„Zrozumieć świat”, zasadnicze szkoły zawodowe – seria zgodna z nową podstawą programową
Zrozumieć świat Zasadnicze Szkoły Zawodowe
Zrozumieć świat Zasadnicze Szkoły Zawodowe Pomoce dydaktyczne

Zrozumieć świat - najbardziej lubiany podręcznik języka polskiego w ZSZ
Uznana i sprawdzona koncepcja

Najbardziej lubiany podręcznik języka polskiego w zsz
- tak mówią o nim sami nauczyciele (zobacz)


Pełny przebieg konferencji „Rola nauczyciela języka polskiego w kształtowaniu tożsamości ucznia zasadniczej szkoły zawodowej” można obejrzeć tutaj.

Podręcznik został przygotowany przez znakomicie dobrany zespół autorski:
• Elżbietę Nowosielską, dr nauk humanistycznych, doradcę metodycznego szkół zawodowych
• Urszulę Szydłowską, nauczycielkę z wieloletnim doświadczeniem pracy w zsz

„Zrozumieć świat” całkowicie wpisuje się w wymagania podstawy programowej dla zsz
• przygotowuje ucznia do świadomego odbioru tekstów kultury
• uczy dokonywania analizy i interpretacji dzieł w kontekście historycznym i biograficznym
• wprowadza ścisłe powiązanie języka polskiego z przedmiotami zawodowymi

Wygoda dla ucznia i nauczyciela
Materiał zawarty w podręcznikach przeznaczony jest do realizacji w ciągu 160 godzin lekcyjnych. W trzyletnim cyklu nauczania autorki proponują model 2 godzin lekcyjnych w tygodniu dla klas I i II (po 60 godzin) oraz 1 godziny lekcyjnej w tygodniu w klasie III (40 godzin).

Wiele elementów zachęcających uczniów do aktywności:
• przystępny język
• spójne kształcenie literacko-kulturowe i językowe
• korelacja treści ogólnokształcących z zawodowymi
• aktualna tematyka, bliska współczesnemu uczniowi

Co wchodzi w skład serii „Zrozumieć świat” przeznaczonej na trzy lata nauki?
Skład serii uwzględnia realia współczesnej szkoły. Dlatego też z myślą o wygodzie ucznia i nauczyciela przygotowaliśmy:

  Dla ucznia:    Dla nauczyciela:
 • Podręczniki do kształcenia literacko-kulturowego i językowego
  Jeden podręcznik na każdy rok nauki, a w nim materiał literacko-kulturowy skorelowany z materiałem językowym. W jednym tomie znajdują się wszystkie treści, niezbędne do realizacji programu w ciągu roku szkolnego.
 • Program nauczania
 • Książki nauczyciela
  Każda z nich zawiera przygotowane przez zespół nauczycieli praktyków: rozkład materiału, PSO, diagnozę wstępną i końcową oraz scenariusze lekcji j. polskiego. Znajdują się w nich również scenariusze lekcji wychowawczych poruszające ważne tematy, takie jak: agresja, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od gier i internetu.
 • CD-audio dla nauczyciela na każdy rok nauki
  – recytacje utworów literackich i nagrania tekstów muzycznych.
  Uzupełnienie „Książki nauczyciela” będą stanowiły materiały w wersji elektronicznej, dostępne na stronie internetowej www.nowaera.pl

   Do pobrania:
 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies