Zgłoszenia do projektu na rok 2016

Szczegółowe informacje na temat terminów i warunków zgłoszenia zamieszczone będą na stronie
www.szkolapodzaglami.org.pl

Czym trzeba się wykazać?

I etap: wolontariat


Uczniowie II klas gimnazjum, którzy zgłoszą swój udział w projekcie, zobowiązani są w trakcie roku szkolnego nieść pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i potrzebującym, które wskaże im najbliższa placówka Caritas-u, regionalny punkt kontaktowy ZHP lub inne organizacje społeczne (ew. szkoła).

Zgodnie z Księgą Projektu, w roku poprzedzającym rejs można się podjąć następujących zadań:
  • pomoc młodszym dzieciom przy odrabianiu prac domowych,
  • pomoc w opiece nad młodszymi dziećmi (organizacja gier i zbaw, pomoc przy posiłku),
  • pomoc w organizacji czasu wolnego osób starszych – spacery, gry stolikowe, itp.
  • pomoc przy robieniu zakupów,
  • pomoc w organizacji spotkań świątecznych,
  • pomoc przy organizacji paczek świątecznych dla potrzebujących,
  • pomoc przy rozdawaniu żywności,
  • pomoc przy zbieraniu funduszy np. kwesty,
  • pomoc w organizacji Partnera przy realizacji jej celów statutowych,
  • inne zadania zlecone przez kierownika placówki.


II etap: kwalifikacje sportowe


Najbardziej aktywni wolontariusze wezmą udział w kwalifikacjach sportowych, w trakcie których wyłoniona zostanie grupa (klasa), która w kolejnym roku szkolnym spędzi semestr III klasy gimnazjalnej (lub jego część) ucząc się i pracując na pokładzie żaglowca płynącego w rejs oceaniczny. W trakcie kwalifikacji finałowych zostanie sprawdzony m.in. stan zdrowia i sprawność fizyczna (podciąganie na drążku, bieg, pływanie). Wiedza żeglarska nie jest wymagana. Ci, którzy nie zakwalifikują się do grupy finałowej, ale wyróżnią w trakcie kwalifikacji, wezmą udział w krótszych rejsach żeglarskich ew. otrzymają inne nagrody i wyróżnienia.

Więcej informacji na temat wymogów rekrutacyjnych znajdziesz tu:
www.szkolapodzaglami.org.pl/page/32/ksiega-projektu