Język polski: NOWE Słowa na start!

NOWE Słowa na start! 7

NOWE Słowa na start! 7

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Seria: NOWE Słowa na start!

Podręcznik „NOWE Słowa na start! 7” został przygotowany zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne znane z podręczników „Opisać świat” i „Słowa na czasie”, które umożliwiają integrację kształcenia literackiego, językowego i kulturowego, rozwijanie w uczniu motywacji do czytania oraz poznawania literatury według ponadczasowych motywów.

 • Kontynuacja wprowadzania treści z siedmiu wątków tematycznych, takich jak relacje, uczucia, patriotyzm, sprawia, że w każdej kolejnej klasie uczeń staje się coraz bardziej świadomym odbiorcą tekstów kultury.
 •  Infografiki Twórca i jego czasy, Twórca i jego dzieło, konteksty gatunkowe oraz historyczno-literackie, a także zestawy zadań przeznaczonych do realizacji podczas omawiania lektury, ułatwiają omówienie wszystkich wymienionych w podstawie programowej lektur obowiązkowych oraz wybranych tekstów z listy uzupełniającej.
 •  Liczne fragmenty powieści współczesnych (autorstwa znanych i lubianych przez młodzież pisarzy, takich jak Ida Pierelotkin, Ewa Nowak, Barbara Kosmowska, Katarzyna Majgier), poruszające aktualne, bliskie uczniom problemy, zachęcają do rozwijania  zainteresowań czytelniczych.
 • Integracja zagadnień literacko-kulturowych oraz językowych w jednym podręczniku umożliwia wykorzystanie w praktyce nabytych umiejętności z zakresu wiedzy o języku.
 • Element Szkoła mówienia i pisania pomaga uczniom kształcić poprawne wypowiadanie się w mowie i w piśmie oraz zdobywać najważniejsze umiejętności z retoryki.
 • Poprzez spiralny układ, umożliwiający powtarzanie i poszerzanie wiadomości z nauki o języku z poprzednich klas, podręcznik pozwala na wyrównanie różnic programowych oraz bardziej efektywne przyswajanie zagadnień.
 • Umieszczone po każdym rozdziale podsumowania w formie map pojęć, testy oparte na tekstach popularnonaukowych i publicystycznych, a także znajdujący się na końcu podręcznika Twój niezbędnik  porządkują zdobyte wiadomości i systematycznie przygotowują do egzaminu po klasie 8.
 •  Nauka korzystania ze słowników, zasobów bibliotecznych, katalogów internetowych oraz innych źródeł wiedzy, a także Twój niezbędnik realizują postulat nowej podstawy programowej dotyczący samokształcenia.

 

przejdź do sklepu
NOWE Słowa na start! 7

NOWE Słowa na start! 7

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter
Seria: NOWE Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń „NOWE Słowa na start!” dla klasy siódmej szkoły podstawowej zawiera ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem. Utrwalają one umiejętności i wiedzę z zakresu kształcenia językowego oraz ułatwiają zrozumienie roli środków artystycznego wyrazu w utworach literackich.

 • Ułatwia rozwijanie umiejętności oraz utrwalanie wiadomości z zakresu nauki o języku poprzez praktyczne zastosowanie wiedzy.
 • Pozwala na utrwalanie poprawnej pisowni dzięki licznym zadaniom ortograficznym.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności z zakresu retoryki oraz pozwala ćwiczyć tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych.
 • Dzięki zestawom zadań do tekstów literackich i publicystycznych uczy analizy zastosowanych środków językowych i stylistycznych, a także utrwala umiejętności retoryczne.
 • Zawiera odsyłacze do dodatkowych materiałów (wiadomości teoretycznych, wskazówek pomagających w rozwiązywaniu zadań, ćwiczeń oraz zasobów multimedialnych) w postaci kodów QR.
 • Utrwala najważniejsze zagadnienia za pomocą podsumowań „Sprawdź, czy potrafisz” zamieszczonych na końcu każdego rozdziału.
 • Pomaga w stopniowym przygotowaniu do egzaminu po klasie 8, jest dla ucznia pomocą w systematycznym nabywaniu wiedzy i umiejętności.
przejdź do sklepu

Historia: Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Seria: Wczoraj i dziś

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 7 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od kongresu wiedeńskiego do wybuchu II wojny światowej. Informacje łatwo zapamiętać dzięki przystępnie napisanemu tekstowi oraz nowoczesnej formie graficznej.

Ponadto:

 • Pomaga uzupełnić wiedzę niezbędną do rozpoczęcia nauki w klasie 7 za pomocą wstępu Co było wcześniej?, który przypomina wiadomości z historii powszechnej i Polski z lat 1764–1815.
 • Umożliwia ćwiczenie umiejętności historycznych (praca z mapą, tekstem, ilustracjami) poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów źródłowych i dołączone do nich polecenia.
 • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej dzięki chronologicznemu przedstawieniu materiału.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Tajemnice sprzed wieków, Ciekawostki i Warto wiedzieć.
 • Pomaga zrozumieć omawiane treści poprzez zastosowanie ciekawych zdjęć, infografik oraz ilustracji.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom i Tablicom chronologicznym.
 • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
 • Umożliwia przypomnienie i uzupełnienie wiadomości dotyczących wydarzeń z XVIII w. poprzez element Co było wcześniej.
przejdź do sklepu
Wczoraj i dziś. Klasa 7

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś” do historii dla 7 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne.

Ponadto:

 • Pozwala rozwijać umiejętności dzięki zadaniom Dla dociekliwych.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez zadania do Tajemnic sprzed wieków.
 • Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi ćwiczeniami i samouczkami za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
 • Zachęca do wykonywania kolejnych zadań za pomocą ćwiczeń Na dobry początek.
 • Oszczędza czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy z poszczególnych rozdziałów i pomaga w przygotowaniu do prac klasowych dzięki podsumowaniom Sprawdź, czy potrafisz.
przejdź do sklepu
Atlas historyczny dla klas 5–8

Atlas historyczny dla klas 5–8

Atlas do historii dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Atlas historyczny "Od starożytności do współczesności" dla klas 5–8 to publikacja przeznaczona dla szkoły podstawowej. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności uczniów.

 • Pozwala na doskonalenie umiejętności historycznych za pomocą przejrzystych, prostych i czytelnych map.
 • Rozbudza ciekawość uczniów dzięki atrakcyjnym graficznie i bogatym kolorystycznie mapom.
 • Wspomaga utrwalanie i uzupełnianie wiadomości zdobytych na lekcjach za pomocą licznych map tematycznych, map przekrojowych, planów bitew, planów miast, diagramów, schematów oraz danych statystycznych.
 • Sprzyja doskonaleniu umiejętności lokalizacji czasowo-przestrzennej wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata dzięki czytelnym mapom o odpowiednio dobrej treści.
 • Pozwala na realizację programu nauczania bez względu na wybrany podręcznik dzięki bogactwu treści.
przejdź do sklepu
Wczoraj i dziś. Klasa 7

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Książka Nauczyciela do historii dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Książka Nauczyciela „Wczoraj i dziś 7” do historii dla szkoły podstawowej zawiera materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela, zgodne z wymogami nowej podstawy programowej.

Ponadto:

 • Pomaga przygotować ciekawe lekcje dzięki scenariuszom lekcji wraz z propozycjami metod aktywizujących.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności historycznych za pomocą dużej liczby ćwiczeń wyposażonych w materiały źródłowe. Ćwiczenia znajdują się m.in. w kartach pracy.
 • Usprawnia przygotowanie dokumentacji.
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy uczniów poprzez przykładowe testy w wersjach dla grupy a i b.

Matematyka: Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej
Seria: Matematyka z kluczem

Podręcznik „Matematyka z kluczem” dla klasy 7 szkoły podstawowej jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne z dotychczasowej szkoły podstawowej oraz z gimnazjum, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych. Podręcznik angażuje uwagę uczniów, pokazując matematykę w różnych dziedzinach życia; pozwala odnaleźć sens uczenia się matematyki.

 • Zachęca do nauki dzięki atrakcyjnemu opracowanie graficznemu; każdy z 43 tematów rozpoczyna całostronicowe wprowadzenie w temat i inspirujące do przemyśleń. 

 • Budzi zainteresowanie matematyką, pokazując jej związki z różnymi dziedzinami życia, m.in. dbaniem o zdrowie, budżetem, sportem, nauką, techniką, historią.

 • Angażuje w naukę dzięki osadzeniu zadań w kontekście praktycznym, w zakresie przydatnym na co dzień.

 • Pomaga rozszerzać wiadomości, czemu sprzyjają treści Dla dociekliwych, zestawy Zadań na temat i Zadań na deser oraz ciekawostki Czy wiesz, że… .

 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki: Przykładom z rozwiązaniami i dobranym do nich Ćwiczeniom, wyróżnieniom ważnych treści do zapamiętania Zapamiętaj, Zadaniom ułożonym zgodnie z rosnącym stopniem trudności oraz Zadaniom z kluczem.

 • Pomaga odkrywać zależności i formułować prawidłowości, wykorzystując wiedzę uczniów i budując na niej nowe pojęcia i wnioski, zanim jeszcze pojawią się formalne definicje.

 • Ułatwia zapamiętywanie dzięki czytelnym wyróżnieniom, schematom, wywoływaniu skojarzeń za pomocą metod mnemotechnicznych.

 • Ułatwia utrwalanie wiedzy dzięki rozmaitym formom powtórek: kończących tematy Czy już umiem i kończących działy Powtórzeniom.

 • Zrozumiale i przystępnie wyjaśnia zagadnienia zebrane w siedmiu działach: Liczby, Procenty, Potęgi i pierwiastki, Wyrażenia algebraiczne, Równania, Trójkąty prostokątne, Układ współrzędnych.

przejdź do sklepu
Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Seria: Matematyka z kluczem

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” dla klasy 7 szkoły podstawowej jest ściśle skorelowany z podręcznikiem, a jego forma jest dopasowana do wieku i możliwości uczniów oraz ich zainteresowań. Pomaga systematycznie ćwiczyć i utrwalać umiejętności matematyczne.

 • Ułatwia wyćwiczenie nowych umiejętności dzięki dopasowaniu zadań do każdego tematu.

 • Umożliwia indywidualizację nauczania, czemu służy ułożenie zadań według stopnia trudności: Zadania na początek na stronie lewej – zielonej, Zadania treningowe – na stronie prawej – niebieskiej, a Zadania na medal – pod kodami QR prowadzącymi do portalu docwiczenia.pl.

 • Pomaga przygotować się do sprawdzianów dzięki zestawom zadań powtórzeniowych po każdym dziale – Sprawdź, czy potrafisz.

 • Pozwala oszczędzać czas i skupić się na właściwym rozwiązywaniu zadań dzięki miejscom przeznaczonym do zapisywania toku rozumowania.

 • Pełna korelacja zeszytu ćwiczeń z podręcznikiem.

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Zbiór zadań do matematyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Jerzy Janowicz
Seria: Matematyka z kluczem

Zbiór zadań „Matematyka z kluczem” dla klasy 7 szkoły podstawowej wyróżnia się różnorodnością i bogactwem zadań – ponad 1500, na trzech poziomach trudności, dopasowanych do układu podręcznika.

 • Pozwala na szybkie dotarcie do każdego tematu dzięki pogrupowaniu zadań zgodnie z układem treści podręcznika.

 • Umożliwia wygodny wybór zadań o określonym stopniu trudności dzięki ułożeniu ich zgodnie ze wzrostem stopnia trudności oraz wyrazistemu podziałowi na trzy strony – Zadania na początek, Zadania treningowe, Zadania na medal.

 • Ułatwia poszukiwanie zadań dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów; służą temu propozycje: zadań łatwych – dla uczniów potrzebujących wielu prostych ćwiczeń, zadań średnio trudnych – dla większości uczniów, wymagających regularnego treningu, oraz zadań trudnych – dla uczniów szukających wyzwań.

 • Pomaga w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów semestralnych dzięki zestawom zadań powtórzeniowych, kończącym każdy dział.

przejdź do sklepu

Fizyka: Spotkania z fizyką, To jest fizyka!

Spotkania z fizyką

Spotkania z fizyką

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Seria: Spotkania z fizyką

Podręcznik „Spotkania z fizyką” dla klasy 7 szkoły podstawowej umożliwia łagodne wprowadzenie uczniów w zagadnienia fizyki – od właściwości materii poprzedzonych działem wstępnym Pierwsze spotkanie z fizyką – bez konieczności stosowania aparatu matematycznego na początku nauki.

 • Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata dzięki opisowo i przystępnie przekazywanym treściom, przykładom z życia codziennego, ciekawostkom, nowoczesnym infografikom oraz ilustrowanym elementom Fizyka wokół nas pokazującym związki fizyki z życiem codziennym.
 • Zapewnia skuteczną naukę rozwiązywania zadań dzięki przykładom krok po kroku i zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania, a także praktycznym wskazówkom o charakterze matematycznym.
 • Umożliwia powtarzanie i utrwalanie wiedzy poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych zamieszczonych na koniec tematów i działów, w tym testom sprawdzającym o różnym, oznaczonym stopniu trudności.
 • Pokazuje fizykę jako naukę bliską życiu i zachęca do jej poznawania dzięki zilustrowanym doświadczeniom do samodzielnego wykonania przez ucznia w domu lub skromnie wyposażonej pracowni (w tym wszystkim obowiązkowym z nowej podstawy programowej), wskazówkom dotyczącym realizacji eksperymentów oraz Projektom na zakończenie działów.
przejdź do sklepu
Spotkania z fizyką

Spotkania z fizyką

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Bartłomiej Piotrowski
Seria: Spotkania z fizyką

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 szkoły podstawowej „Spotkania z fizyką” pozwala rozwijać kluczowe umiejętności –  planowania i wykonywania prostych doświadczeń oraz rozwiązywania różnych typów zadań.

 • Kształci umiejętności planowania i wykonywania prostych doświadczeń, za pomocą Dziennika laboratoryjnego oraz Zadań doświadczalnych.
 • Pozwala pracować z uczniami potrzebującymi więcej ćwiczeń oraz tymi, którzy szukają zadań nietypowych lub o wyższym stopniu trudności dzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga systematycznie powtarzać i utrwalać wiedzę, poprzez wykorzystanie takich elementów, jak: Test przekrojowy oraz Testy powtórzeniowe.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł i analizowania informacji przedstawionych w różnej formie dzięki elementowi Korzystam z informacji zawierającemu ciekawe treści połączone z zadaniami sprawdzającymi opanowanie niezbędnych umiejętności.

Odsyła do dodatkowych zadań, przykładów, doświadczeń oraz filmów z doświadczeniami, za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.

 

Spotkania z fizyką

Spotkania z fizyką

Książka Nauczyciela dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Spotkania z fizyką

Książka Nauczyciela dla klasy 7 szkoły podstawowej „Spotkania z fizyką” pozwala zaplanować i poprowadzić ciekawe lekcje oraz ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

 • Ułatwia zaplanowanie i realizowanie procesu nauczania fizyki w szkole podstawowej dzięki szczegółowemu rozkładowi materiału, planowi wynikowemu i przedmiotowemu systemowi oceniania.
 • Pomaga w systematycznym sprawdzaniu opanowania przez uczniów kolejnych partii materiału dzięki testom w dwóch grupach na zakończenie każdego działu.
 • Ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie interesujących zajęć dzięki skorelowanym z podręcznikiem praktycznym wskazówkom – propozycjom realizacji zagadnień.
 • Odsyła do dodatkowych materiałów, m.in. wskazówek dla nauczyciela i doświadczeń zamieszczonych na portalu dlanauczyciela.pl.

Zbiór zadań do fizyki dla szkoły podstawowej

Zbiór zadań do fizyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska
Seria: To jest fizyka

Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej pozwala utrwalić i poszerzyć wiedzę ze wszystkich zagadnień realizowanych w klasach 7–8, a także niektórych dodatkowych, oraz pogłębić umiejętności  zdobyte w trakcie pracy z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń.

 • Rozwija umiejętności praktyczne dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności oraz opatrzonym wskazówkami propozycjom doświadczeń.
 • Ułatwia pełniejsze zrozumienie zagadnień dzięki przykładowo rozwiązanym zadaniom, często różnymi sposobami.
 • Zachęca do samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy na dany temat dzięki propozycjom projektów.
 • Pozwala na wygodną pracę dzięki czytelnemu układowi treści z odwołaniami do szczegółowych wymagań nowej podstawy programowej oraz odpowiedziom do wszystkich zadań.
 • Zapewnia możliwość powtarzania i utrwalania wiedzy dzięki zadaniom przekrojowym, a także przypomnieniom najważniejszych wiadomości z zakresu szkoły podstawowej.
przejdź do sklepu
To jest fizyka

To jest fizyka

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Seria: To jest fizyka

W podręczniku „To jest fizyka” dla klasy 7 szkoły podstawowej treści tradycyjnie rozpoczynają się od mechaniki, która jest przedstawiona w prosty i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem niezbędnego i elementarnego aparatu matematycznego.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dzięki Przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, oraz zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania.
 • Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych doświadczeń (w tym wszystkich obowiązkowych z nowej podstawy programowej), możliwych do wykonania w szkole lub w domu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów, a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy, poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak Podsumowania, Pytania i zadania na zakończenie tematów, a także Powtórzenia składające się z przypomnienia teorii i czterostopniowego testu.
przejdź do sklepu
To jest fizyka

To jest fizyka

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Seria: To jest fizyka

Zeszyt ćwiczeń „To jest fizyka” dla klasy 7 szkoły podstawowej umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki oraz utrwalanie zdobytej wiedzy.

 • Kształtuje umiejętność rozwiązywania zadań oraz intuicyjne rozumienie zagadnień dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.
 • Pomaga kształcić umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach zjawisk i procesów fizycznych dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zatytułowanym Fizyka poza szkołą i Zróbmy razem.
 • Ułatwia powtarzanie i utrwalanie wiedzy dzięki testom powtórzeniowym znajdującym się na końcu każdego z działów.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym pod kodami QR.
To jest fizyka

To jest fizyka

Książka Nauczyciela dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: To jest fizyka

Książka Nauczyciela dla klasy 7 szkoły podstawowej „Spotkania z fizyką” pozwala zaplanować i poprowadzić ciekawe lekcje oraz ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

 • Ułatwia zaplanowanie i realizowanie procesu nauczania fizyki w szkole podstawowej dzięki szczegółowemu rozkładowi materiału, planowi wynikowemu i przedmiotowemu systemowi oceniania.
 • Pomaga w systematycznym sprawdzaniu opanowania przez uczniów kolejnych partii materiału dzięki testom w dwóch grupach na zakończenie każdego działu.
 • Ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie interesujących zajęć dzięki skorelowanym z podręcznikiem praktycznym wskazówkom – propozycjom realizacji zagadnień.
 • Odsyła do dodatkowych materiałów, m.in. wskazówek dla nauczyciela i doświadczeń zamieszczonych na portalu dlanauczyciela.pl.

Informatyka: Lubię to!

Lubię to!

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Grażyna Koba
Seria: Lubię to!

Podręcznik „Lubię to!” dla klasy siódmej szkoły podstawowej pogłębia wiedzę uczniów dotyczącą komputerów, internetu, edytorów grafiki, edytora tekstu, a ponadto uczy algorytmiki i programowania.

 • Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności poprzez liczne definicje oraz podpowiedzi zawarte w ramkach.
 • Pozwala sprawdzić wiedzę teoretyczną w praktyce dzięki ćwiczeniom zamieszczonym w toku lekcji, odnoszącym się bezpośrednio do omawianych treści.
 • Umożliwia powtórzenie wiadomości z lekcji dzięki pytaniom i poleceniom zawartym w bloku „Oko w oko z monitorem”.
 • Pomaga wyćwiczyć omawiane umiejętności dzięki rozbudowanym ćwiczeniom praktycznym zamieszczonym po każdej lekcji.
 • Rozwija umiejętność pracy w grupie poprzez lekcje w formie zadań projektowych, m.in. w rozdziale o programie Word.
przejdź do sklepu
Lubię to! Klasa 7

Lubię to! Klasa 7

Książka Nauczyciela

Autorzy: Michał Kęska, Krzysztof Fit
Seria: Lubię to!

Książka Nauczyciela do podręcznika "Lubię to!" dla klasy 7 szkoły podstawowej pozwala zaplanować i poprowadzić ciekawe lekcje oraz ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

 • Wspiera planowanie i realizację procesu nauczania informatyki w szkole podstawowej dzięki szczegółowemu rozkładowi materiału, planowi wynikowemu i przedmiotowemu systemowi oceniania.
 • Ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie interesujących zajęć dzięki scenariuszom lekcji.
 • Pomaga w systematycznym sprawdzaniu stopnia opanowania wiedzy przez uczniów dzięki testom w dwóch grupach na zakończenie każdego działu.
 • Odsyła do dodatkowych materiałów, m.in. materiałów prezentacyjnych zamieszczonych na portalu dlanauczyciela.pl.

Język angielski: Teen Explorer

Teen Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: w trakcie procedury MEN
Autorzy: Angela Bandis, Diana Shotton
Seria: Teen Explorer

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo:

 • Sekcja Starter, która pomaga wyrównać poziomy po klasie VI i płynnie przejść do kolejnego etapu edukacyjnego
 • Teoria gramatyki w języku polskim w sekcji Grammar Guide na końcu podręcznika  po polsku  z zasadami gramatycznymi i dodatkowymi ćwiczeniami pozwala lepiej zrozumieć gramatykę.
 • Ramki ze wskazówkami dotyczącymi wykonania zadania i technik egzaminacyjnych gwarantują skuteczne przygotowanie do egzaminu.
 • Bank form pisemnych wspomaga umiejętne tworzenie wypowiedzi pisemnych.
 • Explorers Club – opcjonalna lekcja poświęcona kulturze krajów anglojęzycznych, kontynuowana  jako projekt interaktywny z blogiem wideo dla młodzieży. 
przejdź do sklepu

Teen Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Phillip McElmuray
Seria: Teen Explorer

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja ściśle skorelowana z podręcznikiem, a w niej dodatkowo:

 

 • Razem ponad 40 stron dodatkowych ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie.
 • Ćwiczenia z odniesieniem do realiów Polski.
 • Pełna kolorowa wersja odpowiadająca podręcznikowi 1:1. 
przejdź do sklepu
Teen Explorer

Teen Explorer

Oprogramowanie do tablic interaktywnych do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Seria: Teen Explorer

Teen Explorer

Bank Pomysłów do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Seria: Teen Explorer

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych oraz różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się w postaci osobnej publikacji, a w niej:

 • 110 stron dodatkowej publikacji zintegrowanej z podręcznikiem, która pomoże nauczycielowi w pracy z uczniami na różnym poziomie językowym, o różnych potrzebach edukacyjnych oraz stylach uczenia się
 • zestaw 56 gier komunikacyjnych, przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • ćwiczenia dla dyslektyków
 • ćwiczenia dla tzw. „fast finishers”, czyli uczniów, którzy zazwyczaj szybciej kończą pracę

Język niemiecki: Das ist Deutsch! Kompakt, Meine Deutschtour

Das ist Deutsch! Kompakt

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: w trakcie procedury MEN
Autorzy: Jolanta Kamińska

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń.  w nim:

 • 2 płyty CD;
 • nacisk na reagowanie językowe, dialogi sterowane, liczne impulsy językowe  aktywizujące ucznia,
 • zestawienie gramatyki w postaci tabel i tłumaczeń reguł w języku polskim doskonale systematyzuje zagadnienia gramatyczne po każdym rozdziale;
 • wzbogacona oferta ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych,
 • interesujące projekty motywują do nauki języka niemieckiego;
 • słownik aktywny, który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu;
 • indywidualizacja nauczania i intensywny trening fonetyczny.
przejdź do sklepu

Das ist Deutsch! Kompakt

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jolanta Kamińska

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 •  kody QR z dodatkowymi ćwiczeniami oraz kartami pracy do filmów i bankiem filmów.
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń dostępne online,
 • Rozbudowane sekcje powtórzeniowe po każdym rozdziale,
 • Dodatkowy pakiet ćwiczeń systematyzujących zagadnienia gramatyczne,
 • Testy samokontroli z ewaluacją do wykonania przed klasówką.
przejdź do sklepu

Meine Deutschtour

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: w trakcie procedury MEN
Autorzy: Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka
Seria: Meine Deutschtour

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim:

 • koncentracja na zbudowaniu kompetencji kulturowej w odniesieniu do krajów niemieckojęzycznych,
 • liczne zagadnienia kulturo- i realioznawcze niemieckiego obszaru językowego,
 • projekty interkulturowe w kontekście własnego kraju,
 • liczne ćwiczenia z zadaniami spiralnymi, umożliwiające utrwalenie poznanego materiału,
 • trudniejsze zagadnienia gramatyczne poszerzone o dodatkowe ćwiczenia,
 • gramatyka przedstawiona w sposób linearny,
 • zadania projektowe wykorzystujące wideoblogi. 
przejdź do sklepu

Meine Deutschtour

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Małgorzata Kosacka, Ewa Kościelniak-Walewska
Seria: Meine Deutschtour

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 • kody QR z dodatkowymi ćwiczeniami oraz kartami pracy do filmów i bankiem filmów.
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń dostępne online,
 • dodatkowe sekcje z ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi (Wortschatz und Grammatik EXTRA!) z odniesieniem do podręcznika,
 • dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!),
 • ćwiczenia utrwalające słownictwo aktywne z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!),
przejdź do sklepu

Biologia: Puls życia

Puls życia. Klasa 7

Puls życia. Klasa 7

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: w trakcie procedury MEN
Autorzy: Małgorzata Jefimow
Seria: Puls życia

Podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 7 umożliwia nauczanie biologii człowieka w sprawdzony sposób.

 • Ułatwia wyrównanie różnic programowych dzięki dodatkowemu rozdziałowi Biologia – nauka o życiu.
 • Pomaga poznać i zrozumieć zasady działania organizmu ludzkiego dzięki czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
 • Pozwala zgłębiać wiedzę o przyczynach i skutkach oraz profilaktyce najczęstszych chorób dzięki rozkładówkom Zapobiegaj zamiast leczyć.
 • Kształci umiejętności praktyczne przydatne w razie urazu czy wypadku poprzez element Pierwsza pomoc oraz umiejętności badawcze dzięki Doświadczeniom i Obserwacjom zgodnym z metodologią badań.
 • Rozbudza zainteresowanie biologią poprzez elementy Czy wiesz, że… oraz W liczbach.
 • Pomaga uporządkować wiedzę z każdego rozdziału dzięki Podsumowaniom oraz testom Wiesz czy nie wiesz?
przejdź do sklepu
Puls życia. Klasa 7

Puls życia. Klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec
Seria: Puls życia

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 7 to publikacja dla ucznia skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności.

- Uczy stosowania metodyki badań biologicznych poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.

- Rozbudza zainteresowanie biologią dzięki elementowi Korzystam z informacji łączącemu ciekawe treści z zadaniami sprawdzającymi kluczowe umiejętności.

- Pomaga przygotowywać się do sprawdzianów za pomocą elementu Sprawdź, czy potrafisz.

- Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zadania Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.

- Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcji dzięki dodatkowym zadaniom, animacjom i filmom umieszczonym pod kodami QR.

przejdź do sklepu

Chemia: Chemia Nowej Ery

Chemia Nowej Ery

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: w trakcie procedury MEN
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Seria: Chemia Nowej Ery

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” w atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. Częste odwołania do życia codziennego ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną, co ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem.

 • Ułatwia opanowanie podstaw chemii przez uczniów, którym nauka sprawia trudność, dzięki krok po kroku wyjaśnionym przykładom zadań problemowych i obliczeniowych oraz infografikom Przeczytaj – zrozumiesz! przedstawiającym procesy krok po kroku i kształcącym kluczowe umiejętności.
 • Wspiera stopniowe wprowadzanie uczniów w zagadnienia chemii dzięki optymalnemu podziałowi treści nauczania na klasę 7 i 8. Powtórzenie informacji o Tlenkach i wodorotlenkach na początku klasy 8 ułatwia przypomnienie ich przed realizacją Soli
 • Kształci umiejętność projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych poprzez precyzyjne instrukcje zilustrowane schematem i fotografią, z czytelnie wyróżnionymi obserwacjami i wnioskami. Doświadczenia zalecane do realizacji w nowej podstawie programowej zostały wyróżnione.
 • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych treści w temacie dzięki elementowi Zapamiętaj i Celom lekcji przygotowanym do każdego tematu.
 • Jest pomocny w utrwaleniu ważnych terminów dzięki elementom Skojarz i zapamiętaj! oraz Podobieństwa i różnice.
 • Budzi zainteresowanie przedmiotem i przedstawia chemię jako naukę nowoczesną, silnie związaną z życiem codziennym dzięki elementowi Chemia wokół nas oraz licznym infografikom Zastosowania.
 • Pomocny w sprawdzeniu wiadomości i ćwiczeniu umiejętności przed sprawdzianem dzięki Podsumowaniom oraz przekrojowym zadaniom Sprawdź, czy wiesz… Sprawdź, czy umiesz… na końcu każdego działu.
 • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom  i zadaniom o podwyższonym stopniu trudności Dla dociekliwych.
przejdź do sklepu
Chemia Nowej Ery

Chemia Nowej Ery

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel
Seria: Chemia Nowej Ery

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” doskonale wspiera rozwijanie kluczowych umiejętności: opisywania doświadczeń chemicznych, zapisywania równań reakcji chemicznych i wykonywania obliczeń. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

 • Kształci umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki zadaniom To doświadczenie musisz znać oraz Niewielkie projekty – duże efekty! 
 • Umożliwia skuteczne utrwalenie podstaw chemii dzięki zadaniom Na dobry początek; rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą, czemu służą zadania Dla dociekliwych.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji dzięki ciekawym treściom połączonym z zadaniami: Korzystam z informacji.
 • Umożliwia uczniom weryfikację wiedzy przed sprawdzianem dzięki przekrojowym zadaniom zamieszczanym na końcu działów: Test powtórzeniowy.
 • Zapewnia uczniom dostęp do dodatkowych zadań, zdjęć, animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu
Chemia w zadaniach i przykładach

Chemia w zadaniach i przykładach

Zbiór zadań dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej

Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło
Seria: Chemia Nowej Ery

Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej „Chemia w zadaniach i przykładach” to rozwiązanie wspierające naukę chemii zarówno z lekcji na lekcję, jak i podczas przygotowań do sprawdzianów czy konkursów chemicznych. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

 • Zawiera opisy wszystkich doświadczeń chemicznych zalecanych przez nową podstawę programową z chemii do realizacji w szkole podstawowej.
 • Jest pomocny w utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności z lekcji na lekcję dzięki różnorodnym zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Skutecznie wspiera opanowywanie różnych sposobów rozwiązywania zadań, zarówno obliczeniowych, jak i problemowych dzięki przykładom opisanym krok po kroku.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności wykraczających poza wymagania podstawy programowej dzięki zadaniom i treściom zamieszczonym w dziale Przygotowanie do konkursów chemicznych.
 • Doskonale sprawdza się podczas powtarzania wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym dzięki Repetytorium i ułatwia uczniom weryfikację umiejętności dzięki Testom z zadaniami typu egzaminacyjnego.
 • Zapewnia uczniom dostęp do animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.

Geografia: Planeta Nowa

Planeta Nowa

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert
Seria: Planeta Nowa

Podręcznik „Planeta Nowa” dla klasy siódmej szkoły podstawowej zawiera treści dotyczące geografii Polski. Na końcu podręcznika znajduje się wklejka z rozkładaną mapą ogólnogeograficzną Polski oraz mapą ogólnogeograficzną Europy.

 • Zapewnia płynne wprowadzenie uczniów w fascynujący świat geografii po kursie przyrody dzięki rozdziałowi Podstawy geografii, który obejmuje podstawowe treści dotyczące współrzędnych geograficznych oraz pracy z mapą.
 • Umożliwia niwelowanie różnic między starą a nową podstawą programową dzięki elementowi Aby lepiej zrozumieć w rozdziale „Środowisko przyrodnicze Polski”.
 • Pozwala w przystępny sposób zaprezentować uczniom nowe zagadnienia z geografii Polski dzięki atrakcyjnym rozkładówkom Ważne relacje.
 • Rozbudza pasję poznawania świata poprzez atrakcyjne strony Oczami podróżnika, zawierające ciekawostki oraz wspaniałe fotografie z różnych zakątków Polski
 • Ułatwia przygotowanie się do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom oraz testom Sprawdź się!
 • Umożliwia kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki dużym i czytelnym mapom ogólnogeograficznym Europy i Polski zamieszczonym na wklejce na końcu podręcznika.
przejdź do sklepu
Planeta Nowa

Planeta Nowa

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Justyna Knopik, Maria Kucharska, Roman Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska
Seria: Planeta Nowa

Zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa” jest przeznaczony do nauczania geografii Polski w klasie siódmej szkoły podstawowej. Skutecznie kształci kluczowe umiejętności, takie jak praca z mapą czy wykonywanie obliczeń.

 • Uczy korzystania z map ogólnogeograficznych dzięki elementowi Sprawdź, czy znasz mapę!
 • Pomaga kształcić najważniejsze umiejętności geograficzne za pomocą Samouczków.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Umożliwia usystematyzowanie wiedzy dzięki elementowi Zapamiętaj!
 • Pozwala skutecznie przygotować się do sprawdzianów dzięki testom Sprawdź, czy potrafisz do poszczególnych rozdziałów.
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez elementy Korzystam z informacji, które zawierają ciekawe treści połączone z zadaniami, a także Krzyżówki geograficzne.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy przez uczniów dzięki dodatkowym zadaniom zamieszczonym na stronie docwiczenia.pl, do których odsyłają kody QR.
„Polska, kontynenty, świat”

„Polska, kontynenty, świat”

Atlas geograficzny dla szkoły podstawowej

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Planeta Nowa
Atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat” to kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w szkole podstawowej.
 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii Polski w klasie siódmej szkoły podstawowej.
 • Umożliwia ćwiczenie umiejętności pracy z mapą dzięki zadaniom dostępnym pod kodami QR.
 • Pozwala rozwijać umiejętność analizowania danych liczbowych oraz formułowania wniosków dzięki 135 tablicom z aktualnymi danymi statystycznymi z geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej.

Muzyka: Lekcja muzyki

Lekcja muzyki

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Seria: Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” wspiera rozwój kluczowych umiejętności muzycznych i zapoznaje z podstawowymi wiadomościami z teorii oraz historii muzyki.

 • Umożliwia kształcenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i ruchu przy muzyce dzięki różnorodnym propozycjom ćwiczeń.
 • Zachęca do twórczej aktywności i rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez polecenia Na złota nutę oraz Moja muzyka.
 • Pobudza uczniów do aktywności na lekcji i sprzyja umuzykalnieniu za pomocą starannie dobranego repertuaru utworów do śpiewania i grania oraz literatury muzycznej do słuchania.
 • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.
 • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.
 • Zapewnia bogaty materiał do nauki podstawowych umiejętności muzycznych dzięki zestawowi dodatkowych piosenek oraz utworów instrumentalnych wraz z tabelą chwytów fletowych.
przejdź do sklepu
Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela

„Lekcja muzyki 7”

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Lekcja muzyki

Książka Nauczyciela „Lekcja muzyki” dla klasy 7 szkoły podstawowej zawiera materiały dydaktyczne stanowiące pomoc w codziennej pracy. Do publikacji dołączona jest płyta z nagraniami utworów do słuchania, piosenek i akompaniamentów z podręcznika „Lekcja muzyki 7” w formacie mp3.

 • Pomaga w planowaniu pracy dzięki szczegółowemu rozkładowi materiału nauczania, uwzględniającemu podział na wymagania podstawowe i ponadpodstawowe.
 • Ułatwia przeprowadzenie ciekawych zajęć za pomocą scenariuszy lekcji i kart pracy.
 • Stanowi źródło dodatkowej wiedzy na temat utworów wykorzystywanych na lekcjach.

Plastyka: Do dzieła!

„Do dzieła!”

„Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak
Seria: Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej „Do dzieła!” w przystępny sposób kształci umiejętność analizy dzieł sztuki i zaznajamia z najnowszymi dziedzinami twórczości artystycznej.

 • Ułatwia zrozumienie zagadnień poprzez starannie dobrane reprodukcje dzieł sztuki.
 • Zachęca do podejmowania działań twórczych, zwłaszcza związanych z obserwacją natury, dzięki różnorodnym ćwiczeniom plastycznym.
 • Rozwija ciekawość sztuki i umiejętność dostrzegania nowych zjawisk artystycznych za pomocą informacji: Ciekawi sztuki, Sztuka wokół nas oraz Między sztukami i epokami.
 • Problemowo i w porządku chronologicznym zapoznaje z dziejami sztuki dzięki stronom Poznaję i zwiedzam.
 • Inspiruje do działań interdyscyplinarnych i pracy zespołowej w ramach projektu. 
przejdź do sklepu
Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela

„Do dzieła! 7”

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Do dzieła!

Książka Nauczyciela „Do dzieła!” do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej zawiera materiały dydaktyczne stanowiące pomoc w codziennej pracy, dostosowane do nowej podstawy programowej.

 • Ułatwia planowanie pracy dzięki szczegółowemu rozkładowi materiału nauczania, uwzględniającemu podział na wymagania podstawowe i ponadpodstawowe.
 • Dostarcza inspirujących wskazówek metodycznych poprzez artykuły poświęcone nauczaniu plastyki w szkole podstawowej.
 • Pomaga w przygotowaniu ciekawych zajęć za pomocą scenariuszy lekcji wraz z propozycjami metod aktywizujących.

Zobacz także