„Jak to działa?”
Książka Nauczyciela
 1. Zeszyt pomocy dydaktycznych
  Zeszyt zawiera ważne dla nauczycieli zajęć technicznych materiały takie jak: program nauczania uwzględniający zapisy nowej podstawy programowej, roczne plany pracy w pełni zintegrowane z serią oraz uwzględniające nową ilość godzin przeznaczoną na przedmiot, materiały dla nauczycieli przygotowujących uczniów do zdobycia karty rowerowej (w tym przykładowe testy wraz z kartami odpowiedzi).
 2. Scenariusze lekcji
  Scenariusze to propozycje realizacji wybranych 17 tematów z podręcznika „Jak to działa” które ułatwią przeprowadzenie interesujących i efektywnych zajęć technicznych dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod aktywizujących. 
 3. Scenariusze doświadczeń
  Zawarte  tu doświadczenia, skorelowane z wiadomościami przekazywanymi w podręczniku „Jak to działa?”, związane są z badaniem właściwości wszystkich materiałów wymaganych przez nową podstawę programową.
 4. To takie proste!
  Zawierają dodatkowe instrukcje wykonania zadań praktycznych, w łatwy i przyjazny sposób prowadzące krok po kroku ucznia, wskazując mu etapy konkretnego zadania, którego efektem ma być rozpoznanie i rozwijanie zdolności manualnych, umiejętności planowania i organizacji pracy oraz myślenia kreatywnego, wykorzystującego zdobyte wiadomości teoretyczne.
 5. Karty pracy z rysunku technicznego
  Dodatkowe ćwiczenia, które mogą uzupełnić materiały zawarte w dodatku Rysunek techniczny. Ćwiczenia te tak jak cały dodatek uwzględnia możliwości uczniów szkoły podstawowej jednocześnie pozwalają na spełnienie wymagań nowej podstawy programowej.

Książka Nauczyciela została przygotowana w postaci segregatora, który można uzupełniać o dodatkowe pomoce dydaktyczne. Zawiera ona liczne materiały przydatne w codziennej pracy. Nauczyciel znajdzie tu program nauczania, rozkład materiału, artykuły dotyczące konkretnych zagadnień przedmiotowych, gotowe scenariusze lekcji i doświadczeń, a także pomysły na prace wytwórcze.

Nazwa serii: „Jak to działa?” - nowa podstawa programowa
wyprzedaż: niePoznaj e-booki Nowej Ery
System diagnoz Nowej Ery
Multibooki Nowej Ery

Nowa Era wspiera ideę wolontariatu Nowa Era Dobroczyńcą Roku 2014

Nowa Era w roku szkolnym 2014/2015 jest oficjalnym i wyłącznym Patronem edukacyjnym Szkoły pod żaglami kapitana Krzysztofa Baranowskiego

Konkurs Projekt z klasą wygraj grant Nowej Ery

Campus
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies