„Słowa na start!” – seria zgodna z nową podstawą programową
Słowa na start!
Pomoce dydaktyczne Słowa na start!

Poznaję świat słowami

Multibook Słowa na start! Osobne podręczniki do kształcenia językowego i literacko-kulturowego.

Układ podręcznika literacko-kulturowego jest kalendarzowy – każdy z pięciu rozdziałów odpowiada kolejnym dwóm miesiącom roku szkolnego.

Powstały z myślą o tym, aby zachęcić każdego ucznia do myślenia i wypowiadania się.

Skłaniają do kreatywnych działań i samodzielnego poszukiwania, odkrywania swoich pasji, marzeń i zainteresowań.

Dzięki odpowiedniemu doborowi ćwiczeń sprzyjają indywidualizacji nauczania – pozwalają słabszym uczniom na opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności, natomiast uczniom zdolniejszym stawiają wyzwania i rozwijają u nich bardziej złożone kompetencje językowe.

Dowiedz się więcej o serii Słowa na start! Film 3D o seriach Słowa na Start! i Teraz polski! do języka polskiego dla szkoły podstawowej
 Do pobrania

  Dla ucznia:   Dla nauczyciela:
 • podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy IV, V i VI wraz z dodatkiem „Lipcowe i sierpniowe wędrówki”,
 • płyta CD „Piszę poprawnie” dla klasy IV, V i VI,
 • podręcznik do kształcenia językowego cz. 1 i cz. 2 dla klasy IV, V i VI,
 • Zeszyt ucznia dla klasy IV, V i VI,
 • „Radzę sobie coraz lepiej”. Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla klasy IV, V i VI.
 • Książka Nauczyciela dla klasy IV, V i VI,
 • Płyta Nauczyciela dla klasy IV, V i VI,
 • Testy i ćwiczenia dla klasy IV, V i VI,
 • Multimedialny podręcznik dla Nauczyciela dla klasy IV, V i VI,
 • „Lektury z pomysłem”, kl. 4–6,
 • „Literacki koncert”. Zestaw płyt z recytacjami i utworami muzycznymi, kl. 4–6, cz. 1 i cz. 2,
 • Karty edukacyjne do języka polskiego, kl. 4–6, cz. 1 i cz. 2,
 • plansze dydaktyczne, kl. 4–6,
 • Biuletyny Internetowe.

 
Klasa 4
Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
338/1/2011

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Podręcznik do kształcenia językowego, część 1
338/2/2011

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Podręcznik do kształcenia językowego, część 2
338/2/2011

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Zeszyt ucznia

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Podręcznik multimedialny dla nauczycieli - multibook

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Radzę sobie coraz lepiej

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Książka nauczyciela

Przeczytaj opis produktu

Testy i ćwiczenia
brak okładki

Przeczytaj opis produktu

Płyta CD „Piszę poprawnie”

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Karty edukacyjne, część 1

Przeczytaj opis produktu

Karty edukacyjne, część 2

Przeczytaj opis produktu

Literacki koncert. Zestaw płyt z recytacjami

Przeczytaj opis produktu

„Lektury z pomysłem”

Przeczytaj opis produktu

Klasa 5
Podręcznik literacko-kulturowy
338/4/2013

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Podręcznik językowy, część 1
338/3/2013

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Podręcznik językowy, część 2
338/3/2013

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Zeszyt ucznia

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Radzę sobie coraz lepiej

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Piszę poprawnie, płyta CD

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Książka nauczyciela

Przeczytaj opis produktu

Testy i ćwiczenia
brak okładki

Przeczytaj opis produktu

Karty edukacyjne, część 1

Przeczytaj opis produktu

Karty edukacyjne, część 2

Przeczytaj opis produktu

Literacki koncert. Zestaw płyt z recytacjami

Przeczytaj opis produktu

„Lektury z pomysłem”

Przeczytaj opis produktu

Klasa 6
Podręcznik literacko-kulturowy
338/5/2014

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści

Podręcznik językowy, część 1
338/6/2014

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści

Podręcznik językowy, część 2
338/6/2014

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści

Zeszyt ucznia

Przeczytaj opis produktu

Radzę sobie coraz lepiej

Przeczytaj opis produktu

Piszę poprawnie, płyta CD

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Książka nauczyciela

Przeczytaj opis produktu

Testy i ćwiczenia
brak okładki

Przeczytaj opis produktu

Karty edukacyjne, część 1

Przeczytaj opis produktu

Karty edukacyjne, część 2

Przeczytaj opis produktu

Literacki koncert. Zestaw płyt z recytacjami

Przeczytaj opis produktu

„Lektury z pomysłem”

Przeczytaj opis produktu

Repetytorium szóstoklasisty
Repetytorium szóstoklasisty
Sprawdzian na 100%

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści

Repetytorium szóstoklasisty. Komplet

Przeczytaj opis produktu

Strona główna  | Mam staż  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt  | Mapa strony  | Nasze księgarnie
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum biuletynów  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies