Projekt z klasa

Metoda projektu na stałe zagościła w szkole

Nowa Era zapewnia nauczycielom, dyrektorom oraz wychowawcom
kompleksowe wsparcie w przygotowaniu oraz prowadzeniu projektów edukacyjnych...

Zobacz więcej

Projekt z klasa

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone