• Jest wygodna w użytkowaniu dzięki zamieszczeniu wszystkich treści dla danej klasy w jednym podręczniku.
 • Skłania uczniów nie tylko do myślenia, lecz także do rozmawiania o literaturze i o własnych przeżyciach dzięki różnorodnym, niebanalnym zadaniom i bogactwu treści z zakresu kształcenia kulturowego.
 • Kładzie nacisk na przyswajanie znaczeń nowych słów, których znajomość pozwala uczniom trafniej opisać otaczający ich świat – między innymi poprzez przystępne wyjaśnienia terminów i wyrażeń oraz przykłady ich użycia.

Dla ucznia

Teraz polski! Klasa 4

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie, kulturowe i językowe

Nr dopuszczenia: 538/1/2012/2015
Autorzy: Anna Klimowicz
Seria: Teraz polski!

Podręcznik „Teraz polski!” do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej to jedna publikacja, która łączy treści z kształcenia literackiego i językowego.

 • Charakteryzuje się funkcjonalnym układem treści dzięki podziałowi na 10 rozdziałów, przeznaczonych na 10 miesięcy nauki.
 • Ma czytelną strukturę – wyróżnienia kolorystyczne w przejrzysty sposób oddzielają zagadnienia językowe, ortograficzne i interpunkcyjne.
 • Skłania do krytycznej refleksji dzięki ciekawym tekstom z najnowszej literatury o tematyce bliskiej uczniom, obudowanym niebanalnymi zadaniami.
 • Zapoznaje z treściami z zakresu kształcenia kulturowego poprzez rozdziały o tematyce kulturowo-medialnej oraz liczne odwołania do obrazów, rzeźb i filmów.
 • Kształtuje umiejętność właściwego porozumiewania się w mowie i piśmie dzięki elementom Szkoła pisania oraz Przydatne słowa wzbogaconym o przykłady użycia.
 • Ułatwia powtarzanie materiału za pomocą praktycznych podsumowań w formie map myśli i miniquizów.
 • Prezentuje najważniejsze informacje w formie atrakcyjnych infografik.  
 • Umożliwia pracę z uczniami o rozmaitych typach inteligencji dzięki ćwiczeniom rozwijającym wyobraźnię i angażującym różne zmysły.
przejdź do sklepu

Teraz polski! Klasa 4

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Publikacja z kodami QR

Autorzy: Anna Klimowicz, Krystyna Brząkalik
Seria: Teraz polski!

Zeszyt ćwiczeń „Teraz polski!” dla klasy czwartej szkoły podstawowej zawiera różnorodne ćwiczenia z ortografii, nauki o języku, form wypowiedzi i komunikacji językowej, dostosowane do poszczególnych rozdziałów podręcznika.

 • Pozwala uatrakcyjnić naukę i zmotywować uczniów do pracy dzięki licznym scenkom komiksowym, ilustracjom, krzyżówkom i diagramom.
 • Zawiera odsyłacze do dodatkowych materiałów (wiadomości teoretycznych, wskazówek pomagających w rozwiązywaniu zadań, ćwiczeń oraz zasobów multimedialnych) w postaci kodów QR.
 • Utrwala najważniejsze zagadnienia za pomocą podsumowań zamieszczonych po każdym rozdziale.
 • Pozwala zaoszczędzić czas na lekcji – dzięki Ćwiczeniom z podręcznika uczniowie nie muszą przepisywać wskazanych zadań.
 • Pomaga w utrzymaniu zaangażowania uczniów zdolniejszych – znajdują się w nim zadania Dla dociekliwych, czyli ćwiczenia o wyższym poziomie trudności.
 • Uczy analizy i interpretacji utworów literackich za pomocą ćwiczeń zamieszczonych w rubrykach Wiersz pod lupą.
 • Ułatwia odnalezienie potrzebnych informacji dzięki czytelnym odniesieniom do odpowiednich stron w podręczniku.
przejdź do sklepu

Teraz polski! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 4

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla szkoły podstawowej

Autorzy: Alina Żwirblińska, Urszula Kiczak
Seria: Teraz polski!

Zeszyt ćwiczeń „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy czwartej został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Położono w nim nacisk na usprawnianie funkcji warunkujących opanowanie tych złożonych umiejętności.

 • Umożliwia pracę z uczniami, którym nauka języka polskiego sprawia trudność, dzięki odpowiednim ćwiczeniom terapeutycznym i utrwalającym.
 • Zawiera zadania rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, opracowane na podstawie fragmentów utworów pochodzących z podręcznika „Teraz polski!”.
 • Rozwija kreatywne myślenie, twórcze podejście do materiału ilustracyjnego oraz umiejętność samodzielnego pisania tekstów na zadany temat poprzez zróżnicowane, właściwie dobrane ćwiczenia.
przejdź do sklepu

Teraz polski! Klasa 5

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie, kulturowe i językowe

Nr dopuszczenia: 538/2/2013/2015
Autorzy: Anna Klimowicz
Seria: Teraz polski!

Podręcznik „Teraz polski!” do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej to jedna publikacja, która łączy treści z kształcenia literackiego i językowego.

 • Charakteryzuje się funkcjonalnym układem treści dzięki podziałowi na 10 rozdziałów, przeznaczonych na 10 miesięcy nauki.
 • Ma czytelną strukturę – wyróżnienia kolorystyczne w przejrzysty sposób oddzielają zagadnienia językowe, ortograficzne i interpunkcyjne.
 • Skłania do krytycznej refleksji dzięki ciekawym tekstom z najnowszej literatury o tematyce bliskiej uczniom, obudowanym niebanalnymi zadaniami.
 • Zapoznaje z treściami z zakresu kształcenia kulturowego poprzez rozdziały o tematyce kulturowo-medialnej oraz liczne odwołania do obrazów, rzeźb i filmów.
 • Kształtuje umiejętność właściwego porozumiewania się w mowie i piśmie dzięki elementom Szkoła pisania oraz Przydatne słowa wzbogaconym o przykłady użycia.
 • Ułatwia powtarzanie materiału za pomocą praktycznych podsumowań w formie map myśli i miniquizów.
 • Prezentuje najważniejsze informacje w formie atrakcyjnych infografik. 
 • Umożliwia pracę z uczniami o rozmaitych typach inteligencji dzięki ćwiczeniom rozwijającym wyobraźnię i angażującym różne zmysły.
przejdź do sklepu

Teraz polski! Klasa 5

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Publikacja z kodami QR

Autorzy: Agnieszka Marcinkiewicz
Seria: Teraz polski!

Zeszyt ćwiczeń „Teraz polski!” dla klasy piątej szkoły podstawowej zawiera różnorodne ćwiczenia z ortografii, nauki o języku, form wypowiedzi i komunikacji językowej, dostosowane do poszczególnych rozdziałów podręcznika.

 • Pozwala uatrakcyjnić naukę i zmotywować uczniów do pracy dzięki licznym scenkom komiksowym, ilustracjom, krzyżówkom i diagramom.
 • Zawiera odsyłacze do dodatkowych materiałów (wiadomości teoretycznych, wskazówek pomagających w rozwiązywaniu zadań, ćwiczeń oraz zasobów multimedialnych) w postaci kodów QR.
 • Utrwala najważniejsze zagadnienia za pomocą podsumowań zamieszczonych po każdym rozdziale.
 • Pozwala zaoszczędzić czas na lekcji – dzięki Ćwiczeniom z podręcznika uczniowie nie muszą przepisywać wskazanych zadań.
 • Pomaga w utrzymaniu zaangażowania uczniów zdolniejszych – znajdują się w nim zadania Dla dociekliwych, czyli ćwiczenia o wyższym poziomie trudności.
 • Uczy analizy i interpretacji utworów literackich za pomocą ćwiczeń zamieszczonych w rubrykach Wiersz pod lupą.
 • Ułatwia odnalezienie potrzebnych informacji dzięki czytelnym odniesieniom do odpowiednich stron w podręczniku.
przejdź do sklepu

Teraz polski! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 5

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla szkoły podstawowej

Autorzy: Alina Żwirblińska, Urszula Kiczak
Seria: Teraz polski!

Zeszyt ćwiczeń „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy piątej został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Położono w nim nacisk na usprawnianie funkcji warunkujących opanowanie tych złożonych umiejętności.

 • Umożliwia pracę z uczniami, którym nauka języka polskiego sprawia trudność, dzięki odpowiednim ćwiczeniom terapeutycznym i utrwalającym.
 • Zawiera zadania rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, opracowane na podstawie fragmentów utworów pochodzących z podręcznika „Teraz polski!”.
 • Rozwija kreatywne myślenie, twórcze podejście do materiału ilustracyjnego oraz umiejętność samodzielnego pisania tekstów na zadany temat poprzez zróżnicowane, właściwie dobrane ćwiczenia.
przejdź do sklepu
Teraz polski! Klasa 6

Teraz polski! Klasa 6

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie, kulturowe i językowe

Nr dopuszczenia: 538/3/2014/2015
Autorzy: Anna Klimowicz
Seria: Teraz polski!

Podręcznik „Teraz polski!” do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej to jedna publikacja, która łączy treści z kształcenia literackiego i językowego.

 • Charakteryzuje się funkcjonalnym układem treści dzięki podziałowi na 10 rozdziałów, przeznaczonych na 10 miesięcy nauki.
 • Ma czytelną strukturę – wyróżnienia kolorystyczne w przejrzysty sposób oddzielają zagadnienia językowe, ortograficzne i interpunkcyjne.
 • Skłania do krytycznej refleksji dzięki ciekawym tekstom z najnowszej literatury o tematyce bliskiej uczniom, obudowanym niebanalnymi zadaniami.
 • Zapoznaje z treściami z zakresu kształcenia kulturowego poprzez rozdziały o tematyce kulturowo-medialnej oraz liczne odwołania do obrazów, rzeźb i filmów.
 • Kształtuje umiejętność właściwego porozumiewania się w mowie i piśmie dzięki elementom Szkoła pisania oraz Przydatne słowa wzbogaconym o przykłady użycia.
 • Ułatwia powtarzanie materiału za pomocą praktycznych podsumowań w formie map myśli i miniquizów.
 • Prezentuje najważniejsze informacje w formie atrakcyjnych infografik.  
 • Umożliwia pracę z uczniami o rozmaitych typach inteligencji dzięki ćwiczeniom rozwijającym wyobraźnię i angażującym różne zmysły.
przejdź do sklepu
Teraz polski! Klasa 6

Teraz polski! Klasa 6

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Publikacja z kodami QR

Autorzy: Agnieszka Marcinkiewicz
Seria: Teraz polski!

Zeszyt ćwiczeń „Teraz polski!” dla klasy szóstej szkoły podstawowej zawiera różnorodne ćwiczenia z ortografii, nauki o języku, form wypowiedzi i komunikacji językowej, dostosowane do poszczególnych rozdziałów podręcznika.

 • Pozwala uatrakcyjnić naukę i zmotywować uczniów do pracy dzięki licznym scenkom komiksowym, ilustracjom, krzyżówkom i diagramom.
 • Zawiera odsyłacze do dodatkowych materiałów (wiadomości teoretycznych, wskazówek pomagających w rozwiązywaniu zadań, ćwiczeń oraz zasobów multimedialnych) w postaci kodów QR.
 • Utrwala najważniejsze zagadnienia za pomocą podsumowań zamieszczonych po każdym rozdziale.
 • Pozwala zaoszczędzić czas na lekcji – dzięki Ćwiczeniom z podręcznika uczniowie nie muszą przepisywać wskazanych zadań.
 • Pomaga w utrzymaniu zaangażowania uczniów zdolniejszych – znajdują się w nim zadania Dla dociekliwych, czyli ćwiczenia o wyższym poziomie trudności.
 • Uczy analizy i interpretacji utworów literackich za pomocą ćwiczeń zamieszczonych w rubrykach Wiersz pod lupą.
 • Ułatwia odnalezienie potrzebnych informacji dzięki czytelnym odniesieniom do odpowiednich stron w podręczniku.
przejdź do sklepu
Teraz polski! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 6

Teraz polski! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 6

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla szkoły podstawowej

Autorzy: Joanna Wróbel
Seria: Teraz polski!

Zeszyt ćwiczeń „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy szóstej został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Położono w nim nacisk na usprawnianie funkcji warunkujących opanowanie tych złożonych umiejętności.

 • Umożliwia pracę z uczniami, którym nauka języka polskiego sprawia trudność, dzięki odpowiednim ćwiczeniom terapeutycznym i utrwalającym.
 • Zawiera zadania rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, opracowane na podstawie fragmentów utworów pochodzących z podręcznika „Teraz polski!”.
 • Rozwija kreatywne myślenie, twórcze podejście do materiału ilustracyjnego oraz umiejętność samodzielnego pisania tekstów na zadany temat poprzez zróżnicowane, właściwie dobrane ćwiczenia.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Teraz polski!” przygotowaliśmy prawie 700 pomocy dydaktycznych:

 • blisko 500 materiałów do „Podręcznika Nauczyciela”,
 • ponad 90 testów i kartkówek z kluczami odpowiedzi,
 • 77 scenariuszy lekcji,
 • multibooki dla wszystkich klas

oraz karty pracy, dodatkowe ćwiczenia, gry dydaktyczne i wiele innych potrzebnych narzędzi. 

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Pomysły na wszystkie lekcje języka polskiego

Wśród materiałów znaleźć można m.in. inspirujące propozycje urozmaicających lekcję działań dydaktycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących, a także bogaty wybór kart pracy, dodatkowych ćwiczeń, gier, quizów.

pobierz

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne podręczniki multimedialne dla nauczyciela

Każdy multibook to wyjątkowa kompilacja podręcznika i zasobów multimedialnych, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe: zdjęcia, filmy, nagrania, ciekawostki.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

E-booki

E-booki

Innowacyjne elektroniczne podręczniki przeznaczone na urządzenia mobilne oraz komputery stacjonarne.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Rebel.to

Rebel.to

Innowacyjna aplikacja na urządzenia mobilne. Zawiera fiszki do powtórek, umożliwia zapisywanie rzeczy do zrobienia i kontakt ze znajomymi.

Czytaj więcej

Multimedialna Teczka Nauczyciela

Multimedialna Teczka Nauczyciela

Zawiera materiały dydaktyczne umożliwiające prowadzenie inspirujących lekcji z magazynem "National Geographic Odkrywca".

Czytaj więcej

Zobacz także