Aktualności
Nowy Dzienniczek Ucznia, a w nim...

Dzienniczek Ucznia stworzony przez Nową Erę to wygodne narzędzie usprawniające komunikację na linii nauczyciel-rodzic, a także umożliwiające dziecku owocną samoocenę.


Dzięki wyodrębnieniu 12 obszarów, w których przejawia się rozwój zachowań i postaw dziecka, rodzic otrzymuje dużo więcej niż suchą informację o postępach w nauce.
Nauczyciel ocenia bowiem wszystkie 12 obszarów po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego, zaś w pozostałych miesiącach ocenia trzy wybrane aspekty zachowania ucznia. Każdy obszar jest poddawany ocenie kilkakrotnie, tak by rodzice i nauczyciele mogli na bieżąco monitorować zmiany i postępy ucznia w obrębie zachowań, które warunkują sukces edukacyjny. Z kolei Karty Samooceny ułatwiają uczniom tworzenie obiektywnego obrazu swoich możliwości, wpływają na kształtowanie i rozwijanie dojrzałości społecznej, emocjonalnej i etycznej. Ich wypełnianie ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, budowanie właściwych relacji z rówieśnikami i nauczycielami oraz wpływa na zrozumienie norm moralnych. Warto dodać, że dzienniczek został pomyślany tak, aby korzystanie z niego nie wymagało od nauczyciela wiele wysiłku i nie było dodatkowym obciążeniem. Dodatkowo wyposażyliśmy go w praktyczne informacje przydatne w trakcie całorocznej nauki (kalendarzyk szkolny), miejsce na korespondencję z rodzicami i szablony informacji o wycieczkach i zebraniach. Dzienniczek Ucznia Nowej Ery to publikacja niezbędna w każdym uczniowskim plecaku!
 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies