„Chemia Nowej Ery”
Chemia Nowej Ery, chemia, gimnazjum

Chemia Nowej Ery, chemia, gimnazjum

Seria „Chemia Nowej Era” jest udoskonaloną wersją serii „Chemia dla gimnazjum”. Składa się z trzech podręczników i trzech zeszytów ćwiczeń. Podręczniki z serii „Chemia Nowej Era” wyróżnia bogactwo zamieszczonych doświadczeń chemicznych zilustrowanych doskonałymi zdjęciami i prostymi schematami. Liczne zadania, ćwiczenia i pytania o różnym stopniu trudności umieszczone w zeszytach ćwiczeń i podręcznikach znakomicie ułatwiają sprawdzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności. Zeszyty ćwiczeń zawierają nie tylko zadania ściśle skorelowane z treściami w podręczniku, ale również testy powtórzeniowe po każdym dziale, opracowane na wzór egzaminu gimnazjalnego. Płyty CD-ROM dołączone do każdego podręcznika zawierają filmy, animacje, gry dydaktyczne, testy, które zachęcają ucznia do samodzielnej pracy.
Materiały dla nauczyciela to gotowe sprawdziany testowe, sprawdzające wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów.
Nauczyciele uczący z serii „Chemia Nowej Ery” mogą też korzystać z kompletnej obudowy dydaktycznej
Pomoce dydaktyczne

Chemia Nowej Ery, chemia, gimnazjum

Czy wiesz, że...
W podręcznikach z serii „Chemia Nowej Ery” znajduje się wiele interesujących przykładów zastosowań chemii w życiu codziennym oraz ciekawostek z dziedziny chemii.
przygotowanej do serii” Chemia dla gimnazjum”. Jest to najbogatszy na rynku zestaw dla nauczycieli poszukujących nowych ciekawych propozycji metodycznych i dydaktycznych, zawierający scenariusze zajęć do każdej lekcji, poradniki metodyczne, filmy na kasetach VHS i płytach DVD.

Program nauczania – numer dopuszczenia MENiS:
DKW-4014-95/99, Teresa Kulawik, Maria Litwin

ŁATWIEJ ZACHĘCIĆ UCZNIA DO SAMODZIELNEJ PRACY
Proste opisy doświadczeń zilustrowane schematami i zdjęciami, dzięki czemu łatwiej je zrozumieć i zapamiętać. Pytania i zadania w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń umożliwiają uczniom w prosty sposób utrwalić zdobytą wiedzę.
CZYTELNE PRZEDSTAWIENIE TREŚCI
Trudniejsze zagadnienia zilustrowane rysunkami i schematami. Starannie dobrane zdjęcia ułatwiają zrozumienie doświadczeń, zwłaszcza, gdy ich przeprowadzenie na lekcji nie jest możliwe. Wyróżnienia ułatwiają szybkie znalezienie w tekście najważniejszych informacji.
INTERESUJĄCE INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe „Czy wiesz, że...” to interesujące wiadomości chemiczne poszerzające wiedzę uczniów i ułatwiające zainteresowanie ich omawianą tematyką. „Chemia wokół nas” to przykłady zastosowań chemii w życiu codziennym. Adresy stron WWW o tematyce chemicznej inspirują uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji.
ŁATWIEJ O LEPSZE WYNIKI NA SPRAWDZIANACH
W podręcznikach znajdują się zadania i doświadczenia do samodzielnego wykonania przez ucznia, dodatkowo zamieszczono odpowiedzi do zadań rachunkowych. Testy po dziale w zeszytach ćwiczeń są ściśle skorelowane z treściami w podręcznikach. Zbiory zadań zawierają m.in. zadania z próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych.
FILMY NOWEJ ERY – NOWE STANDARDY EDUKACJI
Filmy zamieszczone na płytach CD-ROM dołączanych do podręczników prezentują doświadczenia, procesy przemysłowe często niemożliwe do zaobserwowania na lekcji. Zawierają też różnorodne symulacje, animacje, gry dydaktyczne, testy, które zachęcają ucznia do samodzielnej interaktywnej pracy. Dzięki płytom CD-ROM uczeń poszerza wiadomości i rozwija umiejętność logicznego myślenia.
KOMPLETNA OBUDOWA DYDAKTYCZNA
Dla nauczycieli przygotowano gotowe do wykorzystania sprawdziany z każdego działu w podręczniku. Zawierają one po 15 gotowych egzemplarzy dla grupy A i B. W Książce Nauczyciela znajdują się przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem podręcznika, zeszytu ćwiczeń i płyty CD-ROM, karty pracy, sprawdziany z doświadczeń oraz rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń i ich opis metodyczny.

 Poznaj lepiej naszą ofertę do chemii w gimnazjum

 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies