz uczy pracy zespołowej – kształceniu tych umiejętności służą zadania Myślę, że… i W grupie.
 • Pobudza do twórczego myślenia – przede wszystkim poprzez Ćwiczenia na start! i polecenia Mam pomysł…
 • Kształci umiejętności właściwego porozumiewania się w mowie i piśmie dzięki informacjom zamieszczonym w Radach dla…
 • Prezentuje zasady poprawnej pisowni na atrakcyjnych, niekonwencjonalnych rozkładówkach Na tropie ortografii.
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzięki modułom Czy już wiesz?, Czy już potrafisz? zamieszczonym po każdym rozdziale.
przejdź do sklepu

Słowa na start! Klasa 4, część 2

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie językowe

Nr dopuszczenia: 338/2/2011/2015
Autorzy: Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Danuta Rożek
Seria: Słowa na start!

Podręcznik „Słowa na start!” do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej (część 2) w przystępny i skuteczny sposób rozwija kompetencje językowe uczniów. Jego konstrukcja – jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej – ułatwia organizację pracy. 

 • Umożliwia wykorzystanie zdobytych umiejętności w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych dzięki funkcjonalnemu ujęciu treści językowych. 
 • Kształci umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie poprzez treści i ćwiczenia zawarte w rozdziałach Jak się porozumiewać? i Jak tworzyć wypowiedzi?.  
 • Pozwala na przyswojenie i utrwalenie najważniejszych zasad ortograficznych dzięki różnorodnym zadaniom i przejrzystej prezentacji wiadomości.     
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzięki modułom Czy już wiesz?, Czy już potrafisz? zamieszczonym na końcu każdego rozdziału.
przejdź do sklepu

Słowa na start! Klasa 4

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Publikacja z kodami QR

Autorzy: Anna Klimowicz, Krystyna Brząkalik
Seria: Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń „Słowa na start!” dla klasy czwartej szkoły podstawowej zawiera ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem. Utrwalają one umiejętności i wiedzę z zakresu kształcenia językowego oraz ułatwiają zrozumienie roli środków artystycznego wyrazu w utworach literackich.

 • Pozwala na ćwiczenie poprawnej pisowni dzięki licznym zadaniom ortograficznym.
 • Zawiera odsyłacze do dodatkowych materiałów (wiadomości teoretycznych, wskazówek pomagających w rozwiązywaniu zadań, ćwiczeń oraz zasobów multimedialnych) w postaci kodów QR.Ćwiczy spostrzegawczość i koncentrację dzięki Ćwiczeniom na start! mającym formę łamigłówek.
 • Ułatwia realizację poleceń za sprawą Dobrych rad zawierających przydatne wskazówki.
 • Utrwala najważniejsze zagadnienia za pomocą podsumowań zamieszczonych na końcu każdego rozdziału.
 • Pomaga w utrzymaniu zaangażowania uczniów zdolniejszych dzięki zadaniom Dla dociekliwych, charakteryzującym się wyższym poziomem trudności.
 • Ułatwia odnajdywanie ćwiczeń skorelowanych z danym zagadnieniem z podręcznika za sprawą czytelnej nawigacji.
Słowa na start! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 4

Słowa na start! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 4

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla szkoły podstawowej

Autorzy: Alina Żwirblińska, Urszula Kiczak
Seria: Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy czwartej został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Położono w nim nacisk na usprawnianie funkcji warunkujących opanowanie tych złożonych umiejętności.

 • Umożliwia pracę z uczniami, którym nauka języka polskiego sprawia trudność, dzięki odpowiednim ćwiczeniom terapeutycznym i utrwalającym.
 • Zawiera zadania rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, opracowane na podstawie fragmentów utworów pochodzących z podręcznika „Słowa na start!”.
 • Rozwija kreatywne myślenie, twórcze podejście do materiału ilustracyjnego oraz umiejętność samodzielnego pisania tekstów na zadany temat poprzez zróżnicowane, właściwie dobrane ćwiczenia.

Słowa na start! Klasa 5, część 2

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie językowe

Nr dopuszczenia: 338/3/2013/2015
Autorzy: Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz
Seria: Słowa na start!

Podręcznik „Słowa na start!” do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej (część 2) w przystępny i skuteczny sposób rozwija kompetencje językowe uczniów. Jego konstrukcja – jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej – ułatwia organizację pracy. 

 • Umożliwia wykorzystanie zdobytych umiejętności w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych dzięki funkcjonalnemu ujęciu treści językowych. 
 • Kształci umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie poprzez treści i ćwiczenia zawarte w rozdziałach Jak się porozumiewać? i Jak tworzyć wypowiedzi?
 • Pozwala na przyswojenie i utrwalenie najważniejszych zasad ortograficznych dzięki różnorodnym zadaniom i przejrzystej prezentacji wiadomości.     
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzięki modułom Czy już wiesz?, Czy już potrafisz? zamieszczonym na końcu każdego rozdziału.
przejdź do sklepu

Słowa na start! Klasa 5,część1

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej Kształcenie literackie i kulturowe

Nr dopuszczenia: 338/4/2013/2015
Autorzy: Marlena Derlukiewicz
Seria: Słowa na start!

Podręcznik „Słowa na start!” do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej (część 1) zawiera niezbędne treści z kształcenia literackiego i kulturowego. Układ zagadnień został skorelowany z kalendarzem – każdemu rozdziałowi odpowiadają dwa kolejne miesiące.

 • Rozwija wrażliwość ucznia i pobudza jego ciekawość dzięki różnorodnym tekstom kultury.
 • Zachęca do wyrażania własnych opinii oraz uczy pracy zespołowej – kształceniu tych umiejętności służą zadania Myślę, że… i W grupie.
 • Pobudza do twórczego myślenia – przede wszystkim poprzez Ćwiczenia na start i polecenia Mam pomysł…
 • Kształci umiejętności właściwego porozumiewania się w mowie i piśmie dzięki informacjom zamieszczonym w Radach dla…
 • Prezentuje zasady poprawnej pisowni na atrakcyjnych, niekonwencjonalnych rozkładówkach Na tropie ortografii.
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzięki modułom  Czy już wiesz?, Czy już potrafisz? zamieszczonym po każdym rozdziale.
przejdź do sklepu

Słowa na start! Klasa 5

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Publikacja z kodami QR

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń „Słowa na start!” dla klasy piątej szkoły podstawowej zawiera ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem. Utrwalają one umiejętności i wiedzę z zakresu kształcenia językowego oraz ułatwiają zrozumienie roli środków artystycznego wyrazu w utworach literackich.

 • Pozwala na ćwiczenie poprawnej pisowni dzięki licznym zadaniom ortograficznym.
 • Zawiera odsyłacze do dodatkowych materiałów (wiadomości teoretycznych, wskazówek pomagających w rozwiązywaniu zadań, ćwiczeń oraz zasobów multimedialnych) w postaci kodów QR.
 • Ćwiczy spostrzegawczość i koncentrację dzięki Ćwiczeniom na start! mającym formę łamigłówek.
 • Ułatwia realizację poleceń za sprawą Dobrych rad zawierających przydatne wskazówki.
 • Utrwala najważniejsze zagadnienia za pomocą podsumowań zamieszczonych na końcu każdego rozdziału.
 • Pomaga w utrzymaniu zaangażowania uczniów zdolniejszych dzięki zadaniom Dla dociekliwych, charakteryzującym się wyższym poziomem trudności.
 • Ułatwia odnajdywanie ćwiczeń skorelowanych z danym zagadnieniem z podręcznika za sprawą czytelnej nawigacji.
przejdź do sklepu

Słowa na start! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 5

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla szkoły podstawowej

Autorzy: Alina Żwirblińska, Urszula Kiczak
Seria: Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy piątej został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Położono w nim nacisk na usprawnianie funkcji warunkujących opanowanie tych złożonych umiejętności.

 • Umożliwia pracę z uczniami, którym nauka języka polskiego sprawia trudność, dzięki odpowiednim ćwiczeniom terapeutycznym i utrwalającym.
 • Zawiera zadania rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, opracowane na podstawie fragmentów utworów pochodzących z podręcznika „Słowa na start!”.
 • Rozwija kreatywne myślenie, twórcze podejście do materiału ilustracyjnego oraz umiejętność samodzielnego pisania tekstów na zadany temat poprzez zróżnicowane, właściwie dobrane ćwiczenia.
Słowa na start! Klasa 6, część 1

Słowa na start! Klasa 6, część 1

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe

Nr dopuszczenia: 338/5/2014/2016
Autorzy: Marlena Derlukiewicz
Seria: Słowa na start!

Podręcznik „Słowa na start!” do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej (część 1) zawiera niezbędne treści z kształcenia literackiego i kulturowego. Układ zagadnień został skorelowany z kalendarzem – każdemu rozdziałowi odpowiadają dwa kolejne miesiące.

 • Rozwija wrażliwość ucznia i pobudza jego ciekawość dzięki różnorodnym tekstom kultury.
 • Zachęca do wyrażania własnych opinii oraz uczy pracy zespołowej – kształceniu tych umiejętności służą zadania Myślę, że… i W grupie.
 • Pobudza do twórczego myślenia – przede wszystkim poprzez Ćwiczenia na start! i polecenia Mam pomysł…
 • Kształci umiejętności właściwego porozumiewania się w mowie i piśmie dzięki informacjom zamieszczonym w Radach dla…
 • Prezentuje zasady poprawnej pisowni na atrakcyjnych, niekonwencjonalnych rozkładówkach Na tropie ortografii.
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzięki modułom Czy już wiesz?, Czy już potrafisz? zamieszczonym po każdym rozdziale.
przejdź do sklepu
Słowa na start! Klasa 6, część 2

Słowa na start! Klasa 6, część 2

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie językowe

Nr dopuszczenia: 338/6/2014/2016
Autorzy: Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz
Seria: Słowa na start!

Podręcznik „Słowa na start!” do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej (część 2) w przystępny i skuteczny sposób rozwija kompetencje językowe uczniów. Jego konstrukcja – jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej – ułatwia organizację pracy. 

 • Umożliwia wykorzystanie zdobytych umiejętności w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych dzięki funkcjonalnemu ujęciu treści językowych. 
 • Kształci umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie poprzez treści i ćwiczenia zawarte w rozdziałach Jak się porozumiewać? i Jak tworzyć wypowiedzi?.  
 • Pozwala na przyswojenie i utrwalenie najważniejszych zasad ortograficznych dzięki różnorodnym zadaniom i przejrzystej prezentacji wiadomości.     
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzięki modułom Czy już wiesz?, Czy już potrafisz? zamieszczonym na końcu każdego rozdziału.
przejdź do sklepu
Słowa na start! Klasa 6

Słowa na start! Klasa 6

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Publikacja z kodami QR

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń „Słowa na start!” dla klasy szóstej szkoły podstawowej zawiera ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem. Utrwalają one umiejętności i wiedzę z zakresu kształcenia językowego oraz ułatwiają zrozumienie roli środków artystycznego wyrazu w utworach literackich.

 • Pozwala na ćwiczenie poprawnej pisowni dzięki licznym zadaniom ortograficznym.
 • Zawiera odsyłacze do dodatkowych materiałów (wiadomości teoretycznych, wskazówek pomagających w rozwiązywaniu zadań, ćwiczeń oraz zasobów multimedialnych) w postaci kodów QR.
 • Ćwiczy spostrzegawczość i koncentrację dzięki Ćwiczeniom na start! mającym formę łamigłówek.
 • Ułatwia realizację poleceń za sprawą Dobrych rad zawierających przydatne wskazówki.
 • Utrwala najważniejsze zagadnienia za pomocą podsumowań zamieszczonych na końcu każdego rozdziału.
 • Pomaga w utrzymaniu zaangażowania uczniów zdolniejszych dzięki zadaniom Dla dociekliwych, charakteryzującym się wyższym poziomem trudności.
 • Ułatwia odnajdywanie ćwiczeń skorelowanych z danym zagadnieniem z podręcznika za sprawą czytelnej nawigacji.
przejdź do sklepu
Słowa na start! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 6

Słowa na start! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 6

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla szkoły podstawowej

Autorzy: Joanna Wróbel
Seria: Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy szóstej został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Położono w nim nacisk na usprawnianie funkcji warunkujących opanowanie tych złożonych umiejętności.

 • Umożliwia pracę z uczniami, którym nauka języka polskiego sprawia trudność, dzięki odpowiednim ćwiczeniom terapeutycznym i utrwalającym.
 • Zawiera zadania rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, opracowane na podstawie fragmentów utworów pochodzących z podręcznika „Słowa na start!”.
 • Rozwija kreatywne myślenie, twórcze podejście do materiału ilustracyjnego oraz umiejętność samodzielnego pisania tekstów na zadany temat poprzez zróżnicowane, właściwie dobrane ćwiczenia.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Słowa na start!” przygotowaliśmy prawie 300 plików z pomocami dydaktycznymi:

 • 144 scenariusze lekcji,
 • ponad 60 testów i sprawdzianów,
 • multibooki dla wszystkich klas

oraz karty pracy, dodatkowe ćwiczenia, gry dydaktyczne, scenariusze przedstawień szkolnych, propozycje projektów edukacyjnych do zrealizowania na zajęciach i wiele innych potrzebnych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Prezentują interesujące sposoby prowadzenia zajęć

Scenariusze zawierają szczegółowo opracowane propozycje realizacji treści z podręcznika: zagadnień literackich i językowych oraz tematów poświęconych tekstom kultury, np. filmom i spektaklom teatralnym.

pobierz

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne podręczniki multimedialne dla nauczyciela

Każdy multibook to wyjątkowa kompilacja podręcznika i zasobów multimedialnych, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe: zdjęcia, filmy, nagrania, ciekawostki.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

E-booki

E-booki

Innowacyjne elektroniczne podręczniki przeznaczone na urządzenia mobilne oraz komputery stacjonarne.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Rebel.to

Rebel.to

Innowacyjna aplikacja na urządzenia mobilne. Zawiera fiszki do powtórek, umożliwia zapisywanie rzeczy do zrobienia i kontakt ze znajomymi.

Czytaj więcej

Multimedialna Teczka Nauczyciela

Multimedialna Teczka Nauczyciela

Zawiera materiały dydaktyczne umożliwiające prowadzenie inspirujących lekcji z magazynem "National Geographic Odkrywca".

Czytaj więcej

Zobacz także