Partner

Jesteśmy członkiem Koalicji Prezesi-wolontariusze

Od 2013 roku Nowa Era jest aktywnym członkiem Koalicji Prezesi-wolontariusze, która ma na celu szerzenie idei wolontariatu i propagowanie społecznej odpowiedzialności wśród liderów biznesu.

Koalicja ma na celu szerzenie idei wolontariatu i propagowanie społecznej odpowiedzialności wśród liderów biznesu poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczenia.

Od 2013 roku Nowa Era jest aktywnym członkiem Koalicji Prezesi–wolontariusze, która  ma na celu szerzenie idei wolontariatu i propagowanie społecznej odpowiedzialności wśród liderów biznesu. Dzięki prezentowaniu postaw prospołecznych, przekazywaniu swojej wiedzy i doświadczenia menedżerowie wysokiego szczebla działający w koalicji, stają się aktywnymi uczestnikami procesu poszukiwania rozwiązań najbardziej palących problemów społecznych w Polsce. 

Zrozumienie ogromnego znaczenia działań społecznej odpowiedzialności biznesu i faktyczne ich wdrożenie  wymagają dojrzałości. To obszar, w którym wszyscy powinniśmy współpracować, wykorzystując wiedzę i doświadczenie, czyli to, co uzyskaliśmy działając w różnych sektorach przez lata. Dotyczy to rządu, biznesu, organizacji pozarządowych i wszystkich podmiotów działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Tylko współpracując mamy realna szansę wywarcia pozytywnego wpływu na otoczenie, wypracowania nowych standardów i synergię naszych działań.
                          Magdalena Duszyńska–Walczak, Prezes Nowej Ery

Wierzymy, że edukacja jest jednym z filarów budujących przyszłość pojedynczego człowieka, lokalnych społeczności, Polski i świata. Wśród dzieci, które dziś stawiają pierwsze kroki w edukacyjnym świecie, ucząc się czytać i pisać, są przyszli globalni przywódcy. Edukacja to fundament, a także jedno z największych  wyzwań stojących przed nami wszystkimi.

Najnowsze

Dlaczego nowa podstawa?

Wywiad z panią Dorotą Dziamską, koordynatorką prac nad podstawą programową wychowania przedszkolnego, konsultantem metodycznym wychowania przedszkolnego, dyrektorem z Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, ekspertem Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców

Nowe ramowe plany nauczania podpisane

17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja, która przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów (dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym).