Język polski: NOWE Słowa na start!

NOWE Słowa na start!

NOWE Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik „NOWE Słowa na start!” jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które umożliwiają integrację kształcenia literackiego, językowego i kulturowego, rozwijanie w uczniu motywacji do czytania oraz praktyczne wykorzystywanie nabywanej wiedzy.

przejdź do sklepu
NOWE Słowa na start!

NOWE Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń „NOWE Słowa na start!” to publikacja dla ucznia, która kształci wszystkie niezbędne umiejętności językowe i komunikacyjne. Zawiera różnorodne typy zadań umożliwiające indywidualizację nauczania. Ułatwia porządkowanie wiedzy i przygotowywanie się do sprawdzianów.

przejdź do sklepu

Historia: Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś

Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik „Wczoraj i dziś” jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

przejdź do sklepu
Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś

Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś” to publikacja dla ucznia, która kształci wszystkie niezbędne umiejętności. Zawiera różnorodne typy zadań umożliwiające indywidualizację nauczania. Ułatwia porządkowanie wiedzy i przygotowywanie się do sprawdzianów.

przejdź do sklepu

Matematyka: Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem

Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik „Matematyka z kluczem” jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

przejdź do sklepu
Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” to publikacja dla ucznia, która kształci wszystkie niezbędne umiejętności. Zawiera różnorodne typy zadań umożliwiające indywidualizację nauczania. Ułatwia porządkowanie wiedzy i przygotowywanie się do sprawdzianów.

przejdź do sklepu
Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem

Zbiór zadań do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zbiór zadań „Matematyka z kluczem" jest skorelowany z podręcznikiem. Zadania są pogrupowane zgodnie z ich poziomem trudności. Nauczyciele znajdą tam zadania dla uczniów potrzebujących dodatkowego treningu oraz dla tych zainteresowanych matematyką.

przejdź do sklepu

Fizyka: Spotkania z fizyką, To jest fizyka!

Spotkania z fizyką

Spotkania z fizyką

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik „Spotkania z fizyką” jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

przejdź do sklepu
Spotkania z fizyką

Spotkania z fizyką

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń „Spotkania z fizyką” to publikacja dla ucznia, która kształci wszystkie niezbędne umiejętności. Zawiera różnorodne typy zadań umożliwiające indywidualizację nauczania. Ułatwia porządkowanie wiedzy i przygotowywanie się do sprawdzianów.

 

przejdź do sklepu
Spotkania z fizyką

Spotkania z fizyką

Zbiór zadań do fizyki dla szkoły podstawowej

Zbiór zadań do fizyki dla szkoły podstawowej jest dostosowany do nowej podstawy programowej. Pozwala utrwalać i poszerzać wiedzę ze wszystkich zagadnień realizowanych w szkole podstawowej, a także niektórych dodatkowych, oraz pogłębiać umiejętności  zdobyte w trakcie pracy z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń.

przejdź do sklepu
To jest fizyka

To jest fizyka

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik „To jest fizyka” jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

przejdź do sklepu
To jest fizyka

To jest fizyka

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń „To jest fizyka” to publikacja dla ucznia, która kształci wszystkie niezbędne umiejętności. Zawiera różnorodne typy zadań umożliwiające indywidualizację nauczania. Ułatwia porządkowanie wiedzy i przygotowywanie się do sprawdzianów.

przejdź do sklepu

Informatyka: Lubię to!

Lubię to!

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik „Lubię to!” jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

przejdź do sklepu

Język angielski: Teen Explorer

Teen Explorer

Teen Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo:

 • Sekcja Starter, która pomaga wyrównać poziomy po klasie VI i płynnie przejść do kolejnego etapu edukacyjnego
 • Teoria gramatyki w języku polskim w sekcji Grammar Guide na końcu podręcznika  po polsku  z zasadami gramatycznymi i dodatkowymi ćwiczeniami pozwala lepiej zrozumieć gramatykę.
 • Ramki ze wskazówkami dotyczącymi wykonania zadania i technik egzaminacyjnych gwarantują skuteczne przygotowanie do egzaminu.
 • Bank form pisemnych wspomaga umiejętne tworzenie wypowiedzi pisemnych.
 • Explorers Club – opcjonalna lekcja poświęcona kulturze krajów anglojęzycznych, kontynuowana  jako projekt interaktywny z blogiem wideo dla młodzieży. 
przejdź do sklepu
Teen Explorer

Teen Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja ściśle skorelowana z podręcznikiem, a w niej dodatkowo:

 

 • Razem ponad 40 stron dodatkowych ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie.
 • Ćwiczenia z odniesieniem do realiów Polski.
 • Pełna kolorowa wersja odpowiadająca podręcznikowi 1:1. 
przejdź do sklepu
Teen Explorer

Teen Explorer

Oprogramowanie do tablic interaktywnych do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Oferujemy oprogramowanie do tablic interaktywnych, w pełni skorelowane z podręcznikiem:

 • pozwala na wyświetlenie pełnej treści podręcznika na tablicy interaktywnej
 • zawiera zadania interaktywne w różnorodnych formatach
 • umożliwia odtworzenie plików audio i wideo w dużym formacie
 • zaciekawia i inspiruje uczniów do pracy na zajęciach
przejdź do sklepu
Teen Explorer

Teen Explorer

Bank Pomysłów do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych oraz różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się w postaci osobnej publikacji, a w niej:

 • 110 stron dodatkowej publikacji zintegrowanej z podręcznikiem, która pomoże nauczycielowi w pracy z uczniami na różnym poziomie językowym, o różnych potrzebach edukacyjnych oraz stylach uczenia się
 • zestaw 56 gier komunikacyjnych, przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • ćwiczenia dla dyslektyków
 • ćwiczenia dla tzw. „fast finishers”, czyli uczniów, którzy zazwyczaj szybciej kończą pracę
przejdź do sklepu

Język niemiecki: Das ist Deutsch! Kompakt, Meine Deutschtour

Das ist Deutsch! Kompakt

Das ist Deutsch! Kompakt

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń.  w nim:

 • 2 płyty CD;
 • nacisk na reagowanie językowe, dialogi sterowane, liczne impulsy językowe  aktywizujące ucznia,
 • zestawienie gramatyki w postaci tabel i tłumaczeń reguł w języku polskim doskonale systematyzuje zagadnienia gramatyczne po każdym rozdziale;
 • wzbogacona oferta ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych,
 • interesujące projekty motywują do nauki języka niemieckiego;
 • słownik aktywny, który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu;
 • indywidualizacja nauczania i intensywny trening fonetyczny.
przejdź do sklepu
Das ist Deutsch! Kompakt

Das ist Deutsch! Kompakt

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 •  kody QR z dodatkowymi ćwiczeniami oraz kartami pracy do filmów i bankiem filmów.
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń dostępne online,
 • Rozbudowane sekcje powtórzeniowe po każdym rozdziale,
 • Dodatkowy pakiet ćwiczeń systematyzujących zagadnienia gramatyczne,
 • Testy samokontroli z ewaluacją do wykonania przed klasówką.
przejdź do sklepu
Das ist Deutsch! Kompakt

Das ist Deutsch! Kompakt

Bank pomysłów do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych oraz różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się w postaci osobnej publikacji, a w niej:

 • gry komunikacyjne dla uczniów o różnych stylach uczenia się,
 • utrwalające ćwiczenia gramatyczne
 • ćwiczenia  dla dyslektyków
 • ćwiczenia dla uczniów szybciej pracujących
 • dodatkowe lekcje kulturoznawcze
 • przekrojowe ćwiczenia gramatyczno – leksykalnych
 • propozycje projektów.
przejdź do sklepu
Das ist Deutsch! Kompakt

Das ist Deutsch! Kompakt

Oprogramowanie do tablic interaktywnych do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Oferujemy oprogramowanie do tablic interaktywnych, dostępne na www.dlanauczyciela.pl, w pełni skorelowane z podręcznikiem, które:

 • pozwala na wyświetlenie pełnej treści podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń na tablicy interaktywnej
 • zawiera zadania interaktywne w różnorodnych formatach
 • pozwala na odtwarzanie narracji do ćwiczeń
 • umożliwia odtworzenie plików wideo w dużym formacie
przejdź do sklepu
Meine Deutschtour

Meine Deutschtour

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim:

 •  koncentracja na zbudowaniu kompetencji kulturowej w odniesieniu do krajów niemieckojęzycznych,
 • liczne zagadnienia kulturo- i realioznawcze niemieckiego obszaru językowego,
 • projekty interkulturowe w kontekście własnego kraju,
 • liczne ćwiczenia z zadaniami spiralnymi, umożliwiające utrwalenie poznanego materiału,
 • trudniejsze zagadnienia gramatyczne poszerzone o dodatkowe ćwiczenia,
 • gramatyka przedstawiona w sposób linearny,
 • zadania projektowe wykorzystujące wideoblogi. 
przejdź do sklepu
Meine Deutschtour

Meine Deutschtour

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 • kody QR z dodatkowymi ćwiczeniami oraz kartami pracy do filmów i bankiem filmów.
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń dostępne online,
 • dodatkowe sekcje z ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi (Wortschatz und Grammatik EXTRA!) z odniesieniem do podręcznika,
 • dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!),
 • ćwiczenia utrwalające słownictwo aktywne z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!),
przejdź do sklepu
Meine Deutschtour

Meine Deutschtour

Bank Pomysłów do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych oraz różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się w postaci osobnej publikacji, a w niej:

 • gry komunikacyjne utrwalające słownictwo
 • utrwalające ćwiczenia gramatyczne
 • ćwiczenia  dla dyslektyków
 • ćwiczenia dla uczniów szybciej pracujących
 • dodatkowe ćwiczenia kulturowe
 • przekrojowe ćwiczenia gramatyczno - leksykalnych
przejdź do sklepu
Meine Deutschtour

Meine Deutschtour

Oprogramowanie do tablic interaktywnych do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Oferujemy oprogramowanie do tablic interaktywnych, dostępne na www.dlanauczyciela.pl,  w pełni skorelowane z podręcznikiem, które:

 • pozwala na wyświetlenie pełnej treści podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń na tablicy interaktywnej
 • zawiera zadania interaktywne w różnorodnych formatach
 • pozwala na odtwarzanie narracji do ćwiczeń
 • umożliwia odtworzenie plików wideo w dużym formacie

 

przejdź do sklepu

Biologia: Puls życia

Puls życia

Puls życia

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik „Puls życia” jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych. Dzięki bogactwu ilustracji, fotografii oraz infografik pomaga wyjaśnić omawiane treści oraz zaciekawić ucznia.

przejdź do sklepu
Puls życia

Puls życia

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” to publikacja dla ucznia, która kształci wszystkie niezbędne umiejętności. Zawiera różnorodne typy zadań umożliwiające indywidualizację nauczania. Ułatwia porządkowanie wiedzy i przygotowywanie się do sprawdzianów.

przejdź do sklepu

Chemia: Chemia Nowej Ery

Chemia Nowej Ery

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik do szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” klasa 7. jest zgodny z wymaganiami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień, indywidualizację pracy na lekcji i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

przejdź do sklepu
Chemia Nowej Ery

Chemia Nowej Ery

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” klasa 7. to publikacja dla ucznia, która kształci wszystkie niezbędne umiejętności. Zawiera różnorodne typy zadań uporządkowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności i umożliwiające indywidualizację nauczania. Ułatwia ćwiczenie nabytych umiejętności i kształcenie nowych oraz weryfikację wiedzy przed sprawdzianami.

przejdź do sklepu

Geografia: Planeta Nowa

Planeta Nowa

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik „Planeta Nowa” jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych. Dzięki bogactwu ilustracji, fotografii oraz infografik pomaga wyjaśnić omawiane zagadnienia oraz zaciekawić ucznia.

przejdź do sklepu
Planeta Nowa

Planeta Nowa

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa” to publikacja dla ucznia, która kształci wszystkie niezbędne umiejętności. Zawiera różnorodne typy zadań umożliwiające indywidualizację nauczania. Ułatwia porządkowanie wiedzy i przygotowywanie się do sprawdzianów.

przejdź do sklepu

Muzyka: Lekcja muzyki

Lekcja muzyki

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik „Lekcja muzyki” jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych. 

przejdź do sklepu

Plastyka: Do dzieła!

Do dzieła!

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik „Do dzieła!” jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

przejdź do sklepu

Zobacz także