„Szkoła na miarę” arrow „Nowe raz, dwa, trzy, teraz my!”, klasa 1

Koło Odkrywców

Uczy i bawi przez okrągły rok!

„Koło odkrywców” to wyjątkowa pomoc edukacyjna. Łączy w sobie naukę i zabawę; jest przeznaczone do pracy w grupie; dzięki zabawom z kołem odkrywców dzieci systematyzują i utrwalają zdobytą wiedzę. Koło można wykorzystać między innymi w Dniu odkrywców.

Na czym to polega?
Na podsumowanie każdego kręgu tematycznego są przygotowane zestawy pytań z każdej edukacji (edukacje są przyporządkowane kolorom). Pytania dotyczą powtórzenia wiedzy z ostatniego kręgu tematycznego (i poprzednich), jak również poruszają problemy społeczne, które są spójne z tematami omawianymi w tym tygodniu.

Jak się w to gra?
Uczniowie siadają w kręgu. Pierwsze dziecko, kręcąc strzałką, losuje kolor na planszy. Dany kolor odpowiada edukacji, z której dziecko dostanie pytanie. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi dziecko otrzymuje punkt. Następnie kolejne dziecko losuje pytanie, kręcąc strzałką. Sposób wyboru uczniów, którzy jako pierwsi / kolejni kręcą kołem, może być przedmiotem osobnej zabawy.

Jakie są zalety „Koła odkrywców”?
Zabawa z „Kołem …” nie tylko wzbogaca metody pracy nauczyciela, ale także pozwala na powtórzenie materiału i utrwalenie wiedzy w niekonwencjonalny sposób, w formie wciągającej gry przypominającej „Koło fortuny”. W przypadku pracy z dziećmi nieśmiałymi dodatkowym plusem jest charakter gry, który niejako „zmusza” dzieci do wyjścia z ławek, zachęca do współpracy i integracji.

Co otrzymuje nauczyciel?
Aby umożliwić nauczycielowi sprawne przeprowadzenie zabawy z użyciem „Koła odkrywców”, wyposażamy go w planszę z kolorami oznaczającymi edukacje, zestawy pytań z poszczególnych edukacji oraz 17 plansz tematycznych, do których polecenia znajdują się w instrukcji.

Nazwa serii: Elementarz XXI wieku, Nowe Raz, dwa, trzy, teraz my!


Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies