O programie „Aktywna tablica”

W ramach nowej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2021–2024 publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży mogą się ubiegać o wsparcie finansowe na zakup m.in:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
 • specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, w tym wirtualnych laboratoriów.

Kwoty wsparcia finansowego

W przypadku wnioskowania o wsparcie finansowe w kwocie poniżej 14 000 zł wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Do wkładu własnego zalicza się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 • sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Ważne daty

Zmiana terminu składania wniosku!

6 maja 2021 r. MEiN poinformowaało, że zmianie ulegną:

 • termin składania wniosków o dofinansowanie,
 • wzory wniosków.

Nowa data i nowy wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie. 

Informacja dla szkół, które skorzystały z dofinansowania na zakup sprzętu w 2020 roku

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” szkoły objęte wsparciem finansowym w ramach programu w 2020 roku są zobowiązane do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 15 czerwca 2021 roku.POBIERZ SPRAWOZDANIE                                                             ZOBACZ MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 

Niezawodne partnerstwo. Razem lepiej

Pomagamy w zdobyciu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego mogą Państwo zamówić interaktywne monitory dotykowe lub wirtualne laboratorium chemiczne, które posłużą do prezentowania atrakcyjnych wizualnie zasobów edukacyjnych Nowej Ery.

 • Pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji
 • Merytoryczne doradztwo w zakresie wyboru i zakupu sprzętu
 • Profesjonalna i bezpłatna instalacja
 • Certyfikowane szkolenia
 • Wsparcie w rozliczeniu i sprawozdawczości 

Edukacja i technologia razem

Efektywna edukacja wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nowa Era wraz z partnerami: firmą SAMSUNG – twórcą innowacyjnych technologii – oraz firmą VULCAN – inicjatorem nowoczesnych systemów do zarządzania oświatą, pomoże Państwu stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną. W niej uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

Interaktywne monitory dotykowe

Monitory SAMSUNG Flip 2 to idealne narzędzie, odpowiadające na potrzeby dzisiejszej edukacji. Ta intuicyjna tablica ułatwi każdemu nauczycielowi przeprowadzenie dowolnej lekcji. Wszechstronne opcje łączności umożliwiają wykorzystanie podczas zajęć różnorodnych rozwiązań – w tym osobistych urządzeń nauczyciela, wirtualnego laboratorium, czy sprzętu i oprogramowania służącego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  – tworząc tym samym idealne warunki do nauki.

Wirtualne Laboratorium Empiriusz

Wirtualna rzeczywistość (VR) daje niesamowitą możliwość doświadczania złożoności świata. W wielu dziedzinach nauki dzięki VR możliwe jest bezpieczne przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń, zabiegów, symulacji. Teraz nowoczesne metody edukowania wchodzą także do szkół!

Doskonałym przykładem tego, jakie możliwości daje wirtualna rzeczywistość w nauczaniu chemii jest Wirtualne Laboratorium Empiriusz.

 • Mobilne, samodzielne urządzenie niewymagające podłączenia do internetu
 • Aplikacja z 56 doświadczeniami w technologii VR dla uczniów szkoły ponadpodstawowej
 • Profesjonalne gogle VR wraz z kontrolerami
 • Wbudowany komputer o wysokich parametrach
 • Ekran dotykowy do obsługi urządzenia
 • Karty pracy do każdego doświadczenia oraz przykładowe scenariusze lekcji
 • Pełna kompatybilność z interaktywnymi monitorami Samsung

Wymagany wkład własny po uzyskaniu dofinansowania w ramach programu Aktywna Tablica wynosi 8 900 zł brutto.

Interaktywne zasoby edukacyjne

Zapewniamy atrakcyjne wizualnie zasoby edukacyjne, które są dostosowane do celów dydaktycznych i możliwości poznawczych uczniów. W połączeniu z informacjami zawartymi w podręcznikach wspierają kształcenie ważnych umiejętności przedmiotowych i pomagają w aktywizowaniu uczniów. Interaktywne zasoby pomagają zrozumieć abstrakcyjne dla uczniów zagadnienia, pobudzają wyobraźnię oraz wspierają proces zapamiętywania nowych treści. Fascynująca  forma przeprowadzania doświadczeń chemicznych, w wirtualnym laboratorium z użyciem gogli VR, umożliwia uczniom bezpieczne poznawanie metod badawczych.  Walor poznawczy dodatkowo wzmacnia pełne zaangażowanie i osobiste „zanurzenie” w doświadczenie, które odpowiada konfucjańskiej zasadzie pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. 

 • wizualizują treści omawiane na lekcji
 • wpływają pozytywnie na zrozumienie nowych, złożonych informacji
 • wzmacniają proces utrwalanie wiedzy

Materiały szkoleniowe

Zapraszamy do zapoznania się z filmem szkoleniowymi dotyczącym obsługi interaktywnych monitorów Samsung oraz ich efektywnego wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.

Dzięki niemu:

 • dowiesz się, jak pracować z monitorem i zasobami edukacyjnymi Nowej Ery, zgromadzonymi w portalu dlanauczyciela.pl, w różnych fazach lekcji
 • poznasz nowe sposoby na aktywizację uczniów podczas pracy z multimedialnymi materiałami dydaktycznymi
 • będziesz biegle tworzyć wraz z uczniami podsumowania lekcji w czasie rzeczywistym.

Napisz do nas

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy rozwiązania dotosowane do konkretnych potrzeb placówki.  

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także