Wydawcy edukacyjni nagrodzeni za udział w akcji „Tornister pełen uśmiechów”

Wydawnictwa Nowa Era, WSIP, Macmillan, Oxford University Press, Pearson i LektorKlett, zostały wyróżnione za udział w akcji Caritas „Tornister pełen uśmiechów”. Wyróżnienie w kategorii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zostało przyznane w konkursie Finansista Roku 2015, organizowanym przez Gazetę Finansową. 

Wydawnictwa skupione w Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK biorą udział w akcji już od pięciu lat, w tym czasie przekazały ponad 50 tys. podręczników i ćwiczeń dla dzieci z ubogich rodzin.

Zawsze, z wielką satysfakcją angażujemy się w tę akcję. Cieszy nas to, że docieramy z pomocą do tak wielu potrzebujących rodzin. Nowy rok szkolny to zawsze wiele emocji i nadziei – chcemy, aby wszystkie dzieci rozpoczęły go z uśmiechem!

Magdalena Duszyńska-Walczak, prezes wydawnictwa Nowa Era 

Głównym celem akcji „Tornister pełen uśmiechów” jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie kilkudziesięciu tysięcy wyprawek dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce. W parafiach w całym kraju tornistry zakupione przez Caritas są wypełniane według potrzeb przez osoby chcące wspomóc dzieci niezamożnych rodzin, to do nich trafiają podręczniki przekazywane przez Wydawców Edukacyjnych. W ciągu siedmiu lat trwania akcji, Caritasowi udało się rozdać ponad 100 tys. wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci w Polsce. 

Wydawnictwa edukacyjne aktywnie angażują się w liczne projekty społeczne jako odpowiedzialny pracodawca, członek społeczności oraz partner edukacyjny. Wsparły m.in. rządową inicjatywę Karty Dużych Rodzin. Działania prospołeczne wydawnictw były już wielokrotnie doceniane i nagradzane – m.in. Nowa Era w prestiżowym konkursie Dobroczyńca Roku.

Najnowsze

Dlaczego nowa podstawa?

Wywiad z panią Dorotą Dziamską, koordynatorką prac nad podstawą programową wychowania przedszkolnego, konsultantem metodycznym wychowania przedszkolnego, dyrektorem z Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, ekspertem Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców

Nowe ramowe plany nauczania podpisane

17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja, która przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów (dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym).