„Słowa na start!” – seria zgodna z nową podstawą programową
Słowa na start!
Pomoce dydaktyczne Słowa na start!

Poznaję świat słowami

Multibook Słowa na start! Osobne podręczniki do kształcenia językowego i literacko-kulturowego.

Układ podręcznika literacko-kulturowego jest kalendarzowy – każdy z pięciu rozdziałów odpowiada kolejnym dwóm miesiącom roku szkolnego.

Powstały z myślą o tym, aby zachęcić każdego ucznia do myślenia i wypowiadania się.

Skłaniają do kreatywnych działań i samodzielnego poszukiwania, odkrywania swoich pasji, marzeń i zainteresowań.

Dzięki odpowiedniemu doborowi ćwiczeń sprzyjają indywidualizacji nauczania – pozwalają słabszym uczniom na opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności, natomiast uczniom zdolniejszym stawiają wyzwania i rozwijają u nich bardziej złożone kompetencje językowe.

Dowiedz się więcej o serii Słowa na start! Film 3D o seriach Słowa na Start! i Teraz polski! do języka polskiego dla szkoły podstawowej
 Do pobrania

  Dla ucznia:   Dla nauczyciela:
 • podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy IV, V i VI wraz z dodatkiem „Lipcowe i sierpniowe wędrówki”,
 • płyta CD „Piszę poprawnie” dla klasy IV, V i VI,
 • podręcznik do kształcenia językowego cz. 1 i cz. 2 dla klasy IV, V i VI,
 • Zeszyt ucznia dla klasy IV, V i VI,
 • „Radzę sobie coraz lepiej”. Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla klasy IV, V i VI.
 • Książka Nauczyciela dla klasy IV, V i VI,
 • Płyta Nauczyciela dla klasy IV, V i VI,
 • Testy i ćwiczenia dla klasy IV, V i VI,
 • Multimedialny podręcznik dla Nauczyciela dla klasy IV, V i VI,
 • „Lektury z pomysłem”, kl. 4–6,
 • „Literacki koncert”. Zestaw płyt z recytacjami i utworami muzycznymi, kl. 4–6, cz. 1 i cz. 2,
 • Karty edukacyjne do języka polskiego, kl. 4–6, cz. 1 i cz. 2,
 • plansze dydaktyczne, kl. 4–6,
 • Biuletyny Internetowe.

 
Klasa 4
Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
338/1/2011

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Podręcznik do kształcenia językowego, część 1
338/2/2011

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Podręcznik do kształcenia językowego, część 2
338/2/2011

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Zeszyt ucznia

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Podręcznik multimedialny dla nauczycieli - multibook

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Książka nauczyciela

Przeczytaj opis produktu

Testy i ćwiczenia
brak okładki

Przeczytaj opis produktu

Płyta CD „Piszę poprawnie”

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Karty edukacyjne, część 1

Przeczytaj opis produktu

Karty edukacyjne, część 2

Przeczytaj opis produktu

„Literacki koncert”

Przeczytaj opis produktu

„Lektury z pomysłem”

Przeczytaj opis produktu

Klasa 5
Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
338/4/2013

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 5, część 1
338/3/2013

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 5, część 2
338/3/2013

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści
Zobacz prezentację
Zobacz multimedia

Zeszyt ucznia

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Płyta CD „Piszę poprawnie”

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Książka nauczyciela

Przeczytaj opis produktu

Testy i ćwiczenia
brak okładki

Przeczytaj opis produktu

Karty edukacyjne, część 1

Przeczytaj opis produktu

Karty edukacyjne, część 2

Przeczytaj opis produktu

„Literacki koncert”

Przeczytaj opis produktu

„Lektury z pomysłem”

Przeczytaj opis produktu

Klasa 6
Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
338/5/2014

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści

Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 6, część 1
338/6/2014

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści

Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 6, część 2
338/6/2014

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści

Zeszyt ucznia

Przeczytaj opis produktu

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania

Przeczytaj opis produktu

Płyta CD „Piszę poprawnie”

Przeczytaj opis produktu
Zobacz multimedia

Książka nauczyciela

Przeczytaj opis produktu

Testy i ćwiczenia
brak okładki

Przeczytaj opis produktu

Karty edukacyjne, część 1

Przeczytaj opis produktu

Karty edukacyjne, część 2

Przeczytaj opis produktu

„Literacki koncert”

Przeczytaj opis produktu

„Lektury z pomysłem”

Przeczytaj opis produktu

Repetytorium szóstoklasisty
Repetytorium szóstoklasisty
Sprawdzian na 100%

Przeczytaj opis produktu
Przeczytaj spis treści

Repetytorium szóstoklasisty. Komplet

Przeczytaj opis produktu

Strona główna  | Mam staż  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt  | Mapa strony  | Nasze księgarnie
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum biuletynów  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies