Podstawa programowa

Przedstawiamy zmiany w podstawie programowej języków obcych Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała od 1 września 2017 roku w klasach I, IV oraz klasie VII szkoły podstawowej.

 

 

Kontynuacja

Wprowadzony został wymóg kontynuacji pierwszego języka obcego przez wszystkie etapy edukacyjne,
czyli 12-13 lat. Określone zostały wymagane poziomy językowe po zakończeniu poszczególnych etapów
edukacyjnych:

  • Poziom A1 po III klasie
  • Poziom A2+ / B1 po klasie VIII


Komunikacja

Zwiększa się nacisk na umiejętności komunikacyjne, a w szczególności reagowanie językowe.

 

 

 

Zróżnicowane potrzeby

Zajęcia z języka obcego powinny uczyć tolerancji oraz otwartości na inne kultury. Uczeń powinien być w
stanie wyrażać siebie w kontekście kultury swojej ojczyzny.

 

 

 

Interkulturowość

Niezbędne będzie wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami na różnych poziomach umiejętności
językowych oraz z różnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby zapewnić kontynuację oraz osiągnięcie
wymaganych poziomów.

 

 

Integracja

Nauczyciel języka obcego powinien znać podstawy innych przedmiotów, a edukacja językowa powinna „iść po
śladzie” edukacji w języku ojczystym.

 

 

 

Autentyczne materiały

Nauczyciel powinien korzystać z autentycznych materiałów, w tym zdjęć, filmów oraz tekstów źródłowych,
tak aby nauczanie języka miało naturalny i prawdziwy kontekst.

 

 

 

Projekty

Praca metodą projektu staje się wymogiem, a nie urozmaiceniem na zajęciach języka obcego. Ma również
wspierać komunikację, a projekt może być realizowany na pojedynczej lekcji, lub na kilku etapach.

 

 

 

Diagnoza

Wymagane jest przeprowadzanie systematycznej formalnej oraz nieformalnej diagnozy umiejętności
językowych uczniów, a rodzice i opiekunowie powinni być informowani przez nauczyciela o jej wynikach.

 

 

NowaEra angielskiego odc.1

NowaEra angielskiego odc.2

NowaEra angielskiego odc.3

NowaEra angielskiego odc.4

NowaEra angielskiego odc.5

NowaEra angielskiego odc.6

NowaEra angielskiego odc.7

NowaEra angielskiego odc.8

NowaEra angielskiego odc.9

NowaEra angielskiego odc.10

NowaEra angielskiego odc.11

NowaEra angielskiego odc.12