Nowa Era Partnerem programu Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt wspierający duże rodziny. Dzięki współpracy rządu oraz firm i instytucji, każda rodzina z co najmniej trójką dzieci może korzystać z systemu zniżek i dodatkowych uprawnień na terenie całego kraju.

Karta Dużej Rodziny to pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt wspierający duże rodziny. Dzięki współpracy rządu oraz firm i instytucji, każda rodzina z co najmniej trójką dzieci może korzystać z systemu zniżek i dodatkowych uprawnień na terenie całego kraju.

Nowa Era od lat aktywnie wspiera szereg inicjatyw, które pomagają w dostępie do najwyższej jakości edukacji i wyrównywaniu szans edukacyjnych. Dlatego z dużą radością robimy kolejny krok i przystępujemy do programu „Karta Dużej Rodziny” - największej w Polsce inicjatywy wspierającej rodziny wielodzietne. Edukacja to jedno z największych wyzwań stojących przed nami wszystkimi. Działając systemowo, możemy skuteczniej i na większą skalę pomóc tak wielu dzieciom rozwinąć skrzydła i spełniać marzenia.

Magdalena Duszyńska-Walczak, Prezes Wydawnictwa Nowa Era

Już od 1 czerwca 2015 roku posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać ze specjalnej oferty przygotowanej przez Wydawnictwo Nowa Era. Otrzymują oni 15% rabatu na zakup publikacji w księgarni internetowej www.sklep.nowaera.pl. Według założeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ciągu najbliższych lat z Karty będzie korzystać
3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci.

Jako odpowiedzialny lider od wielu lat, konsekwentnie  wyznaczamy standardy w obszarze zaangażowania społecznego.  Z wielką pasją podejmujemy inicjatywy wspierające rozwój najwyższej jakości edukacji, akcje mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych czy pomoc w rozwijaniu talentów. Zaangażowanie społeczne  Nowej Ery zostało docenione tytułem „Dobroczyńcy  Roku” przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Najnowsze

Dlaczego nowa podstawa?

Wywiad z panią Dorotą Dziamską, koordynatorką prac nad podstawą programową wychowania przedszkolnego, konsultantem metodycznym wychowania przedszkolnego, dyrektorem z Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, ekspertem Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców

Nowe ramowe plany nauczania podpisane

17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja, która przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów (dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym).