Nasz ekspert


Ekspert Egzaminacyjny Test Explorer
dr Paweł Poszytek
Drodzy Nauczyciele,

wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom określonym w Nowej Podstawie Programowej dotyczących nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, stworzyliśmy kompleksowe wsparcie dla nauczycieli i uczniów, które pomoże Państwu w przygotowaniu do sprawdzianu szóstoklasisty.

Jako recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych i autor wielu artykułów dotyczących edukacji językowej wydawanych w Polsce i za granicą, w tym także przez tak renomowane wydawnictwa, jak Cambridge i Multilingual Matters oraz jako autor zestawu testów Test Explorer-sprawdzian szóstoklasisty, chciałabym serdecznie zachęcić do śledzenia aktualności na stronie Test Explorer www.worldexplorer.edu.pl/testexplorer
aby mogli Państwo systematycznie i kompleksowo przygotować swoich uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.

Nota biograficzna Eksperta Egzaminacyjnego:
Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji oraz Fundacji Sztuka Uczenia, której obecnie jest prezesem. W latach 1998–2010 koordynator programów Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji Programów Socrates i Uczenie się przez całe życie. Twórca polskiego sukcesu programu współpracy szkół europejskich eTwinning. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA... Twórca ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ucz się języków. Język to podstawa”. Paweł Poszytek jest także wykładowcą na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej oraz artystą muzykiem, kompozytorem i autorem mającym w dorobku kilka płyt.
 
Wydawnictwo Nowa Era
Infolinia dla nauczycieli:
801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
fax: 801 88 10 10 wew. 9

Godziny pracy infolinii:
Poniedziałek - piątek 8.00 do 19.00