Montaż monitorów SAMSUNG – krok po kroku

Krok 1. Ustal dogodny termin i miejsce montażu sprzętu.

 • Przedstawiciel firmy GreenLite Media zadzwoni i ustali termin montażu.

Krok 2. Przygotuj pomieszczenia do montażu sprzętu.

 • Zapewnij dostęp do przyłączy mediów koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. 
 • Zalecane jest podłączenie każdego monitora bezpośrednio do gniazdka zasilającego 230V, z pominięciem przedłużaczy.

  Pamiętaj!
   Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnia montaż standardowy, tj. w szczególności: standardowy uchwyt ścienny, prosty, certyfikowany o nośności do 80 kg; doprowadzenie do urządzenia okablowania zasilającego do 6 m od najbliższego źródła zasilania; okablowanie prowadzone w listwach natynkowych (korytkach kablowych) w kolorze białym. Wyprowadzi też 5-metrowy przewód HDMI – przewód ten przekazuje firma montażowa.

Krok 3. Przeprowadź montaż.

 • Wskaż salę do montażu i instalacji sprzętu oraz wysokość, na jakiej ma wisieć monitor. Zwróć uwagę, jakie grupy wiekowe będą korzystać z tej sali – od tego zależy komfort używania sprzętu przez uczniów i nauczycieli.
 • Skorzystaj ze szkolenia stanowiskowego. Montażysta będzie używać własnego laptopa, nie będzie konfigurował żadnych urządzeń innych niż instalowane monitory.  
  Po skończonym montażu otrzymasz od ekipy montażowej podstawowe informacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia, a w szczególności:
  - jak podłączyć sprzęt do zasilania i sieci WLAN,
  - jak uruchomić/włączyć sprzęt,
  - porty urządzenia – jakie i gdzie się znajdują,
  - menu urządzenia,
  - korzystania z funkcji dotykowych – przy użyciu dotyku lub pisaka,
  - podłączenia przewodu HDMI,
  - bezpiecznego wyłączania urządzenia.

Krok 4. Dokonaj odbioru montażu sprzętu.

 • Podpisz protokół odbioru – z chwilą podpisania protokołu sprzęt przechodzi na własność szkoły i od tego dnia liczyć się będzie okres gwarancji.
 • Odbierz od montażysty dokumenty:
  - gwarancję,
  - protokół odbioru.
 • Montażysta wykona zdjęcia celem dokumentacji prac.
 • Faktura zostanie przesłana w ciągu 2 tygodni.  

Krok 5. Skorzystaj z dodatkowego szkolenia on-line.

 • Nowa Era przeprowadzi szkolenia on-line dotyczące efektywnego wykorzystania monitorów. O terminie szkoleń będziemy informowali Państwa drogą elektroniczną.

Edukacja i technologia razem

Nowa Era to wydawca multimedialnych publikacji i rozwiązań, dzięki którym uczniowie mogą w pełni rozwijać swoje zdolności, a nauczyciele mają możliwość urozmaicenia zajęć i zwiększenia motywacji uczniów oraz efektywności pracy dydaktycznej. Aby ułatwić szkołom korzystanie z oferowanych przez Nową Erę cyfrowych narzędzi, podjęliśmy współpracę z firmą Samsung, liderem rozwiązań elektronicznych i producentem interaktywnych monitorów dotykowych świetnie współpracujących z naszymi multimedialnymi materiałami elektronicznymi. Zakup takich monitorów ułatwia rządowy program „Aktywna tablica”.

Informacje dla placówek, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica” w 2018 r.

Krok 1. 
Zapoznaj się z instrukcją i dopełnij formalności w skompletowaniu niezbędnych dokumentów. 
(POBIERZ INSTRUKCJĘ)

Krok 2. 
Zapoznaj się z pełną ofertą interaktywnych monitorów SAMSUNG proponowanych w ramach programu „Aktywna tablica”.
(POBIERZ OFERTĘ. MONITOR 65 CALI)
(POBIERZ OFERTĘ. MONITOR 75 CALI)
(POBIERZ OŚWIADCZENIE - 5 LAT GWARANCJI)

Krok 3.
Potwierdź w jednostce samorządu terytorialnego uprawnienia do realizacji zamówienia z 0% stawką VAT.
(POBIERZ OŚWIADCZENIA DLA JST. MONITOR 65 CALI)
(POBIERZ OŚWIADCZENIA DLA JST. MONITOR 75 CALI)

Krok 4. 
Skontaktuj się z Centrum Kontaktu pod numerem telefonu 58 322 45 46 celem złożenia zamówienia.

 

Program „Aktywna tablica”

„Aktywna tablica” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W latach 2017-2019 szkoły podstawowe mają szanse otrzymać dofinansowanie na zakup interaktywnych monitorów dotykowych, tablic interaktywnych, głośników czy projektorów.

Wysokość finansowania

Program „Aktywna tablica” finansowany jest w następujący sposób: 80% - środki z budżetu państwa, 20% - wkład własny organu prowadzącego placówkę.

Maksymalna kwota, jaką może otrzymać placówka, to 14 000 zł. W takim przypadku wkład własny organu prowadzącego wyniesie 3 500 zł, czyli całkowita wartość zadania to 17 500 zł (wsparcie finansowe + wkład własny).

O dofinansowanie w ramach programu mogą występować:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe,
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie MEN.

W 2018 roku termin składania przez szkoły wniosków do programu „Aktywna tablica” upłynął 15 kwietnia.

Dlaczego warto wybrać monitor Samsung

Wybór monitora Samsung umożliwi idealną współpracę sprzętu z aplikacjami, filmami i multimedialnymi publikacjami Nowej Ery.

Zapewniamy:

 • 5 lat gwarancji on-site.
 • Bezpłatną instalację i montaż.
 • Odpowiednią wielkość - 65" i 75" - umożliwiającą prowadzenie lekcji z wykorzystaniem monitora w klasie każdej wielkości.
 • Doskonałą jakość - wysoką jasność, pozwalającą na korzystanie z monitora bez zasłaniania okien, i dwa głośniki 10W, pozwalające na pracę nawet w 30-osobowej klasie.
 • Łatwą obsługę - wystarczy podłączyć monitor, kalibracja następuje automatycznie.