„Szkoła na miarę” arrow „Elementarz XXI wieku”, klasa 2

Elementarz XXI wieku, klasa 2
- pakiet podręczników

Seria z przyszłością

Z radością przedstawiamy kolejną odsłonę najpopularniejszej serii do edukacji wczesnoszkolnej na rynku. Elementarz XXI wieku, klasa 2, jest już do Państwa dyspozycji!

Co warto o nim wiedzieć? Podobnie jak w przypadku pakietu do pierwszej klasy, priorytetem autorów było zastosowanie takich narzędzi i metod, które wspierają efektywne i usystematyzowane wprowadzanie ucznia w świat każdej edukacji. To najprostszy sposób, aby zainteresować dzieci różnymi dziedzinami nauki. Publikacje wchodzące w skład pakietu do klasy drugiej nie tylko przynoszą kontynuację i rozwinięcie tematyki z klasy pierwszej, ale też proponują zupełnie nowe treści, rozwiązania i pomysły na zajęcia. Tradycyjnie już nauczyciel ma wybór co do formy pracy: może posługiwać się papierową wersją podręcznika lub urozmaicić zajęcia korzystając z multibooka. W ten sposób praca z Elementarzem XXI wieku do klasy drugiej będzie dla dziecka i nauczyciela radością… od pierwszego do ostatniego dnia roku szkolnego.

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Małgorzata Ogrodowczyk, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas, Michał Kęska
Nazwa serii: Elementarz XXI wieku
Nr dopuszczenia: 404/3/2013 (sem. 1), 404/4/2013 (sem. 2)
wyprzedaż: nie


Dlaczego warto?
  • Seria zachowuje charakter i specyfikę różnych dziedzin wiedzy, a jednocześnie ukazuje korelacje między nimi.
  • Łagodny start: w edukacji polonistycznej pierwsze 2 tygodnie zostały poświęcone na przypomnienie poznanych liter, przy czym dzieci, które tego potrzebują, mają możliwość czytania tekstów złożonych tylko z przypominanych znaków; z kolei dzieci, które pamiętają wszystkie litery, mają do dyspozycji teksty zbudowane ze wszystkich znaków.
  • „Elementarz XXI wieku” zapewnia nauczycielowi elastyczność w doborze materiałów i w planowaniu pracy. Wszystko, co się wydarzy na lekcji, zależy od nauczyciela!
  • Nowe rozwiązania: obok znanego z klasy pierwszej „Dnia odkrywców”, formuła dnia piątego została wzbogacona o „Potyczki językowe” realizowane w postaci zabawnych wierszyków poświęconych określonej trudności ortograficznej oraz „Sprawdzam siebie” – zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonania i sprawdzenia przez dziecko.
  • Zdjęcia i ilustracje w „Elementarzu XXI wieku” są duże, realistyczne, mają klarownie przypisane funkcje.
  • Promocja wartości: nauka czytania harmonijnie łączy się z wprowadzaniem dzieci w świat wartości poprzez teksty o walorach wychowawczych, inspirujące do twórczej rozmowy i wyciągania wniosków. W ten nurt wpisuje się – nowy w klasie 2 – cykl opowiadań społecznych „Z życia klasy”.
  • Struktura pakietu jest tak pomyślana, żeby nauczyciel mógł łatwo realizować dodatkowe treści. Do dyspozycji nauczyciela jest osobny podręcznik, osobne ćwiczenia i osobne zeszyty do edukacji matematycznej.
  • Matematyka pełna niespodzianek: edukacja matematyczna w klasie 2 została wzbogacona o zadania trudniejsze z sową oraz o zadania z wężem - nietypowe i celowo źle sformułowane, które mają na celu zachęcanie dziecka do logicznego myślenia i uzasadniania własnych opinii. Wyodrębniono graficznie zadania, które dziecko powinno rozwiązać w zeszycie w kratkę, a także dodano zadania zapisane dużą czcionką, przeznaczone do samodzielnego przeczytania przez ucznia. Na końcu każdej części zeszytu matematycznego nauczyciel znajdzie dodatkowe zadania tekstowe.
  • Seria jest oparta na sprawdzonym programie nauczania, który zawiera diagnozę pedagogiczną i wszystkie narzędzia do realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  • Przyroda zachęcająca do aktywności: konstrukcja ćwiczeń przyrodniczych zachęca dzieci do aktywnej obserwacji świata przyrody i pomaga im zrozumieć rolę człowieka w świecie. Treści przyrodnicze, czytelnie wydzielone na stronach podręcznika i zeszytów ćwiczeń zintegrowanych, zobrazowano licznymi zdjęciami, pozwalającymi lepiej poznać i zapamiętać nowe zjawiska. Kontynuowane są propozycje wycieczek przyrodniczych z kartami obserwacji.
Elementarz XXI wieku, klasa 2
- pakiet podręczników

 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies