Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Aktywna tablica SPE

To już ostatni rok rządowego programu „Aktywna tablica”! Aby skorzystać ze wsparcia finansowego szkoły muszą złożyć wniosek określający swoje zapotrzebowanie do 15 maja 2024 r. 

O czym trzeba pamiętać realizując zamówienie w ramach programu "Aktywna tablica"?

Sprzęt, pomoce i wyposażenie muszą spełniać wymogi programu określone rozporządzeniem - to m.in. certyfikat ISO, i/lub certyfikat wyrobu medycznego, czy długość gwarancji. Warunkiem koniecznym jest przeznaczenie pomocy i urządzeń do pracy z uczniami ze SPE. Należy koniecznie zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy produktami dopuszczonymi do zakupu za kwotę wsparcia, a tymi za kwotę wkładu własnego (w tym sprzęty do TIK). Niedopełnienie tego obowiązku może być podstawą do zakwestionowania prawidłowości rozliczenia przez organ prowadzący.

Zachęcamy do skorzystania z oferty wydawnictwa Nowa Era, czołowego dostawcy edukacyjnego w Polsce. Nasze materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, inne publikacje i rozwiązania od 30 lat towarzyszą dzieciom i młodzieży na różnych etapach edukacji. W naszej ofercie w programie „Aktywna tablica” znajdą Państwo multimedialne programy eduSensus rozpoznawalne przez pedagogów specjalnych, terapeutów i nauczycieli pracujących nie tylko z uczniami ze SPE. Są to programy terapeutyczne o statusie wyrobu medycznego, a także rozwiązania cyfrowe wspierające nauczycieli w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W ofercie posiadamy również sprzęt komputerowy renomowanych producentów, urządzenie mulimedialne floorbi® typu interaktywna podłoga, oraz monitory Samsung. 

Poniżej zamieszczemy gotowe propozycje wypełnionych wniosków o udział w programie, na podstawie wzorów opublikowanych przez MEN 8.03.2024 r.

Pusty wzór wniosku - wersja 2024

Aktywna tablica 2024. Czas na potrzeby specjalne!Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W latach 2021-2024, dofinansowanie mogą otrzymać szkoły podstawowe (w tym również specjalne), w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia terapii różnego rodzaju zaburzeń procesów uczenia się i niepełnosprawności oraz do pracy z uczniami mającymi trudności w edukacji szkolnej.

O udział w programie Aktywna tablica w części dotyczącej SPE mogą ubiegać się szkoły podstawowe:

 1. w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na potrzeby programu definiuje się ich, jako uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia (Uwaga! Rozporządzenie nie określa minimalnej liczby takich uczniów w szkole!)
 2. które, w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
 3. które posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Jakie środki można otrzymać w ramach programu Aktywna tablica?

43 750 zł – całkowita, maksymalna kwota do zagospodarowania przez szkołę, w tym:
35 000 zł – tyle wynosi maksymalna wysokość wsparcia finansowego przeznaczonego dla szkoły na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do prowadzenia terapii
20% kwoty (do 8750 zł) – wymagany wkład finansowy*, który zapewnia organ prowadzący lub szkoła z własnych funduszy. 
*Wkład własny może mieć charakter finansowy lub rzeczowy. Warunki jego wykorzystania reguluje Rozporządzenie RM z 23.10.2020 r. (Dz.U. poz. 1883)


Ważne!

Udział w programie można wziąć tylko raz. Warto zatem wnioskować o maksymalną do uzyskania kwotę rządowego wsparcia i wykorzystać ją jak najlepiej u jednego dostawc

HarmonogramPakiety sprzętu, narzędzi i oprogramowania terapeutycznegoWzory wniosków z przykładowym uzupełnieniem - pakiety na niepełną kwotę wsparcia finansowego

Pakiety specjalistycznych programów - niepełna kwota finansowaniaKonkurs eduSensus Education Awards 2024 • Konkurs eduSensus Education Awards 2024

Nowa Era partnerem szkółPomagamy szkołom w pozyskaniu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego dyrektorzy szkół mogą zamówić wszystkie narzędzia objęte finansowaniem.

Przygotowanie wniosku 
Pomagamy w skompletowaniu dokumentów do wniosku w modułach dotyczących uzasadnienia i kalkulacji kosztów.

Konsultacja dotycząca wyboru i zakupu sprzętu
Służymy fachową informacją o sprzęcie i jego praktycznym zastosowaniu w szkole, pomagamy dobrać pomoce terapeutyczne do orzeczeń i opinii. Pomagamy przygotować właściwą dokumentację zakupową.

Wdrożenie technologiczne
Dostarczamy sprzęt do szkół, a w formie szkoleń i instrukcji online zapoznajemy użytkowników z technologią i zapewniamy wsparcie techniczne po zakupie. 

Szkolenia merytoryczne z TIK
Zapraszamy nauczycieli i specjalistów na kompleksowy program rozwojowy nt. TIK w pracy z uczniami ze SPE, realizowany we współpracy z Centrum Kompetencji VULCAN.

Rozliczenie i sprawozdanie z realizacji programu
Gwarantujemy przygotowanie wzorcowego dokumentu sprawozdania do wykorzystania lub dostosowania do indywidualnych potrzeb placówki. 


Nowa Era to wydawca innowacyjnych programów z serii eduSensus, które od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Skorzystaj z kompleksowej ofertyProponujemy szkołom wszechstronną pomoc w ramach projektu „Aktywna tablica”. Doradzamy, jakie pomoce do terapii wybrać, pomagamy skompletować dokumenty do złożenia wniosku, oferujemy najwyższej jakości sprzęt oraz narzędzia terapeutyczne i przygotowujemy nauczycieli do pracy z uczniami potrzebującymi kształcenia specjalnego.


Oferta eduSensus w programie "Aktywna tablica" to:

 1. Nowoczesny sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne eduSensus do wszystkich rodzajów terapii wskazanych w rządowym rozporządzeniu.
 2. Oferta skrojona na miarę – pomagamy dobrać pomoce terapeutyczne do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów z różnego typu deficytami i problemami w nauce.
 3. Specjalne ceny – gwarantowany zakup z rabatem tylko w ramach wsparcia z programu "Aktywna tablica"!
 4. Wsparcie w zakresie technologii – jako producent zapewniamy szkolenia z użytkowania naszych pomocy edukacyjnych oraz obsługę techniczną po zakupie.
 5. Program rozwoju kompetencji nauczycieli w stosowaniu TIK – poprzez certyfikowane szkolenia i gotowe do wykorzystania materiały dodatkowe pokazujemy, jakie możliwości dydaktyczne oferują nasze programy i jak pracować z uczniami, korzystając z nowych technologii. Program realizujemy razem z Centrum Kompetencji VULCAN, w oparciu o wiedzę 
 6. Bezpłatna baza wiedzy i obudowa metodyczna wiodącego wydawcy edukacyjnego – obok narzędzi multimedialnych programy eduSensus zawierają gotowe pomoce i materiały dydaktyczne, m.in. karty pracy, scenariusze zajęć, przewodnik metodyczny.

Pakiety eduSensus - dodatkowe korzyściDlaczego warto wybrać programy eduSensus do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

 • Nasze programy powstają we współpracy z najlepszymi specjalistami: logopedami, neurologopedami, terapeutami, pedagogami.
 • Status wyrobów medycznych – większość programów multimedialnych eduSensus uzyskała pozytywną ocenę kliniczną, co gwarantuje bezpieczeństwo ich stosowania.
 • Udowodniona skuteczność – w badaniach potwierdzono m.in. efektywność, niezawodność i wartość merytoryczną programów.
 • Dzieci osiągają zakładane cele terapeutyczne – multimedia to dla nich naturalne środowisko nauki, a ćwiczenia interaktywne stymulują i motywują do pracy, zatem efekty przychodzą bardzo szybko.
 • Bogata obudowa metodyczna – programom eduSensus towarzyszą gotowe materiały dydaktyczne, które ułatwiają pracę nauczycieli i innych specjalistów, m.in. karty pracy, scenariusze zajęć, narzędzia diagnostyczne, wzory dokumentów.

Poznaj pełną ofertę eduSENSUS, którą możesz nabyć w ramach programu „Aktywna tablica”.

Kategorie pomocyWykorzystaj wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także specjalistycznego oprogramowania
Dowiedz się więcej

Zaburzenia koncentracji

Zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder); niepełnosprawność intelektualna; zaburzenia procesów uczenia się, w tym dysleksja, dyskalkulia.
Dowiedz się więcej

Procesy komunikacji

Procesy komunikacji, w tym zaburzenia przetwarzania słuchowego; centralne zaburzenia słuchu, uczniowie słabosłyszący, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD, autyzm.
Dowiedz się więcej

Wspomagające metody komunikacji

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniowie z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.
Dowiedz się więcej

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Dowiedz się więcej

Terapia logopedyczna, psychologiczna

Problemy w edukacji szkolnej z innych przyczyn z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Złóż wniosekZłóż wniosek o udział w programie z myślą o aktualnych i przyszłych potrzebach Twojej szkoły.
 • Liczba dzieci ze SPE stale rośnie – już dziś do 25-osobowej klasy uczęszcza średnio 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Nacisk na edukację włączającą w polityce oświatowej sprawia, że w szkołach ogólnodostępnych szybko wzrasta liczba uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami utrudniającymi naukę. Za dwa lata w Twojej placówce najprawdopodobniej przybędzie dzieci z różnego typu orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • MEN przesuwa na szkołę kompetencje w zakresie SPE. Nauczyciel staje się specjalistą, wzrasta też liczba etatów związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.


Dostosuj swoją placówkę do wyzwań szkolnej rzeczywistości: 

 • zapewnij uczniom adekwatne do ich potrzeb wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • przygotuj kadrę do pracy z dziećmi, które mają różnego typu problemy w edukacji szkolnej i potrzebują specjalistycznego podejścia.

Formularz kontaktowyZadzwoń: 58 322 45 46, napisz: aktywnatablica@nowaera.pl, 
lub zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy rozwiązania dotosowane do konkretnych potrzeb placówki.