• Rozwija naturalną ciekawość i aktywność uczniów dzięki nauczaniu opartym na praktycznych działaniach i licznych odniesieniach do otaczającego świata.
 • Ukazuje świat przyrody w dynamiczny sposób dzięki zastosowaniu licznych rozwiązań multimedialnych w multibookach, e-bookach oraz zasobach dostępnych pod kodami QR.
 • Zachęca do spojrzenia na przyrodę w nowatorski sposób poprzez użycie w podręczniku niestandardowych form przekazu, takich jak dowcipne wierszyki i opowiadania.
 • Ułatwia organizację pracy dzięki prostej i czytelnej strukturze - jeden temat w podręczniku odpowiada jednej jednostce lekcyjnej.
 • Pomaga w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych poprzez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności w podręczniku i zeszycie ćwiczeń.

Dla ucznia

Na tropach przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 554/1/2012/2014
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Seria: Na tropach przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” prezentuje elementy przyrody w najbliższym otoczeniu. Zawiera informacje na temat zjawisk pogodowych, zdrowia i bezpieczeństwa oraz przystosowania organizmów do środowisk lądowych i wodnych.

 • Kształci umiejętność badania przyrody dzięki instrukcjom doświadczeń i obserwacji przyrodniczych opisanych zgodnie z metodą naukową.
 • Aktywizuje uczniów poprzez propozycje wykonania prostych przyrządów oraz stworzenia kolekcji okazów przyrodniczych.
 • Pomaga w przygotowaniach do sprawdzianów dzięki obszernym Podsumowaniom działów.
 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki bogatej szacie graficznej, licznym ciekawostkom i odniesieniom do otaczającego nas świata.
 • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie dzięki zastosowaniu atrakcyjnych infografik.
 • Pomaga w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych poprzez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności. 
 • Zachęca do rozwijania zainteresowań dzięki ilustrowanym tekstom Przyroda pod lupą.
przejdź do sklepu

Na tropach przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej (nowe wydanie)

Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Seria: Na tropach przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” w przyjazny sposób kształci najważniejsze umiejętności przyrodnicze i zachęca do rozwijania zainteresowań.

 • Ułatwia uczniom samodzielną pracę na lekcji i w domu dzięki ćwiczeniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Pozwala utrwalić wiedzę i opanować umiejętności wymienione w podstawie programowej dzięki różnorodnym typom ćwiczeń.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom umieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie trudności ćwiczeń, Dobre rady oraz ćwiczenia Dla dociekliwych.
 • Rozbudza kreatywność i ciekawość uczniów poprzez zróżnicowaną formę ćwiczeń oraz atrakcyjną szatę graficzną. 
 • Ułatwia poszerzanie wiedzy uczniów i urozmaicanie pracy na lekcji dzięki dodatkowym materiałom (ćwiczeniom, animacjom, filmom i galeriom zdjęć) umieszczonym w zeszycie ćwiczeń pod kodami dostępu. 

Na tropach przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 554/2/2013/2015
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Seria: Na tropach przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” w przystępny sposób przedstawia zagadnienia przyrodnicze, takie jak geografia Polski, organizm człowieka oraz podstawowe zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne.

 • Ułatwia wykształcenie umiejętności posługiwania się mapą i skalą mapy dzięki przejrzystym, zrozumiałym opisom oraz czytelnym ilustracjom.
 • Aktywizuje uczniów poprzez propozycje wykonania prostych przyrządów oraz stworzenia kolekcji okazów przyrodniczych.
 • Pomaga w przygotowaniu się do sprawdzianów dzięki obszernym Podsumowaniom działów.
 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki bogatej szacie graficznej, licznym ciekawostkom i odniesieniom do otaczającego nas świata.
 • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie dzięki zastosowaniu atrakcyjnych infografik.
 • Pomaga w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych poprzez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności. 
 • Zachęca do rozwijania zainteresowań dzięki ilustrowanym tekstom Przyroda pod lupą.
przejdź do sklepu

Na tropach przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej (nowe wydanie)

Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Seria: Na tropach przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” w przyjazny sposób kształci najważniejsze umiejętności przyrodnicze i zachęca do rozwijania zainteresowań.

 • Ułatwia uczniom samodzielną pracę na lekcji i w domu dzięki ćwiczeniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Pozwala utrwalić wiedzę i opanować umiejętności wymienione w podstawie programowej dzięki różnorodnym typom ćwiczeń.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom umieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń, Dobre rady oraz ćwiczenia Dla dociekliwych.
 • Rozbudza kreatywność i ciekawość uczniów poprzez różnorodną formę ćwiczeń oraz atrakcyjną szatę graficzną. 
 • Ułatwia poszerzanie wiedzy uczniów i urozmaicanie pracy na lekcji dzięki dodatkowym materiałom (ćwiczeniom, animacjom, filmom i galeriom zdjęć) umieszczonym w zeszycie ćwiczeń pod kodami dostępu. 
przejdź do sklepu
Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 554/3/2014/2015
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Seria: Na tropach przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” w przystępny sposób przedstawia zagadnienia przyrodnicze, takie jak krajobrazy świata, budowa i właściwości substancji oraz miejsce Ziemi we Wszechświecie.

 • Ukazuje przystosowania roślin i zwierząt do zróżnicowanych warunków klimatycznych dzięki omówieniu stref krajobrazowych Ziemi.
 • Aktywizuje uczniów poprzez propozycje wykonania prostych przyrządów oraz stworzenia kolekcji okazów przyrodniczych.
 • Pomaga w przygotowaniu się do sprawdzianów dzięki obszernym Podsumowaniom działów.
 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą poprzez bogatą szatę graficzną, liczne ciekawostki i odniesienia do otaczającego nas świata.
 • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie dzięki doświadczeniom Odkrywam, poznaję.
 • Pomaga w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych poprzez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności.
 • Zachęca do rozwijania zainteresowań dzięki ilustrowanym tekstom Przyroda pod lupą.
przejdź do sklepu

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 554/3/2014
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Seria: Na tropach przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” w przystępny sposób przedstawia zagadnienia przyrodnicze, takie jak krajobrazy świata, budowa i właściwości substancji oraz miejsce Ziemi we Wszechświecie.

 • Ukazuje przystosowania roślin i zwierząt do zróżnicowanych warunków klimatycznych dzięki omówieniu stref krajobrazowych Ziemi.
 • Aktywizuje uczniów poprzez propozycje wykonania prostych przyrządów oraz stworzenia kolekcji okazów przyrodniczych.
 • Pomaga w przygotowaniu się do sprawdzianów dzięki obszernym Podsumowaniom działów.
 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą poprzez bogatą szatę graficzną, liczne ciekawostki i odniesienia do otaczającego nas świata.
 • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie dzięki doświadczeniom Odkrywam, poznaję.
 • Pomaga w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych poprzez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności.
 • Zachęca do rozwijania zainteresowań dzięki ilustrowanym tekstom Przyroda pod lupą.

Na tropach przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej, część 1

Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Seria: Na tropach przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” w przyjazny sposób kształci najważniejsze umiejętności przyrodnicze i zachęca do rozwijania zainteresowań.

 • Ułatwia uczniom samodzielną pracę na lekcji i w domu dzięki ćwiczeniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Pozwala utrwalić wiedzę i opanować umiejętności wymienione w podstawie programowej poprzez różnorodne typy ćwiczeń.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom umieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń.
 • Rozbudza kreatywność i ciekawość uczniów za pomocą różnorodnych ćwiczeń oraz atrakcyjnej szaty graficznej. 

Na tropach przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej, część 2

Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Seria: Na tropach przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” w przyjazny sposób kształci najważniejsze umiejętności przyrodnicze i zachęca do rozwijania zainteresowań.

 • Ułatwia uczniom samodzielną pracę na lekcji i w domu dzięki ćwiczeniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Pozwala utrwalić wiedzę i opanować umiejętności wymienione w podstawie programowej poprzez różnorodne typy ćwiczeń.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom umieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń.
 • Rozbudza kreatywność i ciekawość uczniów za pomocą różnorodnych ćwiczeń oraz atrakcyjnej szaty graficznej. 
Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej (nowe wydanie)

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej (nowe wydanie)

Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Seria: Na tropach przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody” w przyjazny sposób kształci najważniejsze umiejętności przyrodnicze i zachęca do rozwijania zainteresowań.

 • Ułatwia uczniom samodzielną pracę na lekcji i w domu dzięki ćwiczeniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Pozwala utrwalić wiedzę i opanować umiejętności wymienione w podstawie programowej dzięki różnorodnym typom ćwiczeń.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom umieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń, Dobre rady oraz ćwiczenia Dla dociekliwych.
 • Rozbudza kreatywność i ciekawość uczniów poprzez różnorodną formę ćwiczeń oraz atrakcyjną szatę graficzną. 
 • Ułatwia poszerzanie wiedzy uczniów i urozmaicanie pracy na lekcji dzięki dodatkowym materiałom (ćwiczeniom, animacjom, filmom i galeriom zdjęć) umieszczonym w zeszycie ćwiczeń pod kodami dostępu. 
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli uczących z serii Na tropach przyrody przygotowaliśmy liczne materiały dydaktyczne niezbędne w codziennej pracy. Są łatwe do odszukania i dostępne w jednym miejscu:

 • programy nauczania, rozkłady materiału oraz plany wynikowe zawierają wymagania do wszystkich lekcji w rozkładzie materiału, na każdą ocenę szkolną,
 • ciekawe scenariusze lekcji z kartami pracy w wersji do edycji,
 • sprawdziany po każdym dziale – wersje a, b oraz c (o podwyższonym stopniu trudności),
 • materiały multimedialne.

Rekomendowane dla Ciebie

Teczka nauczyciela

Teczka nauczyciela

Teczka Nauczyciela to szybki dostęp do zasobów edukacyjnych

Teczka Nauczyciela do serii Na tropach przyrody to nowoczesne narzędzie umożliwiające nauczycielom szybki dostęp do zasobów edukacyjnych w formie elektronicznej. Dzięki temu wszystkie niezbędne materiały są zawsze pod ręką.

pobierz

Multiatlas

Multiatlas

Multiatlas - nowoczesna pomoc dydaktyczna

Multiatlas Polska przyroda i kultura to nowoczesna pomoc dydaktyczna, która rozwija zainteresowania uczniów i kształci umiejętność pracy z mapą. Aplikacja zawiera interaktywne, czytelne mapy, unikalne zdjęcia obiektów przyrodniczych oraz ciekawe nagrania dźwiękowe.

pobierz

Lekcje multimedialne

Lekcje multimedialne

Lekcje multimedialne - sposób na ciekawą lekcję

Lekcje multimedialne z wykorzystaniem prezentacji to dokonały sposób na ciekawą lekcję. Pokazy slajdów angażują uczniów oraz ułatwiają wyjaśnienie trudnych zagadnień.

pobierz

Multibooki

Multibooki

Multibook - multimedialny podręcznik dla nauczycieli

Multibook to multimedialny podręcznik, który umożliwia omawianie wybranych zagadnień w nowoczesny i ciekawy sposób. Liczne elementy interaktywne, takie jak filmy edukacyjne, animacje czy galerie zdjęć zachęcają do nauki i rozbudzają naturalną ciekawość ucznia.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

E-booki

E-booki

Innowacyjne elektroniczne podręczniki przeznaczone na urządzenia mobilne oraz komputery stacjonarne.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także