Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze

Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze

Autorzy: Bronisław Urban

Podręcznik przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego.