NE_EduSensus_logo.jpglogotypy-Edusensusedusensus-LAB_2.png

Trwa kolejna edycja programu "Aktywna tablica" — po raz pierwszy przeznaczono tak duże środki na specjalne potrzeby edukacyjne.
Od 2021 roku dotację mogą uzyskać szkoły podstawowe, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To szansa na wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi, które wymagają specjalistycznego podejścia w edukacji.

Skorzystaj z dofinansowania i zapewnij swoim uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na najwyższym poziomie!

Aktywna tablica 2021. Czas na potrzeby specjalne!

Po raz pierwszy w programie Aktywna tablica tak znaczące środki przeznaczono na zadania szkół w zakresie SPE.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
W latach 2021-2024, dofinansowanie mogą otrzymać szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia terapii różnego rodzaju zaburzeń procesów uczenia się i niepełnosprawności oraz do pracy z uczniami mającymi trudności w edukacji szkolnej.

Jakie środki można otrzymać w ramach programu?
43 750 zł całkowita, maksymalna kwota do zagospodarowania przez szkołę, w tym:
35 000 zł – tyle wynosi maksymalna wysokość wsparcia finansowego przeznaczonego dla szkoły na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do prowadzenia terapii.
20% kwoty (do 8750 zł) – wymagany wkład finansowy*, który zapewnia organ prowadzący lub szkoła z własnych funduszy. 

*Wkład własny może mieć charakter finansowy lub rzeczowy. Warunki jego wykorzystania reguluje Rozporządzenie RM z 23.10.2020 r. (Dz.U. poz. 1883).

Ważne!
Wniosek o udział w programie można złożyć tylko raz. Warto zatem wnioskować o maksymalną do uzyskania kwotę rządowego wsparcia i wykorzystać ją jak najlepiej u jednego dostawcy.

Harmonogram projektu

harmonogram Aktywnej tablicy 2021

Nowa Era partnerem szkół

Pomagamy szkołom w pozyskaniu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego dyrektorzy szkół mogą zamówić wszystkie narzędzia objęte finansowaniem.

Lpk_diagram.jpg

Przygotowanie wniosku 
Pomagamy w skompletowaniu dokumentów do wniosku w modułach dotyczących uzasadnienia i kalkulacji kosztów.

Konsultacja dotycząca wyboru i zakupu sprzętu
Służymy fachową informacją o sprzęcie i jego praktycznym zastosowaniu w szkole, pomagamy dobrać pomoce terapeutyczne do orzeczeń i opinii. Pomagamy przygotować właściwą dokumentację zakupową.

Wdrożenie technologiczne
Dostarczamy sprzęt do szkół, a w formie szkoleń i instrukcji online zapoznajemy użytkowników z technologią i zapewniamy wsparcie techniczne po zakupie. 

Szkolenia merytoryczne z TIK
Zapraszamy nauczycieli i specjalistów na kompleksowy program rozwojowy nt. TIK w pracy z uczniami ze SPE, realizowany we współpracy z Centrum Kompetencji VULCAN.

Rozliczenie i sprawozdanie z realizacji programu
Gwarantujemy przygotowanie wzorcowego dokumentu sprawozdania do wykorzystania lub dostosowania do indywidualnych potrzeb placówki. 

 

Nowa Era to wydawca innowacyjnych programów z serii eduSensus, które od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Co można kupić w ramach programu Aktywna tablica dla uczniów ze SPE?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 23.10.2020 r. (Dz.U. Poz. 1883) organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:

Psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO, służący do prowadzenia terapii według metody prof. Alfreda Tomatisa a także seria programów LOGOPEDIA PRO, programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO, DYSLEKSJA PRO, MATŚWIAT – Terapia Pedagogiczna PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO. Wsparciem mogą być również programy MOC EMOCJI, ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

Poznaj wszystkie rozwiązania

Procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO do prowadzenia terapii w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa, seria programów LOGOPEDIA PRO, program SPEKTRUM AUTYZMU PRO. Wsparciem może być również program ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

Poznaj wszystkie rozwiązania

Dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO do prowadzenia terapii w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa, a także większość programów z serii LOGOPEDIA PRO. Z odpowiednim oprzyrządowaniem do AAC wsparciem mogą być programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

Poznaj wszystkie rozwiązania

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej, a także większość programów z serii LOGOPEDIA PRO. Wsparciem mogą być programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

Poznaj wszystkie rozwiązania

Dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

We wszystkich przypadkach polecamy zestaw UWAGA SŁUCHOWA PRO – innowacyjny system do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej o metodę prof. Alfreda Tomatisa. Dla uczniów wymagających terapii logopedycznej dedykowana jest seria LOGOPEDIA PRO. W pracy z uczniami wymagającymi terapii psycholgoicznej pomocne będą m. in. programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO oraz MOC EMOCJI. Specjaliści pracujący z uczniami o różnych problemach w edukacji szkolnej powinni sięgnąć po programy MATŚWIAT, DYSLEKSJA PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, MOC EMOCJI, ŚMIAŁO DO SZKOŁY, a także w zależności od rodzaju trudności po programy MÓWIĄCE OBRAZKI, LOGORYTMIKA i ZABAWY SŁOWEM.

Poznaj wszystkie rozwiązania

Komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b. § 2 ust. 6 pkt 2) Rozporządzenia RM z 23.10.2020 r. (Dz.U. poz. 1883).

Poznaj rozwiązania

Skorzystaj z kompleksowej oferty

Proponujemy szkołom wszechstronną pomoc w ramach projektu „Aktywna tablica”. Doradzamy, jakie pomoce do terapii wybrać, pomagamy skompletować dokumenty do złożenia wniosku, oferujemy najwyższej jakości sprzęt oraz narzędzia terapeutyczne i przygotowujemy nauczycieli do pracy z uczniami potrzebującymi kształcenia specjalnego.

Oferta eduSensus w programie "Aktywna tablica" to:

 1. Nowoczesny sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne eduSensus do wszystkich rodzajów terapii wskazanych w rządowym rozporządzeniu.
 2. Oferta skrojona na miarę – pomagamy dobrać pomoce terapeutyczne do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów z różnego typu deficytami i problemami w nauce.
 3. Specjalne ceny – gwarantowany zakup z rabatem tylko w ramach wsparcia z programu "Aktywna tablica"!
 4. Wsparcie w zakresie technologii – jako producent zapewniamy szkolenia z użytkowania naszych pomocy edukacyjnych oraz obsługę techniczną po zakupie.
 5. Program rozwoju kompetencji nauczycieli w stosowaniu TIK – poprzez certyfikowane szkolenia i gotowe do wykorzystania materiały dodatkowe pokazujemy, jakie możliwości dydaktyczne oferują nasze programy i jak pracować z uczniami, korzystając z nowych technologii. Program realizujemy razem z Centrum Kompetencji VULCAN, w oparciu o wiedzę 
 6. Bezpłatna baza wiedzy i obudowa metodyczna wiodącego wydawcy edukacyjnego – obok narzędzi multimedialnych programy eduSensus zawierają gotowe pomoce i materiały dydaktyczne, m.in. karty pracy, scenariusze zajęć, przewodnik metodyczny.
 7. Teczka pedagoga: komplet dodatkowych publikacji i pomocy terapeutycznych, niedostępnych w regularnej sprzedaży, wzbogaci wyposażenie placówki szkolnej i pozwoli urozmaicić warsztat terapeutyczny specjalistów.

4 atuty oferty eduSensus

Ponad 20 lat doświadczenia eduSensus

Szeroka oferta spełniająca 100% wymagań rozporządzenia

Program edukacyjny TIK dla nauczycieli

Baza wiedzy zawierająca ponad 2000 dodatkowych pomocy i materiałów multimedialnych

Dlaczego warto wybrać programy eduSensus do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

 • Nasze programy powstają we współpracy z najlepszymi specjalistami: logopedami, neurologopedami, terapeutami, pedagogami.
 • Status wyrobów medycznych – większość programów multimedialnych eduSensus uzyskała pozytywną ocenę kliniczną, co gwarantuje bezpieczeństwo ich stosowania.
 • Udowodniona skuteczność – w badaniach potwierdzono m.in. efektywność, niezawodność i wartość merytoryczną programów.
 • Dzieci osiągają zakładane cele terapeutyczne – multimedia to dla nich naturalne środowisko nauki, a ćwiczenia interaktywne stymulują i motywują do pracy, zatem efekty przychodzą bardzo szybko.
 • Bogata obudowa metodyczna – programom eduSensus towarzyszą gotowe materiały dydaktyczne, które ułatwiają pracę nauczycieli i innych specjalistów, m.in. karty pracy, scenariusze zajęć, narzędzia diagnostyczne, wzory dokumentów.

Poznaj pełną ofertę eduSENSUS, którą możesz nabyć w ramach programu „Aktywna tablica”.

dowiedz się więcej

Złóż wniosek o udział w programie z myślą o aktualnych i przyszłych potrzebach Twojej szkoły

 • Liczba dzieci ze SPE stale rośnie – już dziś do 25-osobowej klasy uczęszcza średnio 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Nacisk na edukację włączającą w polityce oświatowej sprawia, że w szkołach ogólnodostępnych szybko wzrasta liczba uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami utrudniającymi naukę. Za dwa lata w Twojej placówce najprawdopodobniej przybędzie dzieci z różnego typu orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • MEN przesuwa na szkołę kompetencje w zakresie SPE. Nauczyciel staje się specjalistą, wzrasta też liczba etatów związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Dostosuj swoją placówkę do wyzwań szkolnej rzeczywistości: 

 • zapewnij uczniom adekwatne do ich potrzeb wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • przygotuj kadrę do pracy z dziećmi, które mają różnego typu problemy w edukacji szkolnej i potrzebują specjalistycznego podejścia.

Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy rozwiązania dotosowane do konkretnych potrzeb placówki.  

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form