Partner

Tworzymy Zaczytane Biblioteki dla małych pacjentów

Pomaganie jest wyjątkowo skuteczne, gdy robi się to razem! Z okazji Światowego Dnia Książki i w ramach akcji promocji czytelnictwa w Polsce NOWA ERA oraz VULCAN wzięły udział w Wielkiej Zbiórce Książek organizowanej przez fundację Zaczytani.org. 

W siedzibach firm NOWA ERA i VULCAN zostały wyznaczone specjalne miejsca, w których pracownicy mogli zostawić książki dla dzieci i młodzieży. Zabrane przez nas książki trafią do dziecięcych szpitali w całej Polsce i utworzą tam Zaczytane Biblioteki dla małych pacjentów. W akcję zaangażowali się nie tylko pracownicy, ale także ich rodziny, przyjaciele i znajomi. Stosy książek rosły w szybkim tempie, a wraz z nimi nasza radość, że dzięki temu, na tak wielu dziecięcych twarzach pojawi się uśmiech. Wierzymy, że dzięki tej akcji udało się nam choć na chwilę zaczarować trudną codzienność dzieci przebywających w szpitalach i przenieść je w magiczny świat książek.

Najnowsze

Dlaczego nowa podstawa?

Wywiad z panią Dorotą Dziamską, koordynatorką prac nad podstawą programową wychowania przedszkolnego, konsultantem metodycznym wychowania przedszkolnego, dyrektorem z Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, ekspertem Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców

Nowe ramowe plany nauczania podpisane

17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja, która przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów (dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym).