ABC Rękodzieła. Materiał edukacyjny

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej

„ABC Rękodzieła. Materiał edukacyjny Pewny start. Aktywni zawodowo” zawiera opis technik rękodzielniczych, ich przykłady oraz instrukcje wykonania różnych przedmiotów krok po kroku. Publikacja jest przewodnikiem po technikach rękodzielniczych, pomoże rozwijać wyobraźnię uczniów i motywować ich do pracy twórczej.

Tematyka:

  • papieroplastyka (origami, kusudama, papierowa wiklina, quilling, iris folding)
  • decoupage
  • ceramika (garncarstwo, masy plastyczne, odlewy gipsowe)
  • mozaika
  • szycie
  • haft
  • materiały naturalne
  • surowce wtórne.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej (np. na zajęciach rozwijających kreatywność) oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.