Aktualności
Dziennik Zajęć? Obecny!

Jedną z publikacji, bez których trudno wyobrazić sobie prowadzenie lekcji, jest Dziennik Zajęć. Dla uczniów to tajemnicza i niedostępna księga, dla nauczycieli – narzędzie pracy, które musi być przejrzyste, funkcjonalne i solidnie wykonane. Takiego narzędzia nie mogło zabraknąć w ofercie wydawnictwa Nowa Era.

Przygotowując dziennik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zadbaliśmy zarówno o jego zgodność z obowiązującymi rozporządzeniami określającymi sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej, jak i o jego zalety praktyczne. Do Dziennika dołączone są samoprzylepne cyfry i litery, które można umieścić w specjalnym polu na przedniej okładce w celu oznaczenia klasy, do której przyporządkowany jest Dziennik (np. „1C”). Z kolei na wyklejce trzeciej strony okładki jest adres do generatora ocen oraz foliowa kieszonka, w której można trzymać wydrukowane opisy oceny śródrocznej i rocznej. W Dzienniku Zajęć nauczyciel znajdzie też wykaz umiejętności, które należy uwzględnić w bieżącym ocenianiu ucznia w cyklu trzyletnim. Można się nimi posłużyć przy dokonywaniu wpisów w dzienniku, bo przecież to nauczyciel decyduje, jakie umiejętności będzie oceniał w kolejnych latach pierwszego etapu kształcenia, mając na uwadze możliwości swojego zespołu klasowego. Ważną cechą dobrego Dziennika Zajęć jest także solidność wykonania. Publikacja musi przecież przetrwać rok intensywnego używania w klasie i pokoju nauczycielskim. Twarda oprawa, wzmocniona konstrukcja i specjalny papier to cechy, które sprawiają, że Dziennik Zajęć Nowej Ery sprawdzi się w każdej klasie!
 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies