Próbny egzamin ósmoklasisty – zgłoś szkołę do diagnozy

Tylko od 10 września do 21 października 2018 r. przyjmujemy zgłoszenia do nowej diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY.

 

Nowy program diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY
sprawdza poziom opanowania przez uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Ma formę próbnego egzaminu.
Szkoła przystępując do programu otrzymuje arkusze egzaminacyjne zgodne z zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych ekspertów. Nauczyciele i dyrektorzy zyskują możliwość generowania raportów, statystyk i wyników klasy w prosty i wygodny sposób.

A oto najważniejsze daty:
10.09-21.10.2018 – przyjmowanie zgłoszeń
21-23.11.2018 – przeprowadzenie diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY (j.polski, matematyka, j.angielski)
4.01.2019 – opublikowanie ogólnopolskich wyników

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym kalendarium diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/19 - kalendarium.
Udział placówki w programach diagnostycznych zgłasza dyrektor szkoły. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych powinna wcześniej zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (pobierz).
Po zawarciu umowy dyrektor szkoły jednorazowo wypełnia elektroniczny formularz zgłoszenia szkoły (za pomocą kodu aktywacyjnego potwierdzającego jego tożsamość) oraz składa zapotrzebowanie na arkusze testowe na stronie: zamówienie-diagnoza.nowaera.pl

Zapraszamy - trwa przyjmowanie zgłoszeń!

Więcej: https://sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl/login

 

REPETYTORIUM I ARKUSZE EGZAMINACYJNE
Pełna oferta publikacji przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty znajduje się w sklepie Nowej Ery - sklep

 

ARKUSZ POKAZOWY
18.12.2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty, w tym z języka angielskiego.
Wejdź na www.dlanauczyciela.pl i pobierz arkusz pokazowy pt. Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1).

W materiałach znajdziesz:

  • transkrypcja nagrań
  • arkusz egzaminacyjny
  • zasady oceniania rozwiązań zadań
  • plik dźwiękowy

Tu znajdziesz arkusze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszystkie informacje nt. egzaminu ósmoklasisty http://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykangielski