„Puls życia”
Puls życia, biologia, gimnazjum
Pobierz plugin flash

Get 

Adobe Flash player


Puls życia, biologia, gimnazjum

„Puls życia” – poznaj niezwykły świat biologii

• Seria „Puls życia” to kompletny zestaw do nauczania biologii.
• Sprawdzona koncepcja nauczania biologii pozwala stopniowo wprowadzać coraz trudniejszy materiał nauczania.
• Multimedialne płyty dołączone do każdego podręcznika ułatwiają zainteresowanie uczniów biologią.
• Najlepszy materiał ilustracyjny wśród podręczników do biologii ułatwia tłumaczenie trudnych zagadnień biologicznych.
• Doskonale opracowane Podsumowania oraz testy „Wiesz czy nie wiesz?” pomagają przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
• Książka Nauczyciela zawiera wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia lekcji biologii.


Pomoce dydaktyczne

Puls życia, biologia, gimnazjum

Czy wiesz, że...
W „Pulsie życia 1" znajduje się aż 350 ilustracji i fotografii. Umożliwiają one przyjrzenie się unikalnym środowiskom oraz zobaczenie elementów budowy organizmów niewidocznych gołym okiem.
  Program nauczania autorstwa Anny Zdziennickiej,
zatwierdzony przez MENiS. numer dopuszczenia: DKOS-5002-52/05 [pobierz]


PŁYTY CD – NOWOCZESNA METODA NAUCZANIA BIOLOGII
Różnorodne animacje, pokazy slajdów, czy pytania aktywizujące sprawią, że nawet mniej zdolni uczniowie bez problemu utrwalą niezbędne wiadomości i umiejętności. Natomiast szczególnie zainteresowani biologią znajdą tam setki ciekawostek i dodatkowych informacji, które pomogą im wzbogacić wiedzę.
WIELE UŁATWIEŃ W PRZEKAZYWANIU WIEDZY
Starannie dobrane fotografie precyzyjnie ilustrują omawiane zagadnienia. Czytelne ilustracje doskonale obrazują wiele skomplikowanych elementów budowy organizmów. Wyjątkowe infografiki, które stanowią doskonałe połączenie ilustracji fotografii oraz opisów, ułatwiają tłumaczenie kluczowych zagadnień biologicznych.
Z „PULSEM ŻYCIA” ŁATWIEJ O LEPSZE WYNIKI NA SPRAWDZIANACH
Podsumowania po każdym rozdziale znakomicie ułatwiają uczniom samodzielne powtórki.Testy „Wiesz czy nie wiesz” wraz z kluczem odpowiedzi umożliwiają uczniom sprawdzenie nabytej wiedzy przed sprawdzianem i egzaminem gimnazjalnym. Pytania aktywizujące kształcą umiejętność analizowania ilustracji, zdjęć i schematów.Samouczki metodą „krok po kroku” kształcą podstawowe umiejętności biologiczne. Ułatwiają przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego i nadrobienie zaległości spowodowanych nieobecnością ucznia na lekcjach.
„PULS ŻYCIA” POMAGA AKTYWIZOWAĆ UCZNIÓW
Adresy stron internetowych zachęcają uczniów do poszerzania wiedzy i pomagają w przygotowaniu się do lekcji. Czy wiesz, że...? to ciekawostki, które ułatwiają zainteresowanie uczniów tematem. Pytania aktywizujące kształcą umiejętność analizowania ilustracji, zdjęć i schematów.
RÓŻNORODNE ZADANIA W ZESZYTACH ĆWICZEŃ – DO WYBORU
Zadania zawarte w zeszytach ćwiczeń kształcą umiejętności wymagane na egzaminie gimnazjalnym. Aktywizująca uczniów koncepcja zeszytów ćwiczeń zachęca do samodzielnego wykonywania doświadczeń oraz zadań z mikroskopem. Zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli większość ćwiczeń kształci umiejętności praktyczne, np. uczy przygotowywania preparatu mikroskopowego oraz posługiwania się materiałem badawczym. Ćwiczenia z gwiazdką zostały przygotowane dla uczniów zdolnych i szczególnie zainteresowanych biologią.
OBUDOWA DYDAKTYCZNA „PULSU ŻYCIA” - GOTOWE POMYSŁY NA CIEKAWE LEKCJE
Książki Nauczyciela zawierają materiały przygotowane przez doświadczonych nauczycieli i sprawdzone w praktyce szkolnej: plany dydaktyczne, plany wynikowe, wymagania edukacyjne, scenariusze lekcji, scenariusze lekcji terenowych, testy sprawdzające z podziałem na grupy, konkursy biologiczne. Foliogramy do każdej części „Pulsu życia” zawierają kompletny zestaw kolorowych ilustracji i fotografii skorelowanych z podręcznikiem. Plansze ścienne - w formacie 70 x 100 wzbogacą wyposażenie każdej pracowni biologicznej. Biuletyny internetowe – zawierają dodatkowe pomoce dydaktyczne, informacje na temat nowości wydawniczych, bezpłatnych kursów oraz warsztatów. Dzięki temu w możliwie krótkim czasie każdy nauczyciel otrzymuje najświeższe informacje i materiały, które ułatwiają mu pracę.

 Poznaj lepiej naszą ofertę do biologii w gimnazjum

 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies