Aktualności

Jak się uczyć, żeby się nauczyć? To pytanie, które zadaje sobie wielu uczniów… i wielu naukowców. Na szczęście istnieją pomysłowe i sprawdzone techniki wspomagające zapamiętywanie i utrwalanie wiedzy. Jedna z nich to mapy myśli.

Dokładny opis sposobu wprowadzania map myśli w pracy z dziećmi oraz ćwiczenia, które rozwijają zdolności umysłowe potrzebne do sprawnego korzystania z tej techniki, są dostępne w Książce Nauczyciela dla klasy drugiej pakietu „Elementarz XXI wieku”. Na etapie przygotowania, w pierwszym semestrze dzieci opanowują siedem kluczowych umiejętności (np. dedukowanie, tworzenie skojarzeń, koncentracja, logiczne myślenie, kategoryzowanie) potrzebnych do pracy z mapami myśli. W drugim etapie – przystępują do samodzielnego ich tworzenia. Pojawienie się map myśli w drugiej klasie „Elementarza…” nie jest przypadkowe. To logiczna kontynuacja strategii kładącej nacisk na zaznajamianie dzieci z technikami uczenia się. Elementami tej strategii wprowadzonymi w pierwszej klasie jest między innymi Dzień Odkrywców i Koło Odkrywców.

A dlaczego warto tworzyć mapy myśli? Bo takie mapy pobudzają pracę obu półkul mózgowych, wzbogacają wyobraźnię, porządkują proces powtarzania i utrwalania materiału, a tworzenie notatek zmieniają w twórczą zabawę! Graficzna prezentacja map jest przyswajana przez umysł lepiej niż tradycyjne notatki linearne. Notatki wykonane za pomocą map myśli są ponadto niezastąpione przy powtórkach materiału. To świetny pomysł na połączenie nauki z zabawą. Koniecznie wypróbuj go na swoich zajęciach!

Ćwiczenia przygotowujące do tworzenia map myśli - klasa 2, semestr 1
Tworzenie map myśli - klasa 2, semestr 2
Zobacz ulotkę „Główka pracuje rączka rysuje!”
 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies