O programie „Aktywna tablica”

W ramach nowej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2021–2024 publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży mogą się ubiegać o wsparcie finansowe na zakup m.in:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
 • specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, w tym wirtualnych laboratoriów.

Kwoty wsparcia finansowego

W przypadku wnioskowania o wsparcie finansowe w kwocie poniżej 14 000 zł wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Do wkładu własnego zalicza się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 • sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Niezawodne partnerstwo. Razem lepiej

Pomagamy w zdobyciu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego mogą Państwo zamówić interaktywne monitory dotykowe lub wirtualne laboratorium chemiczne, które posłużą do prezentowania atrakcyjnych wizualnie zasobów edukacyjnych Nowej Ery.

 • Pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji
 • Merytoryczne doradztwo w zakresie wyboru i zakupu sprzętu
 • Profesjonalna i bezpłatna instalacja
 • Certyfikowane szkolenia
 • Wsparcie w rozliczeniu i sprawozdawczości 

Edukacja i technologia razem

Efektywna edukacja wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nowa Era wraz z partnerami: firmą SAMSUNG – twórcą innowacyjnych technologii – oraz firmą VULCAN – inicjatorem nowoczesnych systemów do zarządzania oświatą, pomoże Państwu stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną. W niej uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

Interaktywne monitory dotykowe

Monitory SAMSUNG Flip 2 to idealne narzędzie, odpowiadające na potrzeby dzisiejszej edukacji. Ta intuicyjna tablica ułatwi każdemu nauczycielowi przeprowadzenie dowolnej lekcji. Wszechstronne opcje łączności umożliwiają wykorzystanie podczas zajęć różnorodnych rozwiązań – w tym osobistych urządzeń nauczyciela, wirtualnego laboratorium, czy sprzętu i oprogramowania służącego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  – tworząc tym samym idealne warunki do nauki.

Wirtualne Laboratorium Empiriusz

Wirtualna rzeczywistość (VR) daje niesamowitą możliwość doświadczania złożoności świata. W wielu dziedzinach nauki dzięki VR możliwe jest bezpieczne przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń, zabiegów, symulacji. Teraz nowoczesne metody edukowania wchodzą także do szkół!

Doskonałym przykładem tego, jakie możliwości daje wirtualna rzeczywistość w nauczaniu chemii jest Wirtualne Laboratorium Empiriusz.

 • Mobilne, samodzielne urządzenie niewymagające podłączenia do internetu
 • Aplikacja z 56 doświadczeniami w technologii VR dla uczniów szkoły ponadpodstawowej
 • Profesjonalne gogle VR wraz z kontrolerami
 • Wbudowany komputer o wysokich parametrach
 • Ekran dotykowy do obsługi urządzenia
 • Karty pracy do każdego doświadczenia oraz przykładowe scenariusze lekcji
 • Pełna kompatybilność z interaktywnymi monitorami Samsung

Wymagany wkład własny po uzyskaniu dofinansowania w ramach programu Aktywna Tablica wynosi 8 900 zł brutto.

Interaktywne zasoby edukacyjne

Zapewniamy atrakcyjne wizualnie zasoby edukacyjne, które są dostosowane do celów dydaktycznych i możliwości poznawczych uczniów. W połączeniu z informacjami zawartymi w podręcznikach wspierają kształcenie ważnych umiejętności przedmiotowych i pomagają w aktywizowaniu uczniów. Interaktywne zasoby pomagają zrozumieć abstrakcyjne dla uczniów zagadnienia, pobudzają wyobraźnię oraz wspierają proces zapamiętywania nowych treści. Fascynująca  forma przeprowadzania doświadczeń chemicznych, w wirtualnym laboratorium z użyciem gogli VR, umożliwia uczniom bezpieczne poznawanie metod badawczych.  Walor poznawczy dodatkowo wzmacnia pełne zaangażowanie i osobiste „zanurzenie” w doświadczenie, które odpowiada konfucjańskiej zasadzie pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. 

 • wizualizują treści omawiane na lekcji
 • wpływają pozytywnie na zrozumienie nowych, złożonych informacji
 • wzmacniają proces utrwalanie wiedzy

Zobacz także