Publikacje egzaminacyjne

Serie „Przed egzaminem”, przygotowująca do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego i matematyki, oraz „Exam Explorer” do języka angielskiego i „Das ist Deutsch!" do niemieckiego to starannie opracowane publikacje łaczące cechy zbioru zadań i repetytorium. Pozwalają nie tylko optymalnie przygotować się do egzaminu, ale także zaoszczędzić czas poświęcony na naukę i wyszukiwanie informacji. Taka pomoc przyda się każdemu gimnazjaliście!

Przed egzaminem

Przed egzaminem

Teoria, zadania i arkusze egzaminacyjne

Autorzy: Hanna Moszczeńska, Marianna Gutowska, Zofia Kołos, Anna Polińska

„Przed egzaminem” pomaga skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Publikacja integruje trzy funkcje – powtórzeniową, objaśniającą i ćwiczeniową, dzięki czemu pozwala oszczędzić czas, jaki trzeba poświęcić na naukę przed egzaminem.

 • Pozwala szybko odnaleźć potrzebne treści dzięki czytelnemu układowi.
 • Umożliwia samodzielne sprawdzenie stopnia swojego przygotowania do egzaminu poprzez arkusze egzaminacyjne z kluczem odpowiedzi.
 • Oswaja z zadaniami typu egzaminacyjnego dzięki ich przygotowaniu według wytycznych CKE.
 • Ułatwia powtórzenie niezbędnych wiadomości poprzez przejrzyście opracowaną teorię.
 • Pomaga w opanowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie dzięki samouczkom oraz przykładowym wypowiedziom pisemnym z komentarzami.
 • Pokazuje, jak sprawdzana jest wiedza o lekturach obowiązkowych na egzaminie gimnazjalnym dzięki ich opracowaniu pod kątem zagadnień egzaminacyjnych.
przejdź do sklepu

Przed egzaminem. Matematyka

Teoria, zadania i arkusze egzaminacyjne

Autorzy: Jerzy Janowicz
Seria: Policzmy to razem

Publikacja „Przed egzaminem. Matematyka” przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego. Jest przeznaczona do samodzielnej nauki.

 • Umożliwia powtarzanie najważniejszych wiadomości wymaganych na egzaminie dzięki odpowiednio dobranemu materiałowi teoretycznemu.
 • Pomaga opanować sposoby rozwiązywania zadań najczęściej spotykanych na egzaminie dzięki rozwiązaniom przykładowych zadań.
 • Pozwala na ćwiczenie umiejętności wymaganych na egzaminie i sprawdzenie wiedzy z danego tematu dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego i zadaniom z egzaminów (To było na egzaminie).
 • Umożliwia weryfikowanie samodzielnej pracy dzięki odpowiedziom i dostępowi do rozwiązań zadań.
 • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie wiedzy i oswojenie się z formułą egzaminu dzięki Przykładowym arkuszom egzaminacyjnym.
 • Odsyła do rozwiązań zadań oraz dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych za pomocą kodów QR.
przejdź do sklepu

Exam Explorer

Exam Explorer

Exam Explorer

Repetytorium do gimnazjum

Autorzy: Arek Tkacz, Dorota Ostaszewska, Ksymena Klemińska

Repetytorium z języka angielskiego do gimnazjum „Exam Explorer” z dołączonymi 4 płytami CD stworzone zgodnie z wymogami aktualnego egzaminu gimnazjalnego. Dzięki swojej budowie umożliwia elastyczny styl pracy dopasowany do potrzeb uczniów, kładzie duży nacisk na utrwalanie umiejętności pisania, trening środków językowych i praktyczną naukę języka angielskiego za pomocą ćwiczeń egzaminacyjnych.

 

 • Pomaga spójnie rozwijać umiejętności językowe dzięki innowacyjnemu opracowaniu wszystkich tematów egzaminacyjnych.
 • Pozwala skutecznie utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom tematycznym po każdym rozdziale i ćwiczeniom praktycznym.
 • Pomaga bez trudu opanować sprawność pisania dzięki nowoczesnej sekcji Pisanie poświęconej najważniejszym aspektom oceny pracy pisemnej, takim jak treść, spójność i logika wypowiedzi, poprawność językowa i zakres użytych środków językowych.
 • Umożliwia skuteczne powtórzenie i utrwalenie gramatyki dzięki różnorodnym ćwiczeniom i wyjaśnieniom w języku polskim w sekcji Gramatyka.
 • Rozwija umiejętność korzystania ze środków językowych dzięki nowatorskiej sekcji, w której szczególny nacisk został położony na słowotwórstwo, parafrazy, uzupełnianie zdań oraz tłumaczenie.
 • Sugeruje przydatne strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w sekcji Pod lupą.
 • Pozwala oswoić się z formatem egzaminu gimnazjalnego dzięki przykładowym pełnym zestawom egzaminacyjnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Ułatwia organizację pracy po egzaminie dzięki materiałom uzupełniającym z sekcji Lekcje dodatkowe, w której nacisk został położony na słownictwo i umiejętności komunikacyjne.
przejdź do sklepu
Destination: Exam

Destination: Exam

arkusze egzaminacyjne do gimnazjum

Autorzy: Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Publikacja „Destination: Exam” – Arkusze egzaminacyjne do gimnazjum, stanowi praktyczne przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego, zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi.

 • Pomaga oswoić się z formą egzaminu dzięki przykładowym arkuszom egzaminacyjnym dla poziomu podstawowego oraz rozszerzonego
 • Umożliwia przećwiczenie wszystkich typów zadań występujących na egzaminie maturalnym – również tych sprawdzających rozumienie ze słuchu dzięki nagraniom dostępnym na stronie internetowej.
 • Pozwala uczniowi sprawdzić samodzielnie stan swojej wiedzy dzięki zamieszczonemu na końcu kluczowi odpowiedzi.
przejdź do sklepu
Exam Explorer

Exam Explorer

Repetytorium do gimnazjum. Wersja dla nauczyciela

Autorzy: Arek Tkacz, Dorota Ostaszewska, Ksymena Klemińska

Wersja nauczycielska repetytorium z języka angielskiego do gimnazjum „Exam Explorer” z 4 płytami CD i scenariuszami lekcji dodatkowych.

 • Usprawnia pracę podczas lekcji dzięki zamieszczeniu w jednej publikacji podręcznika ucznia z nadpisanymi odpowiedziami.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji dodatkowych dzięki zamieszczonym scenariuszom i materiałom do kopiowania.
 • Umożliwia precyzyjne sprawdzenie zadań ćwiczących rozumienie ze słuchu dzięki transkrypcji nagrań wraz z zaznaczonymi fragmentami, będącymi odpowiedziami do zadań.
przejdź do sklepu

Nagrania do arkuszy egzaminacyjnych

Das ist Deutsch!

Das ist Deutsch! Podręczniki z repetytorium. Część 4

Das ist Deutsch! Podręczniki z repetytorium. Część 4

Język niemiecki dla gimnazjum

Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska

"Das ist Deutsch! Podręcznik z repetytorium" język niemiecki dla gimnazjum z CD-RomemCzęść 4. serii  „Das ist Deutsch!” -  to  publikacja rekomendowana jako integralna -  czwarta część serii „Das ist Deutsch! Kompakt”, umożliwiająca przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Publikacja zgodna z nową podstawą programową. Nie spełnia wymogu wieloletniości.

 • Łączy w sobie elementy podręcznika (podział na jednostki lekcyjne) oraz repetytorium (powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym). 
 • Umożliwia realizację podstawy programowej III.0. jako kontynuacja po części 1. i 2. w seriach  „Das ist Deutsch!” i „Das ist Deutsch! Kompakt”, ponieważ wprowadza nowe treści leksykalno-gramatyczne. 
 • Umożliwia realizację podstawy programowej III.1. jako kontynuacja po części 2. i 3. w seriach "Das ist Deutsch!”  i   Das ist Deutsch! Kompakt”.
 • Doskonale przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (15 tematów egzaminacyjnych, przykładowe arkusze egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, lekcje powtórkowe obejmujące  materiał leksykalno-gramatyczny z poprzednich dwóch lat nauki).
 • Przybliża format egzaminu gimnazjalnego dzięki materiałom na CD-Romie (aktywny słowniczek niemiecko-polski, przewodnik po egzaminie gimnazjalnym oraz nagrania tekstów do słuchania). 
przejdź do sklepu

Zobacz także