Wszystkie

Pokaż artykuły

  • eduone

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – działania wspierające

Każdy uczeń wymaga indywidulanego podejścia i wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami i doskonaleniu swoich umiejętności. Jednak szczególnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebuje uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania wspierające nauczycieli i specjalistów pozwalają mu lepiej się rozwijać i osiągać sukcesy. 

  • eduone

Jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce?

W każdej klasie szczególną uwagę nauczyciela zwracają uczniowie najsłabsi, którzy nie osiągają zadowalających wyników. Jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce, by go wspierać, motywować do pracy i wzmacniać w nim poczucie własnej wartości?

  • eduone

Nowe technologie w edukacji vs. nowe uczenie (się) z wykorzystaniem technologii

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) znacząco wpłynęły na zmianę podejścia do edukacji oraz na role nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Sprawiły, że mocno zatarła się granica pomiędzy cyfrowymi imigrantami (nauczyciele) a cyfrowymi tubylcami (uczniowie), gdyż nowe technologie wdarły się do naszego życia szkolnego i rozgościły się w nim na dobre. Cały czas uczymy się funkcjonowania w świecie online, a czas pandemii dodatkowo pokazał, że umiemy to robić coraz bardziej efektywnie.

  • eduone

Stypendia dla uczniów – jak pomóc w uzyskaniu

Jeśli wpiszemy w Google słowo kluczowe „stypendium”, znajdziemy wiele informacji dotyczących możliwości otrzymania wsparcia, głównie finansowego. Celem takiego wsparcia jest ułatwienie życia i kariery stypendystom, którzy na to zasługują i/lub tego potrzebują. Stypendia dla uczniów to jednak nie tylko pomoc finansowa, lecz także często niematerialna. Niezależnie jednak od tego, jaki to rodzaj wsparcia, ma ono na celu wspieranie uczniów w dalszej edukacji. Stypendia dla uczniów są przyznawane dzieciom i młodzieży, którzy nadal chodzą do szkoły. Stypendyści zazwyczaj otrzymują comiesięczną sumę na materiały szkolne, wycieczki, wizyty w teatrze itp. Istnieją też stypendia dla uczniów, zapewniające im m.in. laptopy, drukarki lub inne ważne materiały potrzebne im do nauki. Oczywiście ani tych materiałów, ani pieniędzy nie trzeba zwracać.

  • eduone

Z epoki kredy do ery cyfrowej – nowe technologie w szkole

Czas pandemii i nauczania zdalnego zmusił nauczycieli do błyskawicznego zagłębienia się  w technologiczne wyzwania edukacyjne. Dziś możemy spojrzeć na ten czas jak na edukacyjny krok milowy, który – choć przymusowy – przyczynił się do bardzo potrzebnego przeskoku z epoki kredy do ery cyfrowej w szkole. W przyspieszonym tempie awansowaliśmy z poziomu podstawiania do poziomu redefinicji, które obrazowo pokazuje model SAMR.

  • eduone

Ciekawe szkolenia dla dyrektorów szkół – jakie kompetencje wzmacniać?

Regularne dokształcanie nauczycieli i dyrektorów szkół powinno być oczywistością, wszak wykonują oni niezwykle odpowiedzialny zawód, który wymaga wszechstronnych kwalifikacji. To kwestia, której nie należy lekceważyć. Nie da się zaprzeczyć, że uczenie się przez całe życie jest ważne i stanowi obecnie jedną z kompetencji, bez których – tak jak w większości zawodów – nie można się rozwijać, ponieważ świat (a w tym i szkoła) – nieustannie się zmienia. A wraz z nim zmienia się nastawienie do uczenia, modyfikowane są metody i formy pracy. Czas pandemii nadał nowy kierunek szkoleniom nauczycieli. Przede wszystkim digitalizacja i inne procesy innowacyjne, które zostały zainicjowane w wyniku pandemii, zwróciły uwagę na nowe treści szkoleniowe i nowe formaty.

  • eduone

Jak uczy się mózg i co z tego wynika?

Mózg człowieka to narząd o zadziwiających możliwościach, którego funkcjonowanie wciąż jest przedmiotem badań specjalistów z wielu dziedzin, takich jak neurobiologia, neuropsychologia czy neurodydaktyka. To właśnie ta ostatnia stara się odpowiedzieć na pytania, jak uczy się mózg, jakie czynniki wspomagają ten proces, a jakie go utrudniają i jakie to ma znaczenie dla nauczycieli i nauczania.

  • eduone

Skuteczne wdrażanie zmian w szkole – innowacje w edukacji

Świat wokół nas nieustannie się zmienia, a my staramy się za nim nadążyć i dopasować do nowych warunków. Nie trzeba być socjologiem, by dostrzec, jak bardzo różnią się od siebie kolejne pokolenia. Wydaje się oczywiste, że młodzi ludzie, którzy wkraczają dzisiaj w dorosłe życie, nie mogą być wyposażeni w ten sam zestaw kompetencji, co ich rodzice wiele lat temu. Konieczne są innowacje w edukacji, by szkoła lepiej odpowiadała potrzebom uczniów. Jednak skuteczne wdrażanie zmian to proces wymagający zaangażowania od całej społeczności szkolnej.

  • eduone

Wyznaczanie celów, informacja zwrotna, ewaluacja w szkole

„Gdy tylko umysł koncentruje się na celu, wiele rzeczy się do niego zbliża.”  Johann Wolfgang von Goethe  

  • eduone

Efektywne nauczanie – mnemotechnika w edukacji

Efektywne nauczanie to takie, którego skutkiem jest opanowanie przez uczniów materiału z danego przedmiotu. Choć wydaje się to dość proste, nie zawsze proces ten kończy się sukcesem. Kluczowe znaczenie dla efektywnego nauczania mają metody ułatwiające uczniom trwałe zapamiętywanie informacji. Służy temu m.in. mnemotechnika.