Reforma 2012

Podstawa programowa kształcenia ogólnego ogłoszona w rozporządzeniu MEN z dnia 23.12.2008 roku wprowadziła zmiany w nauczaniu geografii w szkołach ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 roku. Treści kształcenia geografii zostały zapisane w postaci wymagań edukacyjnych, językiem efektów kształcenia.

Seria Oblicza geografii odpowiada na najważniejsze zmiany w przedmiocie.
  • Pomaga wprowadzać treści społeczno-ekonomiczne w klasie 1 na podstawie najważniejszych treści geografii fizycznej zawartych w dodatku do podręcznika Przypomnij sobie
  • Umożliwia realizację treści z zakresu podstawowego w ciągu 30 godzin przeznaczonych na nauczanie geografii w klasie 1 dzięki precyzyjnej obudowie dydaktycznej
  • Zachęca uczniów do wyboru geografii w zakresie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego dzięki atrakcyjnym zasobom multimedialnym i e-rozwiązaniom
  • Ułatwia ćwiczenie kluczowych umiejętności wymaganych na maturze zdawanej jedynie w zakresie rozszerzonym przy pomocy bogatego zestawu materiałów edukacyjnych

Schemat zmian wprowadzanych przez nową podstawę programową

 Pobierz Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies